KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Otázky a odpovědi k dolu Turów
Zpět

Otázky a odpovědi k dolu Turów

Přidáno 18. 2. 2022
Ilustrační foto

V současné době je hodně komentované téma důl Turów a jeho dopad na životní prostředí v České republice. Zde vám přinášíme přehled nejčastějších otázek a odpovědí. 

Nehrozí další postup těžby směrem k ČR a ohrožení našeho životního prostředí?
Těžební práce se nebudou přibližovat k hranicím s ČR, dokud nebudou realizována ochranná opatření, která zamezí negativním vlivům těžby na našem území. Mezi ně patří např. dokončení výstavby podzemní bariéry. Ochranná bariéra by měla zabránit dalšímu odtoku podzemních vod z českého území a výstavba zemního valu má přispět k ochraně obyvatel nejbližších obcí před hlukem, prachem či světelným znečištěním.  

Jak zajistíte, aby neodtékala voda pryč z našeho území?
Zřízeny budou čtyři vrty pro měření hladiny podzemních vod, dvě automatické stanice pro monitoring znečištění ovzduší a také místo pro měření hluku. Monitoring bude probíhat po celou dobu trvání těžby. 

Budou peníze, které Česká republika dostane efektivně využity?
Polsko poskytne Libereckému kraji 35 mil. eur na kompenzace nákladů nezbytných např. pro vybudování vodovodu a dalších 10 mil. eur státu na vybudování monitorovací sítě a měření, které bude probíhat po celou dobu těžby.

Jak budete řešit životní prostředí v bezprostřední blízkosti dolu?
Vznikne Fond malých projektů, do kterého budou každý rok polská i česká strana přispívat shodně 250 tis. eur a díky němu se budou financovat místní a regionální projekty pro zlepšení životního prostředí. 

Jaké máme nástroje ke kontrole těžby v dole?
Dohoda umožňuje zástupcům české strany provádět v dole Turów čtyřikrát ročně kontroly, při kterých polská strana poskytne plnou součinnost. Díky tomu budeme moci dohlížet na plnění všech podmínek a navržených opatření. 

Proč vznikla tato smlouva? Nebylo lepší řešit to žalobou na evropské úrovni?
Nejlepší řešení je vzájemná dohoda (smlouva) - máme mnohem širší mechanismy a záruky kontroly, než poskytuje unijní legislativa a směrnice za životní prostředí. Bude pravidelně informovat Českou republiku o postupu realizace záměru rozšíření těžby a jeho možných vlivech na území České republiky. 

Kdy má být hotova stavba stěny? Bude efektivní?
Stavba podzemní stěny má být dokončena letos v červnu a její účinnost má být vyhodnocena do června 2023 po jednom roce jejího fungovaní. Jakákoli dřívější hodnocení nejsou hodnověrná. Cílem realizace podzemní stěny je odtok z našeho území snižovat, nikoli mu zamezit – to je nereálné. 

Není smlouva o Turówu v rozporu se zákonem?
Kritika nevládních organizací nekonkretizuje unijní či české právní normy, s nimiž má být smlouva v rozporu. Vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu mezivládní, nelze jít nad rámce platných zákonů ani ČR ani PL. Nicméně to smlouva nečiní, nelze tedy souhlasit s nevládními organizacemi v tom, že smlouva je protiprávní. Smlouva je koncipována tak, aby respektovala zákony obou států. 

Jednali jste za zavřenými dveřmi. Proč probíhala jednání v tajnosti? 
Způsob vyjednávání dohody je dán dikcí zákona o zahraniční službě, tato forma zajišťuje zachování vzájemné důvěry do budoucnosti mezi oběma státy. 

Není výpovědní lhůta po pěti letech málo? 
Pět let je kompromisem dohody. Kdybychom neustoupili, nebylo by dohody a životní prostředí pro obyvatele Liberecka by se dále jen zhoršovalo.  

Můžeme zastavit těžbu na území Polska? 
Zastavit aktivity na území dalšího státu jiný člen EU nemůže!

Proč jste ustoupili od výše kompenzací? 
V minulosti ČR požadovala o pět milionů eur více, Polsko navrhovalo 40 milionů eur. Výsledná částka je tedy kompromisem. Dohodnutá částka je úspěchem pro českou stranu. Pokud bychom se nedohodli a i kdybychom žalobu u SDEU vyhráli, platili bychom kompenzace ze státního rozpočtu. 

Demonstranti akce chtějí opravdu poslat dopis Evropské komisi a chtějí, aby Polsko žalovala. Maji podle vás šanci na úspěch? 
Šanci na úspěch nemají, protože žalovat lze jen za procesní chyby. Nejde žalovat nějaký stát za poškozování životního prostředí, to unijní právo neumožňuje

Ochrana vody je podle nich nedostatečná, jak přesně smlouva podle vodu chrání a jak je v ni ošetřeno, pokud nebude bariéra fungovat? 
Polsko se zavázalo k dostavbě a prokázání funkčnosti podzemní bariéry. V případě, poklesu hladiny podzemních vod, musí polská strana přijmout další opatření. Pokud po dokončení stavby podzemní bariéry nezačne ve stanoveném termínu stoupat či alespoň nepřestane klesat hladina podzemních vod ve vybraných vrtech, nebude možné, aby těžba postoupila za hranici plánovanou Polskem pro rok 2023.

Nebyl podpis dohody příliš rychlý? 
Podpis rozhodně nebyl rychlý ani nebyla vyjednávání tajná. Naopak, vyjednávání probíhala již nějakou dobu v odborných skupinách.