KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Jitka Seitlová (KDU-ČSL): Bude na Bečvě u Skaličky přehrada, nebo suchý poldr?
Zpět

Jitka Seitlová (KDU-ČSL): Bude na Bečvě u Skaličky přehrada, nebo suchý poldr?

Přidáno 8. 12. 2021
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

O zhodnocení záměrů a dopadů vybrané varianty vodního díla Skalička jednali v pondělí na videokonferenci pořádané místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR Jitkou Seitlovou (KDU-ČSL) spolu s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci vědecké špičky, zástupci ministerstev, nevládních organizací a dotčených obcí

Usnesení vlády č. 618 z 12. 7. 2021 stanovilo dokončení vyhodnocení nejvhodnější varianty do konce září a předložení návrhu na zpracování aktualizace Politiky územního rozvoje ČR do konce roku. V říjnu zveřejnilo Povodí Moravy s. p. jako vybranou variantu boční přehradní nádrž s trvalou zátopou.

Účastníci konference se ovšem shodli na společném závěru, aby konečné hodnocení bylo odloženo. Výběr vhodné varianty nelze vzhledem k nedořešenosti řady problémů brát jako definitivní. Dokončen totiž nebyl hydrogeologický průzkum, který měl být jedním z hlavních podkladů hodnocení. Zejména žádný z podkladů nevylučuje významné riziko negativního ovlivnění Hranického krasu a minerálních vod včetně lázeňských struktur. Na jižním svahu může dojít k rozsáhlým sesuvům. Hrozí zaplavování sklepů nebo snížení hladin vody ve studních, chybí také splaveninová studie řeky. Přehrada bude mít negativní až likvidační vliv na velmi cennou a chráněnou biotu lokality.

Při hodnocení kritérií nebyly odpovídajícím způsobem zastoupeny hlavní dotčené profesní obory a ani obce, v jejichž katastru je záměr plánován. Závažnost více než 30 připomínek k způsobu vyhodnocení variant nedává závěrům v současné podobě dostatečnou kredibilitu jako finálnímu podkladu pro konečné rozhodnutí o záměru.

Senátorka Seitlová říká: „Návrh umístění velké přehradní nádrže na hydrotermální krasovou strukturu považuji za velmi nerozumný. Byla bych nerada, aby se opakovala situace na D8, kdy projektanti podcenili varování geologů. Taková stavba se může prodražit, mít trvalé komplikace a způsobit nevratné škody. Suchý poldr, který by ochránil obce před povodní, tu přitom mohl být již řadu let.“

Náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík na konferenci sdělil, že ministerstvo pravděpodobně podá na vládu žádost o prodloužení termínu výběru vhodné varianty vodního díla Skalička.

kategorie Tiskové zprávy