KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Jak na krajinu odolnou vůči klimatické změně? Odborníci představují v Praze úspěšné adaptační projek
Zpět

Jak na krajinu odolnou vůči klimatické změně? Odborníci představují v Praze úspěšné adaptační projekty z celé Evropy

Přidáno 13. 9. 2022
Ilustrační foto
ministerstvo životního prostředí

V Praze dnes začala klíčová konference českého předsednictví o adaptacích na změnu klimatu. V hotelu Diplomat diskutují odborníci z celé Evropy o navrhování krajiny odolné vůči klimatické změně. Představili úspěšné projekty pro zadržování vody, regeneraci půdy, zvyšování odolností lesů nebo obnovu ekosystémových služeb, které přináší čistou vodu, čistý vzduch, biologickou rozmanitost a turisticky atraktivní místa.

Povodně, vydatné srážky, zvyšování teplot, dlouhodobé sucho, extrémní vítr a vlny veder. To jsou negativní projevy změny klimatu, které mají dopady na hospodářství, životní prostředí i společnost. EU se do roku 2050 zavázala ke klimatické neutralitě, zároveň už ale některým dopadům změny klimatu čelíme. Proto potřebujeme klimaticky odolnou krajinu.

„Odolná a zdravá krajina nabízí bezpečné útočiště jak živočichům, tak rostlinám a zároveň se dokáže lépe vyrovnat s negativními dopady změny klimatu. Proto je ochrana ekosystémů a biodiverzity důležitá pro zmírnění dopadů změny klimatu na celou Evropu. Jen zdravá půda může být dostatečně odolná a kvalitní pro zemědělce, zdravé lesy a zdravá krajina dokáží zachycovat vodu a odolávat dlouhotrvajícímu suchu,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

„Touto konferencí chceme zdůraznit jednu z priorit našeho předsednictví, že adaptace na změny klimatu je stejně důležitá jako snižování emisí. Největší environmentální hrozby dneška, klimatická změna a pokračující pokles biodiverzity, musí být co nejvíce propojeny,“ říká poradce ministryně Ladislav Miko.

Celá konference je pojata prakticky. Účastníci přivezli prezentace svých úspěšných a dobře fungujících adaptačních projektů v krajině z celé Evropy, které mohou ostatním sloužit jako inspirace. Diskutovali o tom, co v reálném životě opravdu funguje, jaká jsou řešení pro tvorbu odolné a klimaticky adaptované krajiny, ale také jaké překážky hrozí a čemu je dobré se vyhnout.

V diskuzních panelech se kromě realizátorů adaptačních projektů setkali zástupci klíčových institucí Clara de la Torre, zástupkyně generálního ředitele DG Climate Action Evropské komise, Hans-Otto Pörtner z Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) OSN nebo Hans Bruyninckx, výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí.

Výsledky konference budou shrnuty v oficiálním dokumentu nazvaném Pražská výzva, který bude ministryně životního prostředí spolu se zprávou o průběhu a širších výsledcích konference prezentovat ministrům životního prostředí na zasedání Rady v Lucemburku v říjnu letošního roku.

Jednání konference doplní i tematické exkurze, na kterých se účastníci mohou seznámit s adaptačními projekty v České republice. Pojedou se podívat na revitalizaci krajiny do okolí Milešovky v Českém středohoří, kde jsou pozemky převáděny zpět na pastviny, jsou zde zakládány extenzivní sady a realizována opatření na zadržování vody v krajině. Dalším výjezdem bude praktická ukázka ekologického lesnictví v Samechově a návštěva přírodě blízkého lesa v Klokočné, který vznikl po 25 letech z původních kulturních smrčin.

Třetí exkurze proběhne v přírodní rezervaci Milovice, kde v bývalém vojenském prostoru vznikl specifický typ bezlesé krajiny udržovaný pastvou velkých kopytníků (pratur, divoký kůň, zubr). Jedná se o přírodě blízký způsob údržby bezlesí, který je výhodný jak z hlediska zachování zdejší biodiverzity, tak z hlediska adaptace na změnu klimatu.

kategorie Tiskové zprávy