KDU.breadcrumbs.homeAktuality Tiskové zprávy Jiří Carbol (KDU-ČSL): Novela stavebního zákona sníží administrativní i finanční zátěž investorů
Zpět

Jiří Carbol (KDU-ČSL): Novela stavebního zákona sníží administrativní i finanční zátěž investorů

Přidáno 24. 3. 2023
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Ve Sněmovně jsme dnes schválili novelu stavebního zákona, v níž jsme opustili původní návrh finančně nákladného a administrativně náročného zřízení Nejvyššího stavebního úřadu. Shodli jsme se naopak na zachování stávající podoby sítě stavebních úřadů na obecní úrovni. Zabráníme tak velkým personálním přesunům a významným nárokům na rozpočet, které by stavební „superúřad“ přinesl.

Schválením novely se nám také povedlo splnit závazek vlády, která ve svém programovém prohlášení slíbila zajištění rychlého, transparentního a digitalizovaného stavebního řízení. Zákon dále počítá s posílením role samospráv v oblasti územních opatření, jako jsou asanace území či stavební uzávěry. O jejich vydání bude nově rozhodovat rada obce či kraje, příslušný úřad územního plánování pak toto rozhodnutí implementuje.
 
Novela má též za cíl zrušení povinnosti přiložení odborného posudku autorizovaného inspektora o ověření souladu projektové dokumentace s požadavky na výstavbu k žádosti o povolení stavebního záměru. Důsledkem této změny bude snížení administrativní a finanční zátěže pro investory.
 
Dále jsme schválili také nový zákon o tzv. jednotném environmentálním stanovisku, které bude představovat podklad pro řízení o povolení stavby. Tato právní úprava spolu s upraveným stavebním zákonem zjednoduší a urychlí postup povolování staveb. Výsledkem legislativních změn bude zjednodušený administrativní proces, v němž podá stavebník jen jednu žádost a získá jen jediné razítko. Na tomto zákoně panovala shoda napříč politickým spektrem, čehož si velmi cením.

kategorie Tiskové zprávy