KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Z médií Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL): Podzemní vody je nutno chránit
Zpět

Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL): Podzemní vody je nutno chránit

Přidáno 8. 4. 2024
Ilustrační foto
DVS.cz

Královéhradecký kraj podporuje zemědělce, včelaře i myslivecké spolky. Zaměřuje se také na ochranu podzemních vod a jako první kraj v republice zahájil mapování starých průzkumných vrtů. Na podrobnosti jsme se zeptali náměstka Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL), do jehož gesce patří zemědělství, vodohospodářství a ochrana životního prostředí.

Jakým způsobem kraj přispívá k ochranně čistoty vody v regionu?

K omezování znečištění povrchových nebo podzemních vod přispívá krajský dotační program, ze kterého spolufinancujeme výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod s cílem snižovat množství nečištěných nebo nevhodně čištěných odpadních vod vypouštěných do povrchových recipientů. Z krajského rozpočtu takto poskytujeme přibližně 15 mil. Kč ročně na projektování a výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 2000 obyvatel. Tento dotační program běží už od roku 2004 a od letošního roku je rozšířen o podporu zpracování podkladů pro revizi stávajících nebo vznik nových ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Cílem je ochrana vydatnosti, jakosti a nezávadnosti vodních zdrojů v reakci na dlouhodobě klesající účinnost stávajících ochranných pásem vodních zdrojů, dále též v reakci na klimatickou změnu a zvýšenou potřebu získávání geotermální energie.


Hrozí podzemní vodě ještě něco jiného?

Pro podzemní vody představují nebezpečí staré nezlikvidované průzkumné vrty. Nejenže mohou být preferenčními cestami pro kontaminace ze zemského povrchu až do obzorů hlubokých nejkvalitnějších podzemních vod, ale velké riziko spočívá i v tlakovém odlehčení hlubokých vodárenských obzorů. V těchto hlubokých (lidově též „artézských“) vodárenských obzorech často bývá tak velký přírodní hydrostatický tlak, že by z nich bez kvalitně provedeného tlakového uzávěru vrtu tryskala cenná podzemní voda jako gejzír. Ani jedno z uvedených rizik není hrozbou jen teoretickou, ale na území našeho kraje jsme jim museli reálně a opakovaně čelit. Proto se kraj – jako první v ČR – rozhodl staré průzkumné vrty na svém území zmapovat, u každého z nich vyhodnotit potenciální rizikovost a ty nejrizikovější nechat odborně zlikvidovat. Pilotní projekt „Inventarizace starých nepotřebných vrtů“ se již rozběhl v jedné z vodohospodářsky nejcennějších oblastí v ČR – v Polické pánvi. Po vyhodnocení zkušeností z pilotního projektu bude inventarizace starých vrtů pokračovat v dalších vodohospodářsky cenných oblastech, jako jsou Královédvorská synklinála, Podorlická křída a Hořicko-miletínská křída.

Více zde

kategorie Z médií