KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Manuál k volbám do Poslanecké sněmovny 2021
Zpět

Manuál k volbám do Poslanecké sněmovny 2021

Přidáno 1. 10. 2021 (Administrátor)
Ilustrační foto
Říjnové volby do Poslanecké sněmovny se nezadržitelně blíží! Níže jsme pro vás připravili přehledný manuál, jak se voleb zúčastnit a podpořit tak své kandidáty.

KDY

pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00

sobota 9. října 2021 od 8:00 do 14:00

KDO

Občan ČR, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let. Zastoupení při hlasování není možné. A nezapomeňte si občanský průkaz nebo cestovní pas.

KDE

Ve volebním okrsku, v němž jste přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič patří do jednoho stálého volebního okrsku. Stálý volební okrsek se určí podle místa vašeho trvalého pobytu. Ve kterém konkrétním volebním okrsku budete volit a přesnou polohu volební místnosti, můžete najít zde.

Chtěli byste volit na jiném místě v republice, popř. na zastupitelském či konzulárním úřadě ČR v zahraničí? Není problém! Stačí pouze požádat o vydání voličského průkazu.

Jestliže však pobýváte v zahraničí trvale, je možné hlasovat na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem. Žádost o zápis je třeba tomuto úřadu podat do 29. srpna 2021.

Pokud vám v hlasování ve volební místnosti brání závažné důvody, zejména zdravotní, můžete požádat obecní úřad, popř. během voleb svou okrskovou komisi o hlasování do přenosné volební schránky přímo ve vašem obydlí.

VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Jestliže z nějakého důvodu nemůžete volit ve svém volebním okrsku a zároveň nejste zapsáni do zvláštního seznamu voličů, je třeba zažádat obecní úřad o voličský průkaz.

Žádost lze podat buď písemně či prostřednictvím datové schránky (do 1. října 2021), nebo osobně (do 6. října 2021 do 16:00). Průkaz vám poté bude zaslán, popř. si jej můžete osobně vyzvednout.

S voličským průkazem smíte volit v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Stačí jej pouze odevzdat volební komisi při vstupu do volební místnosti. Následně obdržíte obálku a sadu hlasovacích lístků.

PRŮBĚH VOLEB

Nejpozději 5. října 2021 obdržíte hlasovací lístky. Ty budou vytištěny pro každou stranu, hnutí či koalici samostatně. S hlasovacími lístky se v termínu voleb dostavíte do příslušné volební místnosti. Zapomenete-li si je, nic se neděje. Volební komise vám na požádání vydá novou sadu.

S sebou je třeba mít také občanský průkaz či cestovní, diplomatický nebo služební pas ČR k prokázání totožnosti a státního občanství.

Následně obdržíte úřední obálku, se kterou se odeberete za plentu. Zde do obálky vložíte jeden hlasovací lístek. Na tomto lístku můžete až čtyřem kandidátům udělit preferenční hlasy tím, že zakroužkujete jejich pořadové číslo. Můžete tak posunout daného kandidáta nahoru na volebním lístku a zvýšit jeho šance na získání poslaneckého mandátu. Poté vhodíte nezalepenou obálku do volební schránky.

COVID-19

Stejně jako v loňských krajských a senátních volbách lze v případě nařízené karantény (je-li u vás podezření na nákazu covid-19) či izolace (byla-li u vás nákaza prokázána) hlasovat celkem třemi způsoby. Mimo již výše zmíněné hlasování do přenosné volební schránky je možné volit též v tzv. drive-inu, tedy přímo z motorového vozidla, popř. v uzavřeném pobytovém zařízení. Ve všech těchto případech přijde volič do kontaktu pouze se speciální komisí, která bude vybavena náležitými ochrannými pomůckami.

Drive-in hlasování proběhne ve středu 6. října 2021. Tato stanoviště budou v každém okresu. K hlasování tímto způsobem není třeba se nikde registrovat, měli byste však být schopni na místě doložit nařízení karantény či izolace. Dále s sebou doporučujeme vzít vlastní psací potřeby za účelem úpravy hlasovacího lístku. Hlasovat lidé musí s respirátorem se staženým okýnkem, neměli by z auta vystoupit. Dostanete-li se do karantény později, můžete ještě do čtvrtka 7. října 2021 do 20:00 zavolat na krajský úřad a požádat o hlasování do přenosné schránky.

Hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky lze pouze za předpokladu, že nemůžete hlasovat drive-in způsobem. K takovému hlasování je třeba požádat příslušný krajský úřad do čtvrtka 7. října 2021 do 20:00, a to telefonicky. Speciální volební komise vás pak navštíví přímo ve vašem bydlišti.

Možnost hlasování v uzavřeném pobytovém zařízení existuje pro případ, kdy by hygiena uzavřela domovy důchodců, zdravotnická zařízení poskytovatele lůžkové péče apod. Za tamními voliči by pak též přišla speciální volební komise.

Další podrobnosti k volbám najdete zde.