KDU.breadcrumbs.homeAktuality Různé Senátorka Vítková prosazuje odstranění legislativní chyby v novele energetického zákona
Zpět

Senátorka Vítková prosazuje odstranění legislativní chyby v novele energetického zákona

Přidáno 26. 11. 2023
Ilustrační foto

Senátorka Ing. Jaromíra Vítková se již od minulého volebního období věnuje problematice propan-butanových lahví a obchodu s propan-butanem. V této záležitosti spolupracuje s vedením Ministerstva životního prostředí v čele s ministrem Petrem Hladíkem. K tématu vlastnictví propan-butanových lahví pořádala senátorka Vítková 1. března 2023 kulatý stůl v Senátu, kterého se účastnili zástupci všech dotčených resortů a úřadů, stejně jako profesní svazy sdružující obchodníky s propan-butanem.

Problémy na trhu s propan-butanem jsou způsobeny větou v energetickém zákoně o zákazu plnění propan-butanových lahví bez souhlasu vlastníka. Věta zní: „Plnění propan-butanových lahví bez souhlasu jejich vlastníka“. Problematika propan-butanových lahví do energetického zákona nepatří. V roce 2011 se do tohoto předpisu dostala formou poslaneckého přílepku. Jedná se o legislativní chybu. V celé Evropské unii se oběh propan-butanových lahví řídí harmonizovanou úpravou o obalech a příslušnými technickými předpisy, zejména ADR (Mezinárodní dohoda o silniční přepravě nebezpečných věcí). 

Ve čtvrtek 23. listopadu 2023 proběhlo zasedání Hospodářského výboru PS PČR k novele energetického zákona označované jako LEX OZE II. Hospodářský výbor hlasy poslanců napříč politickým spektrem také díky dlouhodobému vyjednávání senátorky Vítkové, schválil pozměňovací návrh načteného poslancem za KDU-ČSL Davidem Šimkem, který odstraní zjevnou legislativní chybu, tj. problematiku plnění propan-butanových láhví z energetického zákona. Za podporu návrhu se postavil také místopředseda Hospodářského výboru PSP za KDU-ČSL poslanec Antonín Tesařík, který ve svém vystoupení zdůraznil: „Tento návrh definitivně odstraní překážku, která doposud bránila zajištění nakládání s propan-butanovými lahvemi plně v souladu s pravidly platnými v celé EU a zákonem o obalech. Pomůže vyřešit situaci cca 2,6 mil. tzv. privatizačních lahví, striktní vázání revizních lhůt na otevřený nebo uzavřený systém užívání s cílem zvýšení bezpečnosti, a umožní také kontroly České obchodní inspekce kvality plněného plynu.“

Pokud předloha úspěšně projde Parlamentem, po 30 letech se začne český trh s propan-butanovými láhvemi konečně konsolidovat a strukturovat podle úpravy obsažené v zákoně o obalech, tj. Česká obchodní inspekce bude moci kontrolovat dodržování podmínek pro oběh lahví v uzavřeném a otevřeném systému. Dle energetického zákona byla dána působnost Energetického regulačního úřadu, ten ale žádné kontroly neprováděl. 

„Ani po schválení novely energetického zákona moje legislativní práce nekončí. Jsem připravena jednat s představiteli dotčených resortů a profesními svazy o dalších potřebných legislativních úpravách, které zajistí provádění oprav lahví zejména v otevřeném systému,“ upozornila senátorka Jaromíra Vítková. 
 
„Za Ministerstvo životního prostředí lze deklarovat, že jsme připraveni diskutovat potřebné změny, které zajistí řádně a bezpečné nakládání s propanbutanovými lahvemi. Nesystémovost byla způsobena pozměňovacím návrhem, který znemožňuje plnit lahve bez souhlasu vlastníka, přičemž zákazníci neví, zda jsou vlastníky či nikoliv. V tomto ohledu je nutné nastavit takové právní prostředí, aby každý zákazník věděl, zda má lahev koupenou nebo zapůjčenou. Nakládání se zapůjčeným majetek nebo vlastním majetek je dostatečně upravenou v jiných právních předpisech a nařízeních,“ doplnil vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí na Ministerstvu životního prostředí David Surý.