KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Vrátí se řemeslům prestiž ve společnosti?
Zpět

Vrátí se řemeslům prestiž ve společnosti?

Přidáno 16. 4. 2019
Ilustrační foto
Tisková zpráva

Senátorka Jaromíra Vítková se již delší dobu věnuje oblasti technického vzdělávání dětí, žáků a studentů. Na pracovní jednání, které se uskuteční 9. dubna, pozvala senátorka do Prahy zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce, Jihomoravského kraje, Sdružení učňovských zařízení, Masarykovy střední školy Letovice, Okresní hospodářské komory Blansko a Akademie věd ČR.

„Cílem snahy je rozšířit v povědomí široké veřejnosti koncept technického vzdělávání.  Zaměřit aktivity tak, aby měly dlouhodobý systematický dopad na celou Českou republiku. Změnit myšlení lidí a dát určitou prestiž těmto oborům ve vnímání široké veřejnosti. Chtěla bych podpořit kladné vnímání řemeslných oborů a podpořit tak jejich věhlas, vážnost a důležitost,“ sdělila senátorka Vítková.

Na jednání zazněly důležité informace z různých stran. Zásadní je pokles počtu dětí, které končí základní školy. Už tím se snižuje počet zájemců a následně i prestiž o řemeslné a technické obory a následně i jejich prestiž. Důležité jsou projekty typu Polytechnická hnízda či centra, ale je to málo. Změnit vědomí veřejnosti a celkový pohled na řemesla a technické obory je klíčové. Na jednání představila zástupkyně Masarykovy střední školy Letovice Bc. Martina Brtnická projekt „Vracíme řemeslům prestiž ve společnosti“. Koncept projektu vytvořili společně s paní senátorkou Jaromírou Vítkovou.

„Projekt má za cíl přes média a sociální sítě propagovat řemesla a technické obory formou krátkých videí, která by byla zařazena do televizního vysílání a rozšířena přes sociální sítě tak, aby pokryly cílovou skupinu široké veřejnosti. Je to nástřel toho, jak chceme tuto problematiku uchopit a pracovat s ní dál. Je smutné, že například ve výroční zprávě České školní inspekce zaznívá spousta zjištění a závěrů, která jsou alarmující, ale nikdo s nimi dále již nepracuje,“ doplnila Vítková.

Na jednání zazněla problematika optimalizace oborové nabídky v jednotlivých krajích, zavedení tzv. cut-off score, úspěšnost maturantů a zaměření se cíleně pouze na zvládnutí maturity a další důležitá fakta.

 

kategorie Tiskové zprávy