KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Hejtman Jiří Čunek: Po ministru vnitra Janu Hamáčkovi požaduji omluvu za průtahy při schvalování výs
Zpět

Hejtman Jiří Čunek: Po ministru vnitra Janu Hamáčkovi požaduji omluvu za průtahy při schvalování výstavby nové nemocnice

Přidáno 3. 7. 2020
Ilustrační foto
tisková zpráva

Vážený pane ministře,

považuji za nezbytné Vám sdělit, že se zhroutila právní konstrukce ministerstva vnitra o údajné nezákonnosti rozhodnutí zastupitelstva Zlínského kraje postavit novou nemocnici.  Důvodem je jak rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 30 A 22/2020 ze dne 3.6.2020, tak rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As/122/2020 ze dne 16. června 2020. Soudy s konečnou platností zamítly  dvě samostatné žaloby, ve kterých odpůrci výstavby nové nemocnice argumentovali,  obdobně jako ministerstvo vnitra, že byl porušen zákon. Soudy jasně odůvodnily, že zastupitelstvo Zlínského kraje neporušilo zákon, když dne 16. prosince 2019 schválilo výstavbu nové nemocnice a že nezasáhlo do práv žalobců Libora Lukáše, Jaromíra  Bernátka, Lubomíra Nečase a Jiřího Procházky.

Jako liché a zcela neopodstatněné se tak ukázaly všechny argumenty ministerstva vnitra obsažené ve Výzvě ke zjednání nápravy č.j. MV-182169-13/ODK-2019 ze dne 5. března, kterou  ministerstvo nutilo Zlínský kraj k opakování hlasování. 

Již dříve jsem Vám doložil, že účelově zasahujete do pravomocí územní samosprávy. Rovněž jsem Vám poskytl ucelenou a fundovanou právní argumentaci dokládající, že ministerstvo vnitra si špatně vykládá a aplikuje zákony České republiky. Proto mě rozsudek soudu nepřekvapil. Důsledkem vadného postupu ministerstva je však půlroční zdržení ve výstavbě nové nemocnice za 8 miliard korun. Po celou tuto dobu bude muset Zlínský kraj platit miliony korun za udržení staré nemocnice v provozu. Věřím, že ministerstvo vnitra si z této kauzy vezme důležité ponaučení. Nejvyšší správní soud totiž jasně řekl, že u něho nemají šanci ty žaloby, k jejichž podávání ministerstvo vnitra ve Výzvě nabádalo.

 

Pane ministře,

Vláda České republiky se přihlásila k tomu, že zajištění zdraví občanů patří vedle jejich bezpečnosti k těm nejdůležitějším prioritám. Vaše jednání v této věci, přestože jste členem vlády, je s tím bohužel v rozporu. 

Z těchto důvodů považuji přinejmenším za slušné, aby ministerstvo vnitra nad svým postupem vůči Zlínskému kraji vyjádřilo politování.

S pozdravem

Jiří Čunek

Více zde.

kategorie Tiskové zprávy