KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy KDU-ČSL představuje návrhy na podporu firem, drobných živnostníků a domácností
Zpět

KDU-ČSL představuje návrhy na podporu firem, drobných živnostníků a domácností

Přidáno 17. 3. 2020
Ilustrační foto
Tisková zpráva

Pandemie COVID19 způsobuje stále větší problémy české ekonomice, která začíná výrazně zpomalovat. Kvůli ochraně lidí před nákazou se minulý týden zavřely školy a stále více lidí pracuje z domova. Někteří rodiče museli zůstat se svými dětmi doma a mají tak nárok pouze na 60% vyměřovacího základu. Firmy, podnikatelé a drobní živnostníci se dostávají do ekonomických problémů a je nutné, aby jim stát poskytnul pomoc. Lidovci proto přichází s návrhy řešení, jak pomoci podnikům, živnostníkům i domácnostem.

Lidovci zároveň požadují po vládě, aby zajistila roušky a respirátory a ochranné pomůcky, které jsou důležité pro všechny lékaře, zdravotníky, pracovníky sociálních služeb, hasiče, policisty, pracovníky v obchodech a dalších v boji s koronavirem.KDU-ČSL apeluje na vládu, aby:

 • Nařídila lidem nosit povinně roušky na veřejnosti (splněno)

 • Zavřela plošně všechny školky v České republice

 • Připravila v příštích dnech u středních a větších podniků, které nejsou nezbytně nutné pro chod státu, celozávodní dovolené (automobilové závody tento týden dovolené spouštějí))

 • Dávala maximální informace vůči krajským, městským a obecním krizovým štábům

 • Sdělila střednědobý plán – jak budeme v případě zvládnutí obnovovat běžný provoz (školy, otevření hranic, restart naší ekonomiky, …)

 • Posílila dezinfekční prostředky - aby se na líh, který se může využít na dezinfekční prostředky, nevztahovala spotřební daň

Lidovci se dále budou ptát vlády:

 • Kdy přesně a v jakém počtu dorazí do ČR respirátory, ochranné pomůcky, roušky, testy, abychom věděli, kdy je dostanou zdravotníci, sociální služby a občané ČR

 • Jak to bude s testováním, kolik je testovacích míst po ČR. Bude testování v příštích dnech dostupné pro všechny?

 • Na zajištění dezinfekcí. Žádají ho lékárníci, kteří ho mají nedostatek.

 • Jestli hodlá zamezit v této výjimečné situaci odvodu dividend do zahraničí

 • Rozpočet - připravenost urgentně projednat rozpočet a navýšit schodek pro podporu mimořádných opatření

KDU-ČSL připravila legislativní návrhy, které se týkají úprav ošetřovného. Lidovci chtějí:

 • Navýšit ošetřovné na 100% vyměřovacího základu

 • Ošetřovné i pro OSVČ – zvýšení navrhované částky na 770 korun za den, tzn. z měsíčních 13 000 korun na 23 000 korun

 • Nabídnout služební volno v případě péče o dítě v rozmezí až 15 let, případně i starší postižené dítě, i vojákům, policistům a hasičům

 • Nabídnout ošetřovné osobám zaměstnaným na DPČ a DPP a domáckým pracovníkům

 • Vyplácet příspěvek OSVČ přes Českou správu sociálního zabezpečení (namísto Úřadu práce)

 • Rodičům, kde je jeden OSVČ a druhý zaměstnanec, dát na výběr, který režim si vyberou

 • Umožnit ošetřovné z důvodu péče o dítě mezi 10 a 15 lety nejen z důvodu zavření škol, ale i pokud onemocní pečující osoba nebo je v karanténě

KDU-ČSL připravila i další návrhy, které považuje za důležité, aby podnikatelé, živnostníci a domácnosti dokázali zvládnout příští týdny. Lidovci navrhují:

 • Odložení splatnosti hypoték po dobu této pandemie a po jejím skončení o další dva měsíce

 • Dočasně zrušit placení záloh na daň z příjmu, sociální a zdravotní a další platby vůči státu a veřejnému sektoru.

 • Maximální podporu zaměstnanosti, podnikatelé již začínají dávat výpovědi. Tomu musí vláda maximálně zabránit a musí k podnikatelům vyslat vzkaz, že jim maximálně pomůže, tedy garance státu firmám pro příští měsíce, pro zachování pracovních míst.

 • Navýšení pomoci firmám, nástroj Českomoravské rozvojové a záruční banky má smysl, ale bude potřeba daleko více finančních prostředků a rychlejší pomoc. Bylo by dobré do tohoto projektu zapojit i komerční banky, protože ČMRZB toto nemůže zvládnout administrovat sama

 • Úhradu části nákladů spojených s nemocenskou zaměstnanců a u OSVČ. Především u malých a středních podnikatelů, kteří byli v karanténě; karanténa je hrazena jako nemoc, a tedy ji prvních 14 dnů zaměstnancům hradí zaměstnavatel

 • Odpustit zdravotní a sociální pojištění po dobu mimořádných opatření, odložit a následně odpustit podle jasných kritérií

 • Kompenzace - tedy úhrada vzniklých doložených ztrát. Je nutné uhradit OSVČ náklady a ztráty, které vznikly v důsledku opatření vlády, např. uzavřením provozoven bez předchozího včasného upozornění apod.

 • Postarat se o flexibilitu u dotačních projektů, které se díky opatřením nestihnou realizovat v termínu

 • Stanice STK mají fungovat dál, měla by být možnost prodloužení platnosti většiny revizí, preventivních prohlídek u zaměstnavatelů (aby zaměstnanci nemuseli do nemocnice, resp. ke smluvnímu lékaři pro příslušný papír), tj. u zákonných termínů prodloužit platnost o dobu vyhlášeného mimořádného opatření

 Vydáno: 17.3. 2020

kategorie Tiskové zprávy