KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Z médií Význam odbytových družstev a jejich role v zajištění potravinové soběstačnosti v současné době výraz
Zpět

Význam odbytových družstev a jejich role v zajištění potravinové soběstačnosti v současné době výrazně roste!

Přidáno 23. 3. 2021
Ilustrační foto
Odbory.info

Pod názvem „Odbytová družstva a jejich role v zajištění potravinové soběstačnosti“ uspořádal Zemědělský svaz ČR před několika dny videokonferenci, jejímž tématem bylo přispět k tomu, jak lépe a účinněji prosadit zájmy našich zemědělců v obchodní síti u nás, kterou v podstatě od 90. let minulého století ovládají zahraniční obchodní řetězce se svými supermarkety a hypermarkety. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je podle našich zemědělců, zakládání a vytváření odbytových družstev producentů, které by sdružovaly zemědělské prvovýrobce s cílem, aby měli silnější postavení vůči obchodníkům. Tématu Odbytových družstev a jejich role v zajištění potravinové soběstačnosti se ve svém vystoupení také věnoval předseda KDU-ČSL a člen zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Marian Jurečka.

Odbytová družstva a jejich role v zajištění potravinové soběstačnosti – byl název vystoupení člena zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Mariana Jurečky, který se v úvodu věnoval historii družstevnictví v českých zemích, které u nás existuje již více než jeden a půl století. Tuto historii shrnul od Rakouska-Uherska, dále přes první republiky, až po situaci, která vznikla po druhé světové válce. Hovořil i o kolektivizaci v 50. letech a následné období až do společenských a ekonomických změn po roce 1989.

Právě 90. léta a družstevnictví v 21. století se staly hlavním námětem vystoupení poslance Mariana Jurečky. V této souvislosti upozornil, že Evropský parlament 2. července 2013 schválil zprávu, která zhodnotila vývoj a roli družstev ve světové hospodářské recesi, která začala v roce 2008. Podle něho zpráva ukázala, že družstva jsou v době krize hospodářsky odolnější v porovnání s řadou konvenčních podniků. Protože jsou schopna lépe reagovat na nové potřeby a podporovat vytváření nových pracovních míst. Zároveň zdůraznil, že družstevní model řízení je založen na společném vlastnictví, demokratické hospodářské účasti a kontrole, a také i na organizaci a řízení ze strany členů družstev. Navíc, model řízení pomáhá udržovat zakotvení družstev v místním hospodářství. Současně dodal, že akumulace kapitálu v družstvech je méně závislá na vývoji finančních trhů. Právě družstva hrají, zejména v období krize, významnou úlohu v evropském hospodářství, neboť přispívají k vytvoření kvalitních pracovních míst, k posilování sociální, hospodářské a územní soudržnosti a k vytváření sociálního kapitálu. Načež uvedl, že Evropský parlament žádá, aby členské státy zavedly opatření k usnadnění přístupu družstev k úvěrům, zejména se zaměřením na zaměstnanecká družstva, sociální družstva, družstva řemeslníků a družstva tvořená mikropodniky. Přičemž vyzývá k podpoře modelu družstevního podnikání a vytvoření právního prostředí nakloněného uznávání významu a úlohy družstev.

Více zde.

kategorie Z médií