KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Z médií Petr Hladík (KDU-ČSL): Vodu musíme chránit pro příští generace
Zpět

Petr Hladík (KDU-ČSL): Vodu musíme chránit pro příští generace

Přidáno 18. 6. 2024
Ilustrační foto
Vodárenství.cz

Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) je klíčové, abychom dokázali vodu ochránit nejen pro nás, ale také pro naše děti a vnoučata. Při příležitosti Světového dne boje proti suchu a rozšiřování pouští ministr rovněž zdůraznil, že je nutné navrátit biodiverzitu všude tam, kde se v české krajině ztratila. Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě podporuje opatření, která pomáhají zmírňovat negativní dopady sucha a nedostatku vody.

Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští připadá každoročně na 17. červen. V roce 1995 jej zavedla Organizace spojených národů s cílem upozorňovat svět na přetrvávající problém sucha a degradace půdy v ohrožených oblastech. Tématem letošní osvětové kampaně je „Společně pro půdu. Náš odkaz. Naše budoucnost“.

„Pro Českou republiku je zásadní, abychom vodu v krajině a půdu dokázali chránit nejen pro nás, ale také pro příští generace. I proto jsem rád, že se podařilo prosadit novelu na ochranu zemědělského půdního fondu, která ochrání tu nejlepší zemědělskou půdu a umožní výsadbu krajinných prvků na zemědělské půdě nebo usnadní výsadbu stromů kolem silnic,“ řekl Hladík. Také ho těší, že Česká republika na Radě pro životní prostředí schválila s ostatními členskými státy EU zásadní nařízení pro obnovu přírody, které nastavuje jasné cíle pro adaptaci a obnovu krajiny v Evropě.

„Všude tam, odkud se biodiverzita ztratila – ať už se to týká našich polí, luk, lesů, ale také potoků, řek nebo jezer – ji potřebujeme vrátit. Českou krajinu potřebujeme adaptovat na změnu klimatu a nutnost realizace zejména efektivních opatření k zajištění zdrojů pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zabezpečení energetických zdrojů a současně k zadržení a posílení vody v krajině pro krajinné ekosystémy a zemědělskou produkci, je čím dál naléhavější,“ vysvětlil Hladík.


Více zde

kategorie Z médií