KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé TZ: Další novela památkového zákona prošla Senátem
Zpět

TZ: Další novela památkového zákona prošla Senátem

Přidáno 31. 5. 2024
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Ve středu 29. května 2024 se na 24. schůzi Senátu projednával návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Garančním výborem, který byl určen pro projednání tohoto návrhu zákona, byl Výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Zpravodajkou výboru byla určena senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL).


 

„Novela zákona navrhuje, aby předměty ochrany, tj. památkové zóny, památkové rezervace, ochranná pásma nemovitých kulturních památek, národních památek, památkových zón a rezervací, byly zapsány v základním registru územní identifikace v souladu se zákonem o základních registrech. V rámci novely je dále navrhováno posílení práv krajů tak, aby mohly upravit požadavky na zpracování archeologických nálezů a dokumentací k nim, a způsob jejího podání kraji,“ uvedla v rámci projednávání této novely zpravodajka Vítková.

Nad rámec výše uvedeného, návrh novely zákona o státní památkové péči reaguje na nový stavební zákon. Návrh odstraňuje terminologické neprovázanosti aktuálního znění zákona o státní památkové péči na stavební zákon a technicky upravuje vymezení dílčích pojmů v oblasti restaurování. Jedná se v podstatě o technickou novelu; úprava zákona nepředstavuje podstatné a rozsáhlé dopady, nepřináší novou regulaci, navíc nedochází k nové zátěži orgánů státní správy. Práva a povinnosti vlastníků nemovitostí v daných územích nejsou dotčeny.

 

Navržená úprava prošla Senátem a pro se vyslovilo 54 senátorek a senátorů z celkového počtu 65 přítomných. Aktivita senátorky Vítkové v oblasti památkové péče nesouvisí pouze s novelou předmětného zákona, ale její činnost a zájem o danou sféru je dlouhodobý. Za svého působení ve funkci místostarostky města Boskovice se starala o městskou památkovou zónu, kdy díky její snaze a úsilí bylo město téměř každý rok oceněno vítězstvím v krajském kole Programu regenerace městských památkových zón. Na její impuls byla v roce 2021 v Senátu uspořádána konference na téma Památková legislativa v České republice – praxe a výhledy, a to i s mezinárodní účastí.


„Ve svém senátorském obvodu se rovněž snažím pomáhat vlastníkům památek, ať už obcím, městům nebo farnostem, získávat dotace na jejich opravy. Bohužel vždy to není jednoduché, protože i v této oblasti stále chybí dostatek finančních prostředků,“ dodala v této souvislosti senátorka Vítková.