KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Z médií Jaký je nejpalčivější problém sociálních služeb? Za koalici SPOLU odpovídala Pavla Golasowská
Zpět

Jaký je nejpalčivější problém sociálních služeb? Za koalici SPOLU odpovídala Pavla Golasowská

Přidáno 20. 9. 2021
Ilustrační foto
Sociální služba

Sociálním službám v České republice chybí dlouhodobá vize a nedaří se nastavit stabilní systém jejich financování. Shodují se na tom zástupkyně politických stran, které jsme oslovili před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021. Sociální služby jsou podfinancované, přestože přibývá služeb i klientů, mění se kvalita poskytovaných služeb, stoupají provozní náklady a v posledních letech i minimální mzda, objem financí, o něž každým rokem sociální služby žádají, neodpovídá dle poslankyně Pavly Golasowské (Spolu) nákladům na jejich provoz.

Jaká řešení navrhujete k podpoře rozvoje těchto sociálních služeb?
Posílení terénních a  ambulantních služeb lze docílit deinstitucionalizací, protože kdo nemusí být klientem pobytových služeb, neměl by jím být. Klientů sociálních služeb poskytovaných všemi formami nicméně nebude ubývat, ale v důsledku demografického vývoje, nárůstu duševních onemocnění i  dlouhodobě chabého řešení sociálních problémů jich bude spíše přibývat. K  posílení služeb poskytovaných v přirozeném prostředí klienta nebo služeb komunitního typu může vést zejména motivační financování právě těchto sociálních služeb a také legislativní nastavení služeb v oblasti bydlení pro nízkopříjmové

Jakou roli by mohl či měl hrát v sociálních službách ČR soukromých sektor?
Soukromý sektor hraje v  každém systému právě takovou roli, jakou mu v něm vymezí stát. Vzhledem k tomu, že nemůžeme mluvit o tom, že potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci jsou v  naší zemi plně uspokojeny veřejným sektorem, mají mít soukromí poskytovatelé sociálních služeb dostatek prostoru pro své zařazování do krajských sítí i pro podporu poskytování svých služeb v  souladu s  pravidly veřejné podpory jako všude jinde v EU. Z hlediska nás, kteří buď jsme nebo velmi pravděpodobně někdy budeme klienty sociálních služeb, je kritérium kvality a uspokojování našich práv a potřeb důležitější než hájení veřejných subjektů před těmi soukromými.

Více zde

kategorie Z médií