KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy AntiCovid tým: Rotační výuka je dočasné a špatné řešení. Nevyhovující antigenní testy nejsou řešení
Zpět

AntiCovid tým: Rotační výuka je dočasné a špatné řešení. Nevyhovující antigenní testy nejsou řešení žádné

Přidáno 13. 4. 2021
Ilustrační foto
Tisková zpráva

AntiCovid tým uvítal, že návrat žáků do škol započal. Zejména sociální izolace, deprivace i minimum pohybu, zdá se, s otevřením škol alespoň částečně končí. Přesto pokládá i nadále situaci v českém školství za alarmující. Nicméně hned první hodiny po návratu části dětí do škol poukázaly na naprosto zřetelné nedostatky. Do řady škol byly dodány neúplné sady testů bez stojánků apod. Současně panují značné rozpory v úrovni průkaznosti u různých typů testů. Školy musí mít přesné a šetrné testy nejlépe na PCR úrovni,  Pokud se bude situace vyvíjet pozitivně jako v uplynulých dnech, musí vláda naplánovat úplný návrat dětí do škol a sjednotit pravidla pro všechny druhy škol.


 

Pro to, aby byl návrat dětí do škol přínosný, je bezpodmínečně nutné:

1. Sjednotit podmínky pro děti v předškolním věku

Nejednotné podmínky návratu trápí rodiče předškolních dětí, jelikož nemohou být otevřené dětské skupiny. Apelujeme proto na to, aby vznikla sjednocená a přehledná pravidla pro mateřské školy, dětské skupiny i lesní mateřské školy. MPSV hodilo dětské skupiny přes palubu. Jejich provoz by měl být i s ohledem na rodiče co nejdříve obnoven.
 

2. Odstranit veškeré pochybnosti o kvalitě dodávaných testů. Zajistit také šetrné a dostupné PCR testování.

Antigenní testování mělo zajistit bezpečný návrat dětí a učitelů do škol. Nicméně produkty čínské výroby Lepu Medical a Singclean dopadly ve studii laboratoře Bioinova trestuhodně. Je zapotřebí toto selhání napravit. Za stěžejní pokládáme také to, aby stát rozšířil kapacitu dostupných PCR testů a hradil jejich cenu. Je prokázáno, že kapacita laboratoří je dostatečná a povinnost méně častého PCR testování se finančními náklady vyrovná ceně dnešních antigenních testů. I nadále pokládáme za stěžejní, aby testy do škol byly nejenom přesné, ale také šetrné. Na Praze 9, se ukazuje, že právě tuto praxi lze efektivně využívat. U PCR testování lze využívat výhradně testy ze slin či testy žvýkací.

3. Udělat vše pro konec rotační výuky a vrátit dětem sport

Rotační výuku pokládáme za dočasné a neúplné řešení. Uvědomuje si, že tento režim velmi zatíží rodiče aětem přinese návrat jen částečně. Pádné argumenty pro střídání on-line a prezenční výuky zvláště na 1. stupni neexistují. Považujeme tedy za naprosto zásadní, aby Vláda co nejrychleji projednala kompletní návrat dětí do škol. Tím nerezignujeme na své předešlé požadavky, tedy nadále chceme, aby pedagogové byli vybaveni respirátory FFP2 a dokončilo se kompletně jejich přednostní očkování.


 
kategorie Tiskové zprávy