KDU.breadcrumbs.homeAktuality Tiskové zprávy Jan Bartošek (KDU-ČSL): Nesmíme zavírat oči před nebezpečím, které hrozí mladým lidem v kyberprostor
Zpět

Jan Bartošek (KDU-ČSL): Nesmíme zavírat oči před nebezpečím, které hrozí mladým lidem v kyberprostoru

Přidáno 20. 6. 2022
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Radikalizace mladých lidí v kyberprostoru: Široká paleta nástrah, kterým mládež musí v online prostoru čelit i možná řešení, jak jim v tom nejlépe pomoci. To byla témata příspěvků konference s názvem „Radikalizace mládeže“, která se uskutečnila v pondělí 20. června od 15 hodin v Poslanecké sněmovně. Záštitu nad konáním konference převzal místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek, mezi vystupujícími byl například šéf BIS Michal Koudelka nebo ministr vnitra Vít Rakušan. Konference byla volně otevřena zájemcům z řad odborné i široké veřejnosti.

„Konference otevřela aktuální téma radikalizace v kyberprostoru s důrazem na děti a dospívající. To totiž představuje závažný bezpečnostní a společenský fenomén, kterému je zapotřebí se systémově a dlouhodobě věnovat. Obsah jednotlivých příspěvků mapoval nové trendy v této oblasti a dal podněty k diskusi o rozpoznávání a prevenci těchto jevů perspektivou různých oborů a profesí,“ uvádí doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA z Fakulty biomedicínského inženýrství.

Radikalizace mladých lidí a problémy, s nimiž se v kyberprostoru často potýkají, mají dopad nejen na jejich vývoj a bezpečnost, ale i na jejich rodinu a život, který mají před sebou. A v České republice zatím chybí systematické řešení, které by mladým lidem pomáhalo s tímto tématem pracovat a řešit případné problémy, které je potkávají. „V současné době tráví děti a mládež čím dál víc svého času v online prostředí. Do jisté míry to může být i dopad dlouhodobého trvání výuky z domu při pandemii. Obrovské možnosti, které internet a sociální sítě mladým lidem poskytují, mají bohužel i potenciál k rychlejší radikalizaci mladých lidi. Vlivem násilí, které se mezi mládeží šíří, se mohou identifikovat s nenávistnými ideologiemi. Přestávají vnímat realitu běžného života a mohou u nich převládat sklony k násilí a nenávisti. Musíme se tomu začít věnovat a zapojit do prevence jak rodiče, tak školy. Naučit je rozeznávat změny, které u těchto mladých lidí probíhají a včas jim dokázat pomoci,“ vysvětluje místopředseda Poslanecké sněmovny a 1. místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.

Podobně vnímá tento problém i šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka: „Internet a sociální sítě jsou dobrý sluha ale špatný pán. Na jedné straně přinášejí pohodlí, rychlost, zábavu nebo poučení. Na straně druhé vedou ke vzniku názorových sociálních bublin a zkratkovitému vidění světa. Odtud je to jen krůček k radikalizaci a volání po jednoduchých řešeních. Je naší povinností tenhle fenomén nepodceňovat a hledat cesty zejména v oblasti osvěty napříč generacemi.”

Konference se uskutečnila v pondělí 20. června od 15 hodin v Konírně Poslanecké Sněmovny.

Účastníci konference a název jejich příspěvků:

  • doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA – Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze: Radikalizace dětí a dospívajících v on-line prostoru – bezpečnostní výzvy a možnosti prevence

  • Mgr. Vít Rakušan – ministr vnitra ČR: Radikalizace mládeže, podhoubí populismu

  • plk. Ing. Michal Koudelka – ředitel Bezpečnostní informační služby: Vliv radikalizačních tendencí na naši bezpečnost

  • prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. – politolog a bezpečnostní analytik: Aktuální trendy a perspektivy radikalizace mládeže v České republice

  • doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c. – forenzní psycholožka a soudní znalkyně: On-line radikalizace mládeže z pohledu forenzní psychologie

  • Mgr. et Mgr. Pavel Bacík – ředitel Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra: Integrace jako prevence radikalizace s akcentem na rodiny a mládež

kategorie Tiskové zprávy