KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Marian Jurečka (KDU-ČSL): Manželství vnímáme jako svazek muže a ženy. Zároveň vyzýváme k narovnání p
Zpět

Marian Jurečka (KDU-ČSL): Manželství vnímáme jako svazek muže a ženy. Zároveň vyzýváme k narovnání práv registrovaných partnerů.

Přidáno 7. 2. 2024
Ilustrační foto
Poslanecká sněmovna PČR

Zveřejňujeme projev předsedy lidovců Mariana Jurečky na plénu Poslanecké sněmovny PČR, ve kterém definoval pozici lidovců k tématu manželství.

Já chci promluvit jako předseda jedné z koaličních stran. Manželství chápeme jako svazek muže a ženy a zároveň říkáme, že je potřeba narovnat práva registrovaných partnerů. Jsme jako lidovci přesvědčení, že pro dobře fungující společnost je důležitou prioritou fungující rodina, která je opřena o manželství, které je svazkem muže a ženy. I když to třeba zní ve světle mnoha problémů, kterým naše rodiny a vztahy čelí, pro někoho někdy až idealisticky, tak je to něco, co bylo pro nás v životě důležité, když jsme byli děti a je to pro nás důležité, když jsme v rolích rodičů.

Ostatně, úmluva o právech dítěte v článku jedna odstavce jedna hovoří jasně: Každé dítě je registrováno hned od narození a má od narození právo na jméno, na státní příslušnost, a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči.
 
Pro nás lidovce je proto dlouhodobě naprosto zásadní hodnota manželství. Manželství, které je svazkem muže a ženy. Svazkem, jehož hodnota má své nenahraditelné místo ve společnosti, protože je základním stavebním prvkem a dobrým předpokladem stabilní společnosti, díky kterému může přirozeně vznikat nový život. Manželství má být jistota a stabilita rodiny a společnosti, ne módní trend. Je to svorník společnosti, který ji drží pohromadě.
 
I proto jsme jako lidovci navrhli podporu a ochranu manželství jako svazku muže a ženy do ústavy, a to již v červnu roku 2018. Předkladatelem byl tehdy Marek Výborný a skupina poslanců. Úprava je to stručná a jasná: Rodina, rodičovství a manželství jako svazek muže a ženy jsou pod ochranou zákona.
 
Považujeme to za důležité obzvláště v době, kdy jsou často hodnoty, na kterých stojí naše vyspělá společnost po staletí, relativizovány, někdy i znevažovány a také i z pohledu ochrany společnosti a systémů erodovány. Současně také řešíme i další zásadní témata ve společnosti, jako je demografický vývoj, stabilita rodin, mezigenerační solidarita, porodnost či důchodová reforma. Některé z těchto složitých problémů jsou i důsledkem oslabování role rodiny a manželství ve společnosti.
 
Nicméně pokud jde o současnou debatu nyní ve druhém čtení, registrované partnery a současnou právní úpravu, jasně říkáme, že narovnat práva je potřeba. O tom se tady nemusíme přít. 
 
Naše řešení je prosté a racionální, jasně podporujeme manželství jako svazek muže a ženy, tedy chceme narovnat práva registrovaných partnerů, o kterých se zde vede debata již několik měsíců. My lidovci jsme k této debatě přistoupili konkrétně a zodpovědně. Náš kolega poslanec Jiří Navrátil, který se jako první poslanec veřejně přihlásil ke své orientaci, inicioval a připravil konkrétní návrh, který novelizuje celou řadu zákonů tak, abychom tato práva narovnali.
 
Tento návrh je zde ve sněmovně s podporou dalších poslanců z našeho klubu. Z našeho pohledu by optimálně řešil otázku narovnání práv, která vnímáme, že je třeba narovnat. Za nás lidovce nabízím pomyslnou podanou ruku a návrh dobrého řešení. Pojďme ho společně schválit. Ukažme lidem, že se i v těchto, pro mnohé z nás velmi emotivních, tématech umíme dohodnout.
 
Určitě je třeba se shodnout i na jasné terminologii, partnerství bez přívlastku registrované. Partnerství, které také řeší ostatní práva s jednou výjimkou, a to je otázka adopcí. Již dnes je možné řešit specifické situace dětí registrovaných partnerů v případě zlomových životních situací. Náš právní a soudní systém tyto situace dokáže efektivně řešit. Proč se tedy v tuto chvíli zabývat speciální či paušální úpravou?
 
Tento náš přístup je přístupem věcným, racionálním, mimo jiné také s ohledem na rozložení sil v poslanecké sněmovně, kdy si troufám říci, že tento náš přístup odpovídá i tomu, co reálně může v této sněmovně získat nakonec většinovou podporu.
 
Za nás se kloníme k úpravě, která je podepsána panem poslancem Hassem, Bělobrádkem a poslankyní Ožanovou. Ale jsou tu i další návrhy a chceme o nich vést debatu.
 
Atmosféra zde v sále je nyní jiná, než byla v předchozích letech a doufám, že to bude debata, u které se dobereme výsledku.