KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Z médií Místopředseda Petr Hladík o aktuální situaci v brněnském zdravotnictví a školství
Zpět

Místopředseda Petr Hladík o aktuální situaci v brněnském zdravotnictví a školství

Přidáno 27. 4. 2020
Ilustrační foto
brnan.cz

Jak vypadá aktuální situace v brněnském zdravotnictví a školství, přibližuje 1. náměstek primátorky Petr Hladík, který má tyto oblasti v gesci. Otevřely se soukromé školky, chystá se plán na zpřístupnění těch městských, obě městské nemocnice se pomalu vrátí do běžného režimu. „I u neakutních pacientů není dobré dlouho zákroky odsouvat. Nejprve se budou operovat plánované zákroky u mladších pacientů. Se zákroky u rizikových skupin se ještě chvíli počká. Příští týden bude přechodový a od 4. května pojedou nemocnice v podstatě v normálním režimu,“ přibližuje Petr Hladík.

Co z vašeho pohledu bylo dosud nejtěžší při řešení koronavirové krize v Brně? A jak se s tím městu podařilo vypořádat?
Celá ta situace byla pro všechny nová, to asi bylo to nejtěžší. Ale musím říct, že si s tím Brno a brněnští zdravotníci, policisté, hasiči, sociální pracovníci, učitelé, úředníci a především všichni Brňané poradili velmi dobře. Coby náměstek pro zdravotnictví jsem první schůzku ředitelů nemocnic a záchranné služby svolal již koncem ledna. Tehdy ještě situace vůbec nevypadala tak dramaticky. Ale už tehdy jsme se společně rozhodli informovat veřejnost a lidi vracející se z ciziny se základními pravidly. To si myslím, že z počátku hodně pomohlo. Také jsme velmi brzy nastavili pravidelná setkávání krizového štábu a díky tomu jsme většinu opatření přijímali den či dva před tím, než je přijala vláda celorepublikově. Jsem moc hrdý na to, jak ochotně, obětavě a nezištně mnoho lidí pomohlo. Osobně jsem pak v počátcích zajišťoval základní věci pro město, které na trhu nebyly – dezinfekce, roušky, respirátory. Byl to obrovský stres.

Nastaly v nemocnicích, které jsou příspěvkovými organizacemi města Brna, nějaké problémy, které muselo město řešit? Například Nemocnice Milosrdných bratří měla nakažené zdravotníky, ovlivnilo to chod nemocnice?
Obě městské nemocnice si vedou dobře. Zpočátku jsme řešili akutní nedostatek ochranných zdravotních pomůcek. Nemohli jsme kvůli rozhodnutí vlády pro nemocnice realizovat ani speciální nákupy. Řešili jsme to tak, že jsme se snažili ochranné pomůcky sehnat přes město a nemocnicím jsme je pak darovali. Doposud je pomoc od státu vůči našim nemocnicím nedostatečná. Byl také problém s nedostatkem dezinfekce, podařilo se mi zajistit 160 litrů dezinfekce přes ředitele Domova pro seniory v Hustopečích. Na počátku byla situace opravdu obtížná, byl jsem těch několik kanystrů vyzvednout osobně, aby se do Brna dostaly co nejdříve. Úrazová nemocnice jela naplno, protože přebírala akutní pacienty ze sanitek i za fakultní nemocnice. Zde se nákaza nevyskytla. V Nemocnici Milosrdných bratří testy prokázaly nákazu u pěti zaměstnanců, ale nešířila se dál díky dobrému rozhodnutí zavést plošné testování personálu i nově přijímaných pacientů. Díky používání ochranných pomůcek se nikdo další nenakazil, za což patří dík důsledné hygieně i přístupu personálu.

Jak to aktuálně vypadá se záložní nemocnicí na výstavišti? Pracujete stále s variantou, že bude potřeba?
Jsme připraveni v případě nutnosti záložní nemocnici vybudovat. Vše je připraveno po právní, lékařské, hygienické i faktické stránce. Doufám, že k takové variantě však již nedojde. Na tomto místě bych chtěl poděkovat společnosti IKEA, která pro záložní nemocnici darovala 100 lůžek včetně matrací a lůžkovin. Až koronavirová situace pomine, určitě tato lůžka využijeme i jinde.

Vracejí se už brněnské nemocnice – Úrazová a Milosrdných bratří – ke standardnímu provozu?
Ano, je nutné se pomalu vrátit k běžnému provozu. Důležité ale je, že každý, kdo byl v ohrožení života, byl ošetřen v plné míře. Nicméně i u neakutních pacientů není dobré dlouho zákroky odsouvat. Nejprve se budou operovat plánované zákroky u mladších pacientů. Se zákroky u rizikových skupin se ještě chvíli počká. Příští týden bude přechodový a od 4. května pojedou nemocnice v podstatě v normálním režimu. Jsem moc rád, že už také mohou otcové k porodu, sám dobře vím, jaká podpora to pro ženu je.

Začátkem dubna převzal vedení Úrazové nemocnice Pavel Piler, který je zároveň ředitel Nemocnice Milosrdných bratří. Co si od společného vedení slibujete?
Vedení města nechce nemocnice slučovat, ale chce zajistit jejich úzkou spolupráci. Pan ředitel Piler ji také nastínil ve své koncepci, se kterou uspěl ve výběrovém řízení, kde byl vybrán jednohlasně. Díky této spolupráci bude možné zvýšit kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro občany města Brna. Bude možné pro pacienty Úrazovky využívat pracovišť a oddělení Nemocnice Milosrdných bratří, například interní oddělení nebo oddělení následné péče. A druhým důležitým aspektem je možnost získat akreditaci a vzdělávat a vychovávat mladé lékaře. Otevírá to také příležitost uskutečňovat společné nákupy či sdílet obslužné provozy.

V pondělí mohly v Brně otevřít soukromé školky. Co bude předcházet otevření těch městských?
Pro nás je nejdůležitější bezpečnost a rozhodně nechceme nic uspěchat. Město Brno proto neotevře školky, dokud bude trvat nouzový stav. Až nouzový stav skončí, rozhodneme se ve vedení města, zda umožníme městským částem školky otevřít. O tom, které se budou otevírat, si však rozhodnou městské části samy. Ředitelé školek jsou společně s pedagogy rodičům nejblíže, takže by měli nejlépe znát jejich zájmy, které pak společně s vedením městské části zohlední při rozhodnutí, zda školku otevřít a v jakém termínu.

Školy se v současné situaci musí vypořádat s výukou na dálku. Máte od ředitelů brněnských základních škol zpětnou vazbu, jak online výuku zvládají?
Jsem s řediteli a pedagogy v kontaktu. Na svém facebookovém profilu jsem také uspořádal live chat s řediteli brněnských škol o vzdělávání v době pandemie, aby jak rodiče, tak učitelé byli co možná nejvíce informováni. Musím říct, že to, s jakou samozřejmostí učitelé přešli na nový způsob výuky, který je pro většinu pedagogů mnohem časově náročnější, si zaslouží velké uznání a poděkování. Je to pro ně mnohem těžší, přesto tuto situaci mnoho z nich vzalo jako výzvu a velice rychle si osvojili nové nástroje a metody.

Mají brněnské školy dostatečné vybavení na online výuku?
Ve většině případů jsou školy vybaveny dostatečně. Některé problémy se však řešily v rámci jednotlivých rodin. Byly například způsobeny tím, že když oba rodiče pracovali z domu, bylo těžké časově skloubit výuku s prací nebo s přístupem na počítač či s připojením. Takové případy však učitelé řešili individuálně. Školy také nabízejí možnost vyzvednout si pracovní listy s úkoly vytištěné přímo ve škole. Pro ty, kteří nemají počítač, internet nebo tiskárnu, je to potřebné. Musím říct, že z té zpětné vazby, která se ke mně dostala, byla spolupráce učitelů, rodičů i dětí na vysoké úrovni.

Koronavirová pandemie přinesla i to, že se zápisy do mateřských škol mohou uskutečnit elektronicky. Může podle vás současná situace přinést i pozitivní vývoj, co se týká elektronizace ve školství či na úřadech? Plánuje vedení Brna něco v tomto ohledu?
Brno mělo elektronické zápisy zavedeny již předtím, takže pro nás to nebyla žádná novinka. Nicméně jsem rád, že poté, co jsem napsal dopis ministru školství a ministru zdravotnictví, bylo upuštěno od povinnosti navštívit lékaře kvůli potvrzení o očkování a stačilo tuto záležitost vyřešit čestným prohlášením. Město pro svoje zaměstnance využívá Office 365, ale až teď se začaly používat aplikace a funkce některými dříve neobjevené – MS Teams pro komunikaci či Sharepoint pro sdílení souborů, dat a sdílenou práci. Jinak samozřejmě koronavirová situace donutila spoustu obyvatel naučit se novým způsobům vzdálené komunikace, což považuji za velký přínos.

Jak aktuální situaci zvládáte doma se čtyřmi dětmi?
Doma máme dva školáky, takže máme veselo. Dcera, která je ve druhé třídě, by se do školy chtěla vrátit nejraději hned, chybí jí především kontakt se spolužáky. Syn, který je v první třídě, by naopak chtěl zůstat doma co nejdéle, protože tráví čas s mladšími bráchy. Skloubit jejich výuku doma je občas dost náročné. Upřímně musím říct, že to doma zvládáme hlavně díky mé ženě, na kterou těch rodičovských povinností dopadlo nejvíce, protože i já jsem musel často kvůli krizovým situacím odjet nečekaně na úřad, a to i o víkendech. Je ale úžasná a zvládá to skvěle.

Není příliš obvyklé, aby se politik stavěl do role tazatele a dělal rozhovory se svými kolegy, řediteli škol, odborníky, které zveřejňujete na Facebooku. Co vás k tomu vedlo?
Především snaha co nejvíce informovat veřejnost. Od počátku jsem kladl důraz na to, abychom dokázali k lidem dostávat pravdivé a přínosné informace. Zřídili jsme kvůli tomu městskou bezplatnou telefonní linku a městskou webovou platformu, ale tam spoustu informací stejně nedokážete vepsat. Navíc jsem zvyklý být hodně mezi lidmi, což jsem nyní být nemohl. Proto jsem se rozhodl, že zkusím požádat odborníky, aby se se mnou podíleli na osvětě veřejnosti. Ze zpětné vazby musím říct, že to byl dobrý krok. Píše mi řada seniorů, rodičů s dětmi, že jsou klidnější, což si myslím, že je ohromně důležité. Tyto rozhovory jsou pro mě přínosné i v tom, že dokážu od lidí lépe zjistit, co je trápí, a můžu se pak pokusit jim v tom pomoci.

Na co se těšíte nejvíc, až skončí současná opatření a vrátíme se k běžnému životu?
Celá naše rodina se těší, že konečně navštívíme babičky a dědečky, ti nám opravdu moc chybí. Sice si občas skypujeme, ale osobní kontakt to nahradit nedokáže. Těším se také na otevření kostelů. Pevně věřím v to, že ohromná lidská solidarita a pochopení, které se mezi lidmi objevilo, vydrží co nejdéle.

kategorie Z médií