KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Z médií Petr Hladík (KDU-ČSL): Chci na ministerstvo přinést energii a zodpovědný přístup k péči o naši kraji
Zpět

Petr Hladík (KDU-ČSL): Chci na ministerstvo přinést energii a zodpovědný přístup k péči o naši krajinu

Přidáno 25. 4. 2023
Ilustrační foto
Ochrana přírody

V čem vidí ministr životního prostředí největší výzvy v oblasti životního prostředí? Jakým způsobem ho plánuje ochraňovat? A jaké jsou jeho priority v průběhu vedení ministerstva?  Pro časopis Ochrana přírody odpovídal ministr životního prostředí za KDU-ČSL Petr Hladík.

„Nejlepším příkladem mé dosavadní činnosti na ministerstvu je spuštění Nové zelené úsporám Light, která je určena pro domácnosti s menšími příjmy. A v podobných věcech chceme pokračovat. Chci, aby ministerstvo prostřednictvím dotací zcela změnilo českou energetiku. Aby odchod od uhlí nebyl strašákem, ale využitou příležitostí. Abychom se už neptali, jestli náhodou nejsme moc progresivističtí, ale aby byl tento přístup standardem. Nesmíme zapomínat na to, že Země nám byla svěřena do péče a jinou nemáme. Budu usilovat o to, abychom ji jednou mohli v pořádku předat budoucím generacím. Současná vláda na klima klade mnohem větší důraz než vlády předchozí,“ vysvětluje ministr životního prostředí za KDU-ČSL. 
 
„Chci na ministerstvo přinést energii a zodpovědný přístup k péči o naši krajinu. Jednoznačnou prioritou je zadržení vody v krajině a obnova přirozeného vodního režimu. Z evropských i národních dotačních programů chceme podporovat zejména systém menších a středně rozsáhlých opatření ke zlepšení retenčních schopností krajiny. Podpoříme obnovu mokřadů, tůní, malých vodních nádrží a niv, péči o cenné biotopy, výsadbu zeleně, zlepšení prostorové a druhové skladby lesů či revitalizace vodních toků a jejich zprůchodnění pro migraci ryb,“ přibližuje ministr Petr Hladík. 
 
Více zde

kategorie Z médií