KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Senátorka Vítková (KDU-ČSL) se zúčastnila jednání o problematice útulkových zvířat
Zpět

Senátorka Vítková (KDU-ČSL) se zúčastnila jednání o problematice útulkových zvířat

Přidáno 26. 9. 2023
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Senátorka Jaromíra Vítková se vrátila k problematice útulkových zvířat, kterou řešil Senát při projednávání novely veterinárního zákona v roce 2022. Na žádost senátorky Vítkové se ve čtvrtek 21. září 2023 konalo jednání s ministrem zemědělství Markem Výborným, prezidentkou Komory veterinárních lékařů MVDr. Petrou Šinovou a dalšími odborníky.

„Projednávali jsme problematiku registru psů, toulavých koček a další témata,“ uvedla senátorka Jaromíra Vítková, jež je členkou Komise pro rozvoj venkova. Na schůzce byly mimo jiné projednány také důvody zpoždění, díky kterým dosud nedošlo ke spuštění centrální evidence. „K definitivnímu rozhodnutí ve věci provozovatele evidence, tedy schválení novely veterinárního zákona, došlo teprve na podzim 2022. Protože Komora musí dodržovat platnou legislativu v oblasti digitalizace a veřejných zakázek, musí systém splnit veškeré prověrky ze strany ministerstva vnitra. Proto se i přes usilovné přípravné práce nedá očekávat spuštění registru před lednem 2025,“ upozorňuje prezidentka Komory veterinárních lékařů MVDr. Petra Šinová.

Centrální evidence by například přispěla k efektivnější kontrole útulků a dalších zařízení, které poskytují péči o toulavá a opuštěná zvířata. Zejména menší obce nemají problematiku toulavých zvířat vyřešenou vůbec a jejich činnost často suplují jednotlivci nebo soukromé neziskové organizace, které kolikrát ani nesplňují zákonné podmínky pro provoz útulků.

Z médií jsou známy případy soukromých zařízení pro toulavá zvířata, kde panují nevyhovující hygienické a chovatelské podmínky. Existují také případy, kdy jsou dovážena zvířata, která jsou vydávána jako útulková a následně zneužívána pro získání finančních prostředků od nic netušících dárců,“ přibližuje problém senátorka Vítková.  

Kromě útulkové péče na celorepublikové úrovni nyní také senátorka Vítková řeší konkrétní podnět týkající se provozu záchytné stanice pro psy v Boskovicích. V této souvislosti spolupracuje s ředitelem Městské policie v Boskovicích Davidem Krátkým, který senátorku Vítkovu upozornil na nevyřešenou problematiku týkající se toulavých a opuštěných koček. Senátorka Vítková během jednání s ministrem zemědělství a prezidentkou Komory veterinárních lékařů na neřešenou situaci kolem toulavých koček rovněž poukázala.  

„Současná legislativa neřeší povinné očkování ani označování koček čipy. Přitom by šla v případě povinnosti označování koček použít jedna databáze společně se psy. Pokud nebude znám chovatel kočky a nebudou v zákoně nějaké jeho povinnosti, tak to chovatelé koček řešit nebudou. Problém je opravdu nutno řešit, různé spolky nebo dobrovolníci pak chovají kočky někdy v otřesných podmínkách, kde se vyskytují často i vážně nemocná zvířata, která jsou často pokoutně léčena, aby nedošlo k uzavření zařízení Krajskou veterinární správou,“ informoval senátorku Vítkovu David Krátký.