KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Jak je Česká republika připravena na boj s dvojí kvalitou zboží?
Zpět

Jak je Česká republika připravena na boj s dvojí kvalitou zboží?

Přidáno 24. 9. 2021
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) představila odborné veřejnosti studii o dvojí kvalitě potravin, která posuzuje implementaci evropské Směrnice o nekalých obchodních praktikách do naší legislativy a na základě provedených testů odhaluje dvojí kvalitu u konkrétních potravin.

„Česká republika stála v čele boje proti dvojí kvalitě zboží na vnitřním trhu. I díky tomu byla v roce 2019 v Evropském parlamentu přijata směrnice o nekalých obchodních praktikách.  Chtěli jsme ukončit nekalé praktiky výrobců a dovoz méně kvalitního zboží na náš trh. Zajímalo mě, jak Česká republika využila evropské právo na ochranu spotřebitele v praxi, a proto jsem oslovila české odborníky v oblasti práva a kvality potravin,“ vysvětluje důvody vzniku studie Michaela Šojdrová (KDU-ČSL)
 
Závěry studie upozorňují na rozdrobenost právní regulace mezi potraviny a ostatní zboží, což komplikuje orientaci jak spotřebitelům, tak kontrolním orgánům. Její autoři také upozorňují na riziko, že pokud nebude transpozice směrnice o nekalých obchodních praktikách provedena v požadovaných termínech, hrozí České republice řízení ze strany Evropské komise (tzv. Infringement procedura).
 
Přijali jsme zatím změnu zákona o potravinách, ale nemáme novelu zákona o ochraně spotřebitele. Současná právní regulace se tak vztahuje jen na potraviny, ale ne na ostatní výrobky, a v některých bodech se odlišuje od evropské úpravy. Do budoucna tak bude potřeba rychle přijmout doplňující právní regulaci pro ostatní výrobky a sladit evropskou a českou úpravu,“ vysvětluje jeden z hlavních závěrů Blanka Vítová, proděkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a autorka části studie.
 
Robert Gál z Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vedl část studie, která hodnotila rozdíly v kvalitě potravin: „Ověřili jsme si využitelnost metodiky, kterou používáme v ČR i v EU. Zjistili jsme, že z 15 druhů potravin jsou 4 potraviny rozdílné kvality. I přes toto zjištění vidím oproti studiím od roku 2019 určité zlepšení.  Není tedy problém zjistit, zda zboží na našem trhu je stejně kvalitní jako jinde v EU. Problém vidím spíše postihu za toto klamání spotřebitelů. Je třeba mít i naši českou legislativu dobře nastavenou.  Díky této studii by Česká zemědělská a potravinářská inspekce mohla dát podnět k řízení ve 4 případech dvojí kvality na podezření z klamání spotřebitele.“
 
Odbornou debatu sledoval i poslanec a předseda KDU-ČSLMarian Jurečka, který jako ministr zemědělství v roce 2017 na Radě ministrů přesvědčil své kolegy, aby podpořili boj proti dvojí kvalitě zboží. „I když nejsme sami, kdo má zpoždění v legislativě kvůli pandemii, měli bychom si pospíšit.  Pokud myslíme boj proti dvojí kvalitě zboží vážně, potřebujeme mít účinný nástroj také na naší národní úrovni a schválený zákon o potravinách je jen prvním krokem.  Se zjištěním této studie budeme pracovat a naším úkolem po volbách je předložit co nejdřív kvalitně zpracovanou novelu zákona o ochraně spotřebitele," uvedl Jurečka. 
 
Europoslankyně Michaela Šojdrová plánuje předat celou studii Ministerstvu zemědělství a Státní zemědělské a potravinářské inspekci: „Samozřejmě, že nás budou zajímat další kroky kompetentních orgánů. Tato studie je důležitá také pro diskusi, kterou povedeme v Evropském parlamentu o implementaci a dopadech nové spotřebitelské legislativy.“
 
Studie vznikla jako smluvní výzkum za finanční podpory Michaely Šojdrové, poslankyně Evropského parlamentu, a poslaneckého klubu Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. Bez uvedení citlivých údajů o zjištění konkrétních výrobků je přístupná na zde.

kategorie Tiskové zprávy