KDU.breadcrumbs.homeAktuality Tiskové zprávy Aby se Bečva už neopakovala! Poslanci ve druhém čtení podpořili novelu vodního zákona
Zpět

Aby se Bečva už neopakovala! Poslanci ve druhém čtení podpořili novelu vodního zákona

Přidáno 1. 3. 2024
Ilustrační foto
ministerstvo životního prostředí

Na plénu Poslanecké sněmovny PČR dnes druhým čtením prošla havarijní novela vodního zákona. Návrh zákona reaguje na havárii na řece Bečvě z roku 2020. Naše vody chrání tím, že se snaží dalším haváriím předcházet a zároveň určuje, jak postupovat v případě, kdy k podobnému neštěstí dojde. Novela zvyšuje sankce za způsobení havárie a zavádí pravidelné měření vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů. Navíc novela zákona umožní prostřednictvím zřízení digitálního Registru výpustí odpadních vod lépe identifikovat místo, potažmo viníka, který havárii způsobil.

„Minimalizovat riziko havárií na vodních tocích. To je hlavní cíl novely vodního zákona, kterou projednáváme. Už za sebou v rámci poslanecké sněmovny máme dva kroky, třetí a poslední před sebou. Ochrana vody a vodních zdrojů je dlouhodobou lidoveckou prioritou. Dostatek vody v krajině musí být zájmem nás všech, a to nejen v kontextu změny klimatu,”  říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Prevence vzniku havárií je prostě nejdůležitější. Všichni si dobře pamatujeme, co se stalo před třemi lety na řece Bečvě. Nesmíme dopustit, aby k podobné tragédii došlo znovu. Kromě havarijní novely proto jako lidovci chystáme také ústavní ochranou vody. Jedině ve zdravé krajině lze totiž vychovávat zdravé děti,” vysvětluje.

Lidovecký poslanec David Šimek k legislativě načetl několik pozměňovacích návrhů. „Současná podoba novely by velmi komplikovala fungování stanových dětských táborů, protože mimo jiné i pro ně zavádí zbytečnou byrokracii a ekonomické náklady spojené s hospodařením s odpadní vodou. Vzhledem k tomu, že nechceme bránit prospěšným aktivitám pro děti a mládež, rozhodl jsme se pro ně vyjednat výjimku, kterou jsem vetkl do pozměňovacího zákona. Díky jeho přijetí by si dětské tábory i nadále vystačily například s obyčejným trativodem,” dodává poslanec.

Další Šimkův pozměňovací návrh se týká sektoru energetiky. „Zavádí výjimku ohledně kontinuálního sledování znečištění odpadních vod. Konkrétně se bude týkat tepláren a elektráren, které sice vypouští znečišťující látky do ovzduší, ale nikoli do vody. Pokud by musely nakupovat a udržovat drahý systém pro sledování znečištění odpadních vod, životnímu prostředí by to pomohlo pramálo, ale dodatečné náklady by se promítly do konečných cen energií pro zákazníky.” Tomu jsme chtěli zabránit, vysvětluje.

Co novela konkrétně zavádí?

 • Povinnost kontinuálního měření vypouštěných odpadních vod pro významné znečišťovatele,

 • evidenci a digitalizaci všech výpustí do vod povrchových,

 • zavádí zřízení samostatného Registru výpustí odpadních vod v rámci informačního systému veřejné správy,

 • zpřesňuje pojem havárie,

 • upřesňuje ohlašovací povinnosti při havárii,

 • staví najisto, že řízení záchranných a likvidačních prací při havárii přísluší Hasičskému záchrannému sboru ČR,

 • rozlišuje šetření příčin havárie a likvidaci jejích následků (tj. řízení prací při jejím zneškodňování),

 • upřesňuje mechanismus poskytování peněžních prostředků ze zvláštního účtu příslušného kraje,

 • jasně vymezuje příslušnost krajských úřadů k řešení havárií, které přesahují hranice správního obvodu obce či jednoho kraje,

 • u vybraných vodních děl znovuzavádí možnost schvalování jejich provozních řádů vodoprávními úřady,

 • zvyšuje sankce za nedovolené vypouštění odpadních vod s nebezpečnými látkami.

kategorie Tiskové zprávy