KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Předseda Marian Jurečka píše otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi
Zpět

Předseda Marian Jurečka píše otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi

Přidáno 13. 10. 2020
Ilustrační foto
otevřený dopis

Vážený pane premiére,

dovoluji si Vás touto cestou požádat, aby vláda urychleně řešila neutěšenou finanční situaci české gastronomie. Jedná se sektor velmi postižený současnou pandemií, což je možné doložit nejen zkušeností mnohých podnikatelů, kteří se na mě obracejí, ale také tvrdými daty.

V roce 2019 činily tržby v gastronomii zhruba 195 mld. Kč. Jen za prvních 7 měsíců tohoto roku však v rámci celé České republiky poklesly průměrně o 32 %, což mnohé provozy přivedlo do velmi složité situace. Dostatečné zlepšení nenastalo ani v letních měsících, kdy pokles pokračoval v průměru o 10 % oproti předchozímu roku. Řada provozovatelů tak nedokáže splácet své závazky vůči dodavatelům a dalším partnerům, které se naakumulovaly v průběhu tohoto roku. Nemají navíc možnost tyto závazky pokrýt půjčkou u komerčních subjektů, protože se z jejich pohledu jedná o rizikové partnery.
 
Současná opatření navíc dále situaci v gastronomii zhoršují. Zhruba 60 % zisku těchto provozů a až 80 % spropitného je generováno po 20. hodině večerní, kdy jsou provozovny uzavřeny z nařízení vlády a nově vyhlášené celkové uzavření restaurací již bude naprosto fatální. Dovoluji si rovněž připomenout, že v gastronomii podniká v České republice zhruba 40 000 podnikatelů, kteří dále zaměstnávají 150 tisíc lidí a pomáhají vytvářet dalších 140 tisíc indukovaných míst. Jedná se tak o velmi důležitý sektor naší ekonomiky, jak z hlediska příjmů státního rozpočtu, tak i zaměstnanosti. Z toho důvodu prosím o odpověď na několik následujících otázek.
 
Proč nejsou doposud zajištěny funkční záchranné programy pro takto fatálně postižený sektor?
 
Jak je možné, že takový program nevznikl již během léta, přestože vláda a odborníci věděli     o riziku 2. vlny?
 
Jakým způsobem se stát postará o zaměstnance z gastronomie, jejichž příjmy se skládají převážně z kombinace nízkých mezd, příjmů z dohod o provedení práce a spropitného?
 
Jaká forma kompenzací a v jaké výši se připravují?
 
Budou nadále poškozené subjekty prakticky vydírány podmínkou ve smlouvách o poskytnutí státní pomoci, kdy je pomoc podmiňována podpisem vzdání se práva na náhradu škody?
 
Kdy začne vláda poskytovat veřejnosti data, která jsou využívána pro vytváření predikcí budoucího vývoje pandemie a na základě kterých rozhoduje o vyhlášení nových opatření?
 
Děkuji Vám předem za zodpovězení mých dotazů. 
 
S pozdravem
 
Ing. Marian Jurečka
poslanec PSP ČR a předseda KDU-ČSL