KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy AntiCovid tým SPOLU: Školní rok musí začít standardně navzdory covidu
Zpět

AntiCovid tým SPOLU: Školní rok musí začít standardně navzdory covidu

Přidáno 13. 8. 2021
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Pandemie ještě neskončila, skončí tehdy, až její konec vyhlásí WHO. Virus tady ale stále je, mutuje a jeho další chování nelze s jistotou předvídat. Přesto musí stát udělat vše pro to, aby se děti standardně vrátily k prezenční výuce s jasně připravenými opatřeními, která by regionálně řešila případné zhoršení situace. Říkáme jasné NE dalšímu plošnému uzavírání škol. Děti patří do lavic a další škody nejen na vzdělávání, ale i sociálních vazbách a zdravém vývoji dětí nesmíme připustit.

V Česku je aktuálně velmi nízký počet pozitivně testovaných, v nemocnicích je jen minimum hospitalizovaných. K úmrtím na covid-19 a komplikacím onemocnění v poslední době takřka nedochází. Výrazně roste počet obyvatel s plným očkováním, a to včetně učitelské komunity, běží též očkování dětí. Pravidelné testování na konci školního roku 2020/2021 ukázalo velmi nízký výskyt koronaviru ve školách.

Naopak zůstávají těžké škody z doby distančního vzdělávání. Přes obrovské nasazení ředitelů, učitelů i rodičů nemohla enormně dlouhá distanční výuka nahradit výuku prezenční a zejména děti žijící v komplikovaném sociálním prostředí postihly těžké dopady.

Situace může být 1. 9., kdy začíná školní rok, různá, a proto je třeba se na možné varianty připravit.

Pro koalici SPOLU jsou naprosto zásadní ve vztahu ke vzdělávání dvě priority:

 1. Aby školní i akademický rok 2021/2022 proběhl celý v prezenční formě výuky, tj. aby v žádném případě nedošlo k plošnému uzavření škol a k návratu k distanční výuce.

 2. Aby výuka ve školách byla protiepidemickými opatřeními omezována jen minimálně.

Naše zásadní priorita je, aby děti a studenti v září nastoupili do škol.
Chceme, aby prvňáčkům nic nezkazilo první školní den.
Chceme, aby škola zase byla školou.
Chceme, aby škola byla bezpečné místo, kde děti získávají znalosti a připravují se na život, ne střídání online výuky s nekonečným testováním.

Proto navrhujeme a požadujeme po vládě následující:

 1. Okamžitě provést a zveřejnit analýzu výsledků povinného plošného testování ve školách po obnovení školní výuky ve 2. pololetí školního roku 2020/21.

 2. Okamžitě provést a zveřejnit analýzu aktuálního výskytu pozitivních testovaných v žákovské populaci.

Pokud výše uvedené analýzy prokáží minimální počty nakažených ve školním prostředí i uprostřed prázdnin, přijmout následující opatření pro školní rok 2021/2022:

 1. Provést pouze základní jednorázové testování na výskyt koronaviru spojené se zahájením školního roku, v prvních třídách 2. září, aby prvňáčci neměli narušený slavnostní den.

 2. Školní výuka bude probíhat v plném rozsahu, tj. bez tlaku na vytváření homogenních skupin nebo omezování některých předmětů či způsobů výuky.

 3. Vyučování bude probíhat bez povinnosti pro žáky a učitele mít nasazené roušky/respirátory.

 4. Budou obnoveny v plném rozsahu všechny další aktivity spojené s docházkou žáků do školy (školní stravování, školní družiny a kluby, školní aktivity provozované mimo budovy škol).

 5. Vyšší nároky budou kladeny pouze na základní opatření jako např. dezinfekce, větrání a zvýšená osobní hygiena.

MŠMT musí zároveň včas poskytnout školám jednoznačné právní stanovisko a jasný postup pro případ odmítnutí testování rodiči/žáky při zahájení školního roku nebo výskytu pozitivního žáka ve škole.

Co se testování týče, navrhujeme následující:

 • Pokud se bude situace nadále zlepšovat, nebude nutné plošné testování dětí realizovat vůbec. Byla by chyba vše dělat jen proto, že už stát nakoupil testy a teď je musí nějak využít.

 • Mezi regiony mohou být velké rozdíly. Pak je nutné se soustředit na testování pouze v těch regionech, kde bude situace špatná. Děti a studenti se nesmí stát součástí celonárodního experimentu tří antigenních testů. Testování musí být cílené a prováděné tam, kde to má smysl.

 • Antigenní testy jsou vysoce nespolehlivé. Odmítáme hrát alibistickou „hru na testování“. Je na místě upřednostnit PCR testy a místo tří antigenních testů provádět pouze jeden PCR test. Vláda by měla zajistit, aby byl tento PCR plně hrazen a ředitelé škol měli jasnou metodiku k možnosti jeho využití.

A obecně požadujeme, aby jakákoliv navrhovaná opatření byla s dostatečným předstihem prodiskutovaná s řediteli škol tak, aby je bylo možné posléze uskutečnit. Čas pracuje proti nám. V polovině srpna již ředitelé tyto informace měli mít. AntiCovid tým koalice SPOLU na toto opakovaně upozorňoval již v červnu. Bohužel pro ministerstvo zdravotnictví zjevně nejsou děti a bezpečná školní docházka prioritou. Jinak by ředitelé škol již dávno jasné a srozumitelné informace měli. Vyzýváme vládu a ministra školství, aby začátek školního roku bezodkladně začali řešit.

kategorie Tiskové zprávy