KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Z médií Chci ekonomiku přátelskou k rodině namísto rodiny přátelské k ekonomice, řekl Czechindustry Marian J
Zpět

Chci ekonomiku přátelskou k rodině namísto rodiny přátelské k ekonomice, řekl Czechindustry Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministr práce a sociálních věcí

Přidáno 14. 4. 2022
Ilustrační foto
CzechIndustry

Rozhovor s ministrem práce a sociálních věcí a předsedou KDU-ČSL Marianem Jurečkou pro časopis CzechIndustry.

Pane ministře, na ministerstvo práce a sociál ních věcí, které řídíte, je dnes upírána pozornost občanů v daleko větší míře než kdykoli předtím. Při pohledu na působnost MPSV je důvod jasný. Asi nikoho z nás nenapadlo při nástupu nové vlády, že doslova za pár dnů bude muset řešit problémy spojené se slovy válka, uprchlíci a další. Jak moc se tím změnily priority ministerstva, které jsou obsaženy ve vládním prohlášení?
Chytrý, moderní, efektivní a hospodárný stát, který patří do demokratické Evropy a hájí demokratické principy, je základní prioritou naší vlády. Tyto principy platí a jsou o to více aktuální po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině, který nastal ze dne na den. Naše vláda se musí velice rychle vyrovnávat s řadou negativních jevů, jež přicházejí zvenčí, ale zároveň na nás dopadají důsledky a zátěž z rozhodnutí vlády minulé.

Česká republika se v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajiněpotýká s velkou vlnou lidí, kteří u nás hledají úkryt před válkou. Nicméně se ukazuje, že za obrovské podpory lidí jsme schopni situaci zvládnout. Ta situace ukázala obrovskou solidaritu mezi lidmi. Ukázalo se také, že státní správa je schopna pruž ně reagovat a ve spolupráci s dalšími zúčastněnými aktéry (např. se zástupci zaměstnavatelských svazů, odborů, neziskových organizací, krajů, obcí a dalších aktérů) ve velmi rychlé době zajistit funkční řešení. Pro občany Ukrajiny, kteří byli vyhnáni ze svých domovů a našli útočiště v ČR, bylo ze strany rezortu MPSV velmi rychle zahájeno vyplácení mimořádné okamžité pomoci a následně humanitární dávky. I přes enormní zátěž, se kterou se nyní úřady práce potýkají, se nám daří dávky vyplácet v řádu několika dní. Mám velkou radost, že se nám podařilo bez větších problémů v pilotním a následně plném provozu spustit aplikaci pro vyřizování humanitární dávky. Před ní budeme následně vyplácet přís pěvek solidárním domácnostem, které pos kytnou uprchlíkům střechu nad hlavou u sebe doma.

Nicméně co se týče následujících týdnů a měsíců, máme před sebou klíčovou a mnohem náročnější fázi spojenou s integrací příchozích občanek a občanů Ukrajiny. Již jsme učinili řadu komplexních opatření, abychom zamezili jejich okrádání různými podvodníky a děláme maximum pro zamezení přesunu občanů Ukrajiny do šedé zóny ekonomiky. Snažíme se maximálně využít jejich potenciál, jelikož přichází mnoho vzdělaných a pracovitých lidí.

Zároveň samozřejmě nezapomínáme ani na priority z programového prohlášení naší vlády, aktivně řešíme mnoho dalších oblastí, kam sahá působnost MPSV. Ať už se jedná o důchodovou reformu, řešení víceletého financování sociálních služeb nebo optimalizaci daňového a dávkového systému a dalších úkolů za účelem podpory českých občanů a rodin.

Co Vy osobně považujete za zásadní pro práci svou a ministerstva ve světle posledních událostí?
V těchto dynamických týdnech se ukázalo, že první fáze je nastavena a sociální systém není úzkým hrdlem, se kterým se budeme potýkat v souvislosti s bezprecedentní humanitární krizí v důsledku ruské válečné agrese na Ukrajině.

Nyní vidím před sebou dvě klíčová rizika, a to je ubytování a kapacita školského vzdělávacího systému. S příchodem dětí z Ukrajiny je důležité zaměřit se na jejich zařazení do vzdělávacích zařízení. Je nutné zajistit, aby se opatření nedotklo negativním způsobem čes kých dětí a aby nedošlo k přeplnění kapacit škol a školek.

Co se týká ubytování, v České republice čelíme bytové krizi a není dostatek volných bytů. Vláda proto našla shodu pro zavedení tzv. solidárního příspěvku. Tato solidární dávka bude určena pro domácnosti, které ubytují ukrajinské uprchlíky, kteří do ČR utekli před válkou. Příspěvek bude vyplácen ve výši 3 000 korun měsíčně na každého ubytovaného uprchlíka, zároveň ale nesmí přesáhnout 12 000 korun za měsíc na domácnost. O tuto podporu bude možné žádat od 11. dubna v online aplikaci, a to zpětně za březen.

Za zásadní považuji také reakci na soucǎsnou situaci českých domaćností, na které dopadá vysoká inflace, rostou ceny energií, potravin, služeb a další. Bohužel přibývá domácností, které se do složité životní situace dostávají ne vlastní vinou, ale vlivem současných událostí, které se týkají nás všech. Byla to pandemie Covid-19, nyní je to především válka na Ukrajině.

Proto jsme přistoupili k navýšení životního a existenčního minima, díky tomu porostou některé dávky a na některé zase dosáhne širší okruh lidí. Více peněz dostanou ti, kdo pobírají příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení či příspěvek při pěstounské péči. Navýší se také mimořádná okamžitá pomoc. Zvýší se počet rodin, které dostanou přídavek na dítě a porodné. Opatření se dotkne přibližně 360 tisíc příjemců dávek. Navýšení se automaticky projeví už v jejich dubnové výplatě.

Jedním dechem je třeba doplnit, že to nebude stačit a že musíme hledat další opatření, jak adresně pomoci těm, kteří kvůli rostoucím cenám mají hluboko do kapsy. Takže s největší pravděpodobností ještě letos na konci kalendářního roku dojde k další valorizaci důchodů. A uvažujeme také samozřejmě o dalších cestách, jak pomoci, na tripartitě jsme jednali – a nejpozději v polovině roku se k tomu vrátíme – o navýšení platů státních zaměstnanců. Velmi efektivním nástrojem jsou také slevy na poplatníka.

Více zde.

Rozhovor vyšel dne 13. 4. 2022 v časopise CzechIndustry.

kategorie Z médií