KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy AntiCovid představuje odborný tým v čele s profesorem Chlíbkem
Zpět

AntiCovid představuje odborný tým v čele s profesorem Chlíbkem

Přidáno 28. 10. 2021
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Na narůstající počet nemocných covid-19 je zapotřebí okamžitě reagovat. I proto AntiCovid tým koalice SPOLU představuje složení odborného týmu, který bude k dispozici k současné i budoucí vládě k diskusi nad vývojem pandemie covid-19. Společným cílem této skupiny je pomoci ministerstvu získat stanovisko expertů z různých spekter, kteří však budou dávat dohromady jednotné názory. Skupina bude vystupovat formálně pod názvem Národní institut pro zvládnutí pandemie.

Klíčem k sestavení této skupiny byla odbornost jejich členů, skupina je tedy výhradně apolitická a objektivní. Členové této skupiny jsou připraveni zapojit se ihned do přípravy strategie boje proti pandemii. Složení skupiny není finální, počítá se s jejím postupným rozšiřováním.

Složení odborné skupiny „Národní institut pro zvládnutí pandemie“

 1. Mgr.  Michal Bartoš – ředitel KHS Plzeň 

 2. MUDr. Hana Cabrnochová, MBA – praktický dětský lékař, člen výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP

 3. MUDr. Renata Ciupek – ředitelka protiepidemického odboru KHS Brno

 4. MUDr. Pavel Dlouhý – předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

 5. MUDr. Daniel Dražan – praktický dětský lékař, člen výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP

 6. Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. – přednosta Ústavu Lékařské mikrobiologie 2.LF UK, FN Motol

 7. Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. – ředitel UZIS Praha

 8. MVDr. Václav Fejt, vedoucí laboratoře imunologie a sérologie, Nemocnice Havlíčkův Brod, člen SMIS

 9. Doc. MUDr. Marian Hajdúch, Ph.D. – LF UP a FN Olomouc, Ústav molekulární a translační medicíny

 10. RNDr. Lucia Houfková – datová analytička, finanční ředitelka Erste Asset Management GmbH,

 11. Prof. Roman Chlíbek – epidemiolog, vakcinolog, předseda České vakcinologické společnosti (ČVS) ČLS JEP

 12. Doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. - Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha

 13. Doc. MUDr. Květoslava Kotrbová, Ph.D. – ředitelka KHS České Budějovice

 14. MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. - Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ Praha

 15. MUDr. Barbora Macková – ředitelka Státního zdravotního ústavu Praha, virologie

 16. Doc. MUDr. Rastislav Maďar – děkan LF Ostravské univerzity, epidemiolog, člen MESES

 17. MUDr. Martina Marešová – ředitelka protiepidemického odboru HS hlavního města Prahy

 18. MUDr. Richard Pikner, Ph.D. – primář Oddělení klinických laboratoří a kostního metabolismu, Nemocnice Klatovy, místopředseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP

 19. MUDr. Jana Prattingerová – ředitelka protiepidemického odboru KHS Liberec

 20. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. – primářka Kliniky infekčních nemocí FN Bulovka

 21. MUDr. Petr Smejkal – epidemiolog IKEM Praha, člen MESES

 22. Ing. Robert Straka, Ph.D. – biostatistik s erudicí v imunologii, AGH University of Science and Technology in Kraków

 23. Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. - přednosta Pracoviště laboratorních metod a vedoucí Pracoviště klinické a transplantační imunologie IKEM Praha

 24. Prof Vojtěch Thon, Ph.D. – imunolog, výzkumné centrum Recetox Masarykovy univerzity Brno

 25. MUDr. Hana Zelená, Ph.D., Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, člen SMIS

 26. MUDr. Petr Šonka, Předseda Sdružení praktických lékařů ČR

 27. Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Přednosta Ústavu všeobecného lékařství

 28. MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová, praktická lékařka pro děti a dorost v Plzni

kategorie Tiskové zprávy