KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Šárka Jelínková /KDU-ČSL/: Nejen Evropa a ČR stojí na křižovatce!
Zpět

Šárka Jelínková /KDU-ČSL/: Nejen Evropa a ČR stojí na křižovatce!

Přidáno 21. 5. 2021
Ilustrační foto
Tisková zpráva

Pandemie vstoupila nejen do ekonomické prosperity většiny zemí, ale téměř do všech neomezených možností vzájemného setkávání a významně proměnila životy nás všech. Naše osobní životy, pracovní vztahy, prostředí i pracovní podmínky dostaly novou podobu. Narazili jsme na mantinely, které nás nutí o to víc přemýšlet nově a v jiných souvislostech.

„Vidím v tomto období jednu z velkých příležitostí pro každého z nás, ale především pro naši politiku v ČR. Pandemie zasáhla s největší silou po zdravotní stránce především seniory, ale nejen je. Významně zasáhla do životů osob znevýhodněných na trhu práce a v neposlední řadě zastihla rodiče věnující se výchově a v této době i vzdělávání svých dětí. Při tomto velkém vytížení a starostí kolem dětí uzavřených doma u monitorů počítačů a mobilních telefonů, se potýkali s překážkami v profesním životě a v mnoha případech i s existenčními problémy,“  uvedla na konferenci s názvem Evropský den diverzity 2021 Šárka Jelínková, první místopředsedkyně KDU-ČSL, která této akci poskytla svoji záštitu. Konference se konala ve spolupráci s Německou Chartou diverzity a s podporou Evropské komise.

Pandemie jen prohloubila rozdíly
Co České republice chybělo již před pandemií, to se během pandemie ještě více prohloubilo. Především nedostatek nabídek flexibilních forem práce, zkrácených úvazků, možnost pracovat z domova a mít tak čas na vytváření stabilních vztahů ve své blízké, ale i širší rodině či komunitě, ve které žijeme. „Myslím tím na zaměstnávání znevýhodněných osob a na samoživitele, kteří jsou mnohdy nuceni rezignovat na své pracovní ambice, aby dostáli svým povinnostem vůči svým dětem. Myslím na ženy, které v mnoha případech nemají rovné profesní či platové podmínky jako muži. Stát by měl ve svých politikách a ve svých programech vytvářet takové prostředí a podmínky, které budou firmy motivovat k uplatňování diverzity a flexibility v pracovních příležitostech pro své zaměstnance. Nelze v tom nechávat firmy samotné. I když přibývá společností, které samy od sebe takovouto firemní kulturu vytváří. Velké díky za ně,“  konstatovala v průběhu konference Šárka Jelínková, podle které momentálně nastal čas na výměnu zkušeností mezi firmami i jednotlivými zeměmi. „Je čas na příklady dobré praxe. Je čas na formování otevřené společnosti,“  uzavřela své vystoupení Jelínková.