KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Michael Kohajda (za KDU-ČSL): Navrhuji moderní úpravu zaměstnaneckých akcií
Zpět

Michael Kohajda (za KDU-ČSL): Navrhuji moderní úpravu zaměstnaneckých akcií

Přidáno 4. 12. 2023
Ilustrační foto

Spolu s koaličními kolegy navrhujeme pro zaměstnance výhodnější režim zdaňování příjmů ze zaměstnaneckých akcií, a to prostřednictvím pozměňovacího návrhu ke sněmovnímu tisku 474.

O co se jedná? Například o situaci u start-up společností. Na začátku mají zakladatelé společnosti výborný nápad, ale málo peněz. Svým zaměstnancům proto platí nižší výplaty, ale přidají jim za výhodných podmínek právo koupit si akcie společnosti (obvykle ve formě zaměstnaneckého programu na koupi podílu v obchodní korporaci). Když je společnost v budoucnu úspěšná, tak na tomto úspěchu získají podíl prostřednictvím akcií i tito zaměstnanci. 

Jak je to dnes? Majetkový prospěch tohoto zaměstnance, tzn. nepeněžní příjem plynoucí zaměstnanci z nákupu podílu v obchodní korporaci za předem sjednanou nižší cenu, je příjmem ze závislé činnosti. Tento příjem je v současné době příjmem toho kalendářního měsíce, v němž zaměstnanec uskutečnil nákup podílu za zvýhodněnou cenu, a je zdaněn v úhrnu s běžnou mzdou zaměstnance (a to včetně plateb na veřejná pojistná). Totéž platí i v případě zaměstnaneckého nákupu opce (tj. práva na koupi podílu v obchodní korporaci) za zvýhodněnou cenu. Tato pravidla jsou však pro zaměstnance demotivující – v okamžiku, kdy zaměstnanec realizuje nákup zvýhodněných akcií (nebo jiné formy podílu) totiž nezískává žádné finanční prostředky, kterými by daň z příjmů a veřejná pojistná mohl zaplatit.

Jakou změnu přinese náš návrh? Jeho smyslem je posun okamžiku zdanění příjmu ze závislé činnosti zaměstnance (včetně pojistných) do okamžiku, kdy zaměstnanec bude mít prostředky pro zaplacení daně a současně také zaměstnavatel, který je v postavení plátce daně, bude mít dostatek prostředků pro odvedení daně (včetně pojistných).

A kdy bude nutno příjem danit? Příjem se bude danit v okamžiku, kdy se předpokládá, že zaměstnanec (tj. poplatník) získá dostatečné prostředky pro zaplacení daně (např. prodejem akcie nebo podílu třetí osobě), nebo v okamžiku, v němž dochází ke změně situace ve vztahu zaměstnavatele a zaměstnance (zaměstnanec u zaměstnavatele ukončí pracovní poměr) nebo ve vztahu k podílu, popř. opci (např. uplatnění opce).

Ano, je to složitá problematika. Ale věřte mi, nejen start-upům a jejich zaměstnancům tato nová úprava zdanění velmi pomůže.