KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Už samo slovo manželství v sobě obsahuje vztah muže a ženy, páru, který tvoří nový život
Zpět

Už samo slovo manželství v sobě obsahuje vztah muže a ženy, páru, který tvoří nový život

Přidáno 29. 4. 2021
Ilustrační foto
Tisková zpráva

Manželství muže a ženy je fakticky jedna z nejstarších společenských institucí v dějinách. Je to princip, který jde napříč věky, náboženstvími, civilizacemi i říšemi, neboť je založen na přirozeném nezpochybnitelném běhu věcí. Je to něco, co z principu funguje. Muž a žena plodí nový život, tvoří rodinu, děti mají mámu a tátu, kteří mají každý svou specifickou a nezastupitelnou roli. Takové spojení by měl stát prostřednictvím zákonů chránit jako svůj základní fundament. Proto také tuto základní hodnotu na čtvrtečním mimořádném jednání Poslanecké sněmovny hájili právě lidovečtí poslanci.

Proč je špatný nápad měnit definici manželství, která je po tisíciletí neměnná? Nové zákony nikdy neovlivňují jen ty, kterých se přímo týkají. Ovlivňují celou společnost. Chceme nadále mluvit o matce a otci, nebo rodiči číslo jedna a rodiči číslo dvě? Redefinicí manželství se vytvoří nová norma neboli to, co zákon uznává jako „normální“.  To pak bude normální ve školkách, ve školách, dětských knihách a učebnicích. Ovlivní to jazyk, kterým se bude hovořit o členech rodiny. Chceme zpochybnit otcovství a mateřství jako dva rozdílné a nenahraditelné přístupy k dětem? Přijetím tohoto návrhu by tak došlo k totální destrukci dosavadního pojmu manželství a jeho naprostému odklonění od jeho základního účelu - založení rodiny ve smyslu zplození společných dětí a jejich výchovy. Logicky tak manželství vychází ze základního biologického faktu, že rodiči dítěte mohou být pouze muž a žena.

 

Chránit institut manželství jako svazek muže a ženy - jasný postoj lidovců

Poslanec Marek Výborný, jako jeden z předkladatelů návrhu novely Listiny základních práv a svobod na jednání Sněmovny zdůraznil: „Na začátek chci říci za sebe a za poslanecký klub KDU-ČSL i za skupinu dalších předkladatelů zcela jasně a srozumitelně a zároveň také slušně a kultivovaně, že se stavíme na stranu stabilní rodiny postavené a definované jako táta, máma a děti. Odmítáme relativizaci hodnoty manželství a představu, že by mohlo být svazkem kohokoli. Dnešní debata je skutečně debatou hodnotovou, ideovou. Není to debata politická. A znovu říkám, jde nám o to, aby to, co tvoří základ stabilní rodiny, tedy manželství - táta, máma a děti, nebylo jakýmkoli způsobem rozmělňováno.“ 

Proto zástupci KDU-ČSL, spolu s dalšími poslanci, přišli s návrhem novely Listiny základních práv a svobod, kde už dnes je jasně řečeno, že rodina a rodičovství jsou pod ochranou zákona. Ale v situaci, kdy je tady snaha určitých progresivistických skupin některé hodnoty relativizovat, se zdá, že je dobré a vhodné, aby v nejvyšším zákoně, tedy v Ústavě České republiky, v Listině základních práv a svobod, bylo toto posíleno.

„Proto chceme do Listiny doplnit čtyři, resp. pět slov, že nejenom rodina a rodičovství, to už je dnes, ale také "manželství jako svazek muže a ženy" jsou pod ochranou zákona,“ dodal Marek Výborný.

 

Zažívá dnešní doba krizi rodiny?

Statistiky dnes uvádějí, že 47 procent manželství se rozpadá. To ale není argument, a už vůbec to neznamená, že bychom měli na ochranu tradiční rodiny rezignovat. Naopak! „Měli bychom se zamýšlet nad tím, jak můžeme rodiče podporovat. Máme se zamýšlet nad tím, co jsou důvody rozpadu manželství, toho, že rodiče mnohdy nemají čas sami na sebe, čas na děti, selhali v některých životních momentech, nebyli schopni zajistit rodinu, propadli závislostem. To jsou témata, která bychom měli rozebírat a ptát se, jestli v těchto momentech legislativa a stát dostatečně tyto lidi v konkrétních životních situacích podporují,“ připomněl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

I přes současnou vysokou rozvodovost je stále manželství muže a ženy považováno za stabilnější než jiné formy soužití. Rozvodovost tak není argumentem pro to, abychom rezignovali na ochranu manželství. 

Proč? I kdybychom se snažili sebevíc, nevymyslíme nic lepšího, než je manželství muže a ženy. Dostupné studie poukazují na to, že děti se vyvíjejí nejlépe, když vyrůstají se svými biologickými rodiči, kteří jsou sezdaní. Tyto děti umí navazovat zdravé vztahy, vykazují lepší výsledky ve škole a nacházejí v dospělosti často dobré pracovní uplatnění. A u rodičů se právě díky biologickému poutu výrazně zvyšuje šance, že se pro ně budou schopni obětovat. Všechny děti by tak měly mít naprosto stejné výchozí právní postavení. Pokud se v soužití dvou žen nebo v soužití dvou mužů nachází dítě, zpravidla to znamená, že tomuto dítěti bylo jedním z jeho rodičů upřeno jeho základní právo mít a znát druhého ze svých rodičů.
 

Právní omezení registrovaného partnerství lze řešit jiným způsobem 

Limitující a omezující legislativu v případě registrovaného partnerství lze řešit bez toho, aby byl zpochybněn institut manželství. „Pokud se vedou debaty o tom, že nechceme přiznat některá práva registrovaným partnerům, pak já budu první, kdo bude podporovat to, abychom tak učinili, ale v rámci občanského zákoníku, nikoli tou jednoduchou cestou redefinice manželství,“ uvedl Marek Výborný.

Budování rodin s dětmi musíme preferovat i dnes, protože na nich závisí přežití společnosti, civilizace i každého národa.