KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Šárka Jelínková: Nejlepší důchodovou reformou je podpora rodin s dětmi
Zpět

Šárka Jelínková: Nejlepší důchodovou reformou je podpora rodin s dětmi

Přidáno 18. 12. 2020
Ilustrační foto
komentář

Již od Sametové revoluce se marně snažíme vymyslet novou důchodovou reformu. Politici navrhují, odborníci bádají a reforma je v nedohlednu i s ohledem na fakt, že se v posledních desetiletích potýkáme s nepříznivým demografickým vývojem, populace stárne a nebude mít na ni kdo pracovat. Lidé v důchodovém věku budou zkrátka závislí na stále menším počtu aktivních přispěvatelů do systému. I když se snažíme obyvatele naší země na tento fakt připravit, je spousta z nás, kteří se připravit zkrátka nemohou nebo nedovedou.  

Často dostávám otázku, zda máme „recept“ na důchodovou reformu. Myslím, že zmíněným receptem je rodina, rodina s dětmi. Rodina, která je přirozenou základní biologickou, sociální i ekonomickou jednotkou společnosti. Rodina, která je základní a nejdůležitější infrastrukturou i ekosystémem tvořícím soudržnost a odolnost společnosti i fungování systémů mezigenerační solidarity – především důchodového a sociálního systému. Rodina, která vytváří prostor pro formování osobnosti člověka, tvorby lidského a sociálního kapitálu, výchovy a růstu budoucích generací. Právě těch budoucích generací, které tolik potřebujeme! 

Proto je rodinná politika klíčovou investicí do budoucnosti naší země. Je nesmírně důležité nastavit mechanismy tak, aby mít rodinu, početnou rodinu, neznamenalo potýkat se s chudobou a nedostatkem příležitostí – jak finančních, pracovních, tak i sociálních a kulturních.

V neposlední řadě je velmi důležité ocenit rodinu, péči o ni a nejenom o děti, ale také o své blízké, uznat ji a deklarovat! O rodinu pečujme a hýčkejme si ji.

Na závěr bych nám všem popřála, aby rýsující se půdorys nové důchodové reformy, byl opravdu spravedlivý, stabilní a finančně udržitelný.