KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Lukáš Curylo: Češi patří mezi nejsolidárnější národ
Zpět

Lukáš Curylo: Češi patří mezi nejsolidárnější národ

Přidáno 27. 3. 2023
Ilustrační foto
Rozhovor

Přinášíme vám rozhovor s místopředsedou KDU-ČSL Lukášem Curylem. Narodil se v Ostravě. V letech 1998 až 2010 působil jako zastupitel Městského obvodu Ostrava-Poruba. Od roku 2007 pracoval jako ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské. V roce 2008 se stal zastupitelem Moravskoslezského kraje. Od února 2013 pracuje jako ředitel Charity ČR. Od roku 2016 zastává post náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje. Dále je členem Evropského hospodářského a sociálního výboru a členem Výkonné rady Charitas Europa a viceprezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR.


Lukáš Curylo má v rámci předsednictva KDU-ČSL v kompetenci tyto gesce:
  • Sociální politika, včetně zdravotně-sociálního pomezí
  • Kultura a památková péče, kulturní kreativní centra, digitalizace
  • Migrace, humanitární pomoc, rozvojová spolupráce, neziskový sektor
  • Regionální politika (krajská)

Jeho osobní motto zní: „Jenom život, který žijeme pro druhé, stojí za to.“

V roce 2013 jste se stal ředitelem Charity, letos je tomu přesně 10 let. Jak jste se k této práci dostal?
Byla to v podstatě náhoda. V té době končil kolega z Brna a hledal se nový ředitel na pár měsíců, než proběhne výběrové řízení. Nakonec se ale kolegové a Česká biskupská konference shodli na mě a dostal jsem od nich důvěru na celé funkční období, které je 4 leté. Paradoxní je, že to mám z Ostravy do Prahy ze všech mých diecézních kolegů nejdál. Dnes už sloužím třetí období  a tak z pár měsíců je nakonec 10 let. Nesmírně si vážím důvěry svých kolegů, kteří mě navrhují a biskupů, kteří mě jmenují. Charita je jako živý organismus a jsou před námi stále nové výzvy. Mám kolem sebe skvělý tým lidí, za což jsem moc rád a bez nich bych to dělat nemohl.
 
Co aktuálně Charita nejvíce řeší, komu nejvíc pomáhá a s jakými problémy se potýká? 
Pomáháme více než 200 tisícům klientů v České republice, což je naše prioritní služba a ve více jak 20 zemí světa. Řešíme ale také aktuální výzvy jakou je například nedávné zemětřesení v Turecku a Sýrii. Máme v těchto zemích své zástupce a pracujeme společně s našimi partnerskými organizacemi na odstranění následků škod. Pomáháme také obětem války na Ukrajině, kde působíme již přes 20 let a to nejen od minulého roku ale již od roku 2014, kdy došlo k obsazení Krymu. Aktivně jsme pomáhali a pomáháme ve válečných zónách, jak vojákům, tak obětem. Díky dvacetileté spolupráci tam máme osobní vazby a tudíž i konkrétní soudy našich přátel, které válka zasáhla, kdy se museli odstěhovat, někteří z nich byli zraněni či zahynuli. Zapojili jsem se také do integrace a pomoci Ukrajincům u nás. Krom toho se zabýváme dopady energetické krize a války na naše spoluobčany, kteří se ocitli v nouzi. Reagujeme na jejich krizové situaci a poskytujeme jim právní i humanitární pomoc.
 
Jsou Češi solidární národ? (třeba i ve srovnání se zahraničím)
Ano, Češi jsou dlouhodobě velmi solidární a to tvrdím již řadu let. Za předpokladu, že ví, na co a přes koho přispívají, jsou ochotni svými prostředky velmi silně pomáhat. V porovnání s ostatními částmi Evropy patříme k nejštědřejším národům na přepočet obyvatel. Jen na pomoc Ukrajině se u nás vybralo od dárců přes 4 miliardy korun, žádná jiná země tolik nevybrala. Štědrost na našich lidí můžeme vidět také na Tříkrálové sbírce, kdy její výnos neustále roste. Právem můžeme být na náš národ a jeho lidi v tomto ohledu hrdí.
 
 Nedílnou součástí jedné z aktivit je každý rok v lednu Tříkrálová sbírka. Jak sbírka dopadla letos?  
Letos byl její výnos opět rekordní. Bylo to pro nás samotné velké překvapení. V kasičkách jsme vybrali přes 155 milionů korun a díky online sbírce, koncertům a DMS, činil celkový letošní výtěžek přes 162 milionů korun. Velké poděkování patří všem kolegům a koledníkům, kterých se zapojilo téměř 70 tisíc. Bez nich by to nešlo. Děkuji také srdečně všem dárcům, kteří jsou ochotni přispět na konkrétní a dobrou věc a pomáhají tak druhým.
 
Letos probíhá Programová a ideová debata strany. Co si osobně od debaty slibujete?  
Důležité je, abychom si znovu vydiskutovali postavení a hodnoty, na kterých stojíme v rámci politického spektra. Základní otázkou je, proč by nás lidé, kteří nejsou naši členové, měli volit? Nemusíme věřit průzkumům, ale dlouhodobě se nacházíme těsně pod hranicí 5 procent. Musíme si vydiskutovat a najít skutečnosti, které se staly a dovedly nás k těmto výsledkům a hledat důvody, proč se lidé zdráhají nás volit. Jedná se také ale o „návrat“ k hodnotám, jako je osobní zodpovědnost člověka, sociálně tržní hospodářství, trvale udržitelný rozvoj či solidarita. Jinak budeme mít problém najít vlastní identitu. Nyní je nejvyšší čas se těmito věcmi zabývat a jsem nesmírně rád, že se tato debata vede a že je otevřená všem.
 
Jak byste zhodnotil rok ve funkci místopředsedy KDU-ČSL?
Co jsem si předsevzal na sjezdu, to se snažím plnit. Je to problematika v rámci krajů a její přenášení a otevírání témat na jednání předsednictva strany. Řešili jsme takto například nákup energií v létě, dále migraci a krajská centra pro Ukrajince, ale také jejich financování. Dalším mým tématem je sociální oblast. Toto téma také otevírám na předsednictvu. Řešili jsme například novelizaci zákona o sociálních službách, financování sociálních služeb, problematiku sociálního bydlení či sociálního podnikání. Díky Charitě můžu na předsednictvo přinášet konkrétní poznatky a postřehy z praxe. Občas se stane, že politický názor ne zcela koresponduje s tím profesním a hledáme přijatelné kompromisy, ale i o tom politická práce je.