KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Lidovecké rozhovory - Dušan Pávek, starosta Jevíčka: Nerad rozhoduji sám od stolu. Důležitá je týmov
Zpět

Lidovecké rozhovory - Dušan Pávek, starosta Jevíčka: Nerad rozhoduji sám od stolu. Důležitá je týmová práce

Přidáno 13. 3. 2023
Ilustrační foto
Lidovecké rozhovory

Dušan Pávek není v politice žádný nováček. Od roku 2006 je radním města Jevíčka a v roce 2014 byl zvolen starostou. Politiku a službu městu bere jako poslání a práci pro druhé. Jako starosta dává prostor k diskusi s kolegy radními a zastupiteli a upřednostňuje koncepční a systémové kroky. Když zrovna není na radnici, hraje po regionu v kapele na trombon.

Zastupitelem a radním jste již 16 let, starostou Jevíčka od roku 2014. Co se Vám za ty roky v Jevíčku povedlo?
Ano, je to skoro neskutečné, jak dlouho se už věnuji komunální politice, kdy jsem v roce 2006 nejprve začínal jako radní města při pozici ředitele ZUŠ Jevíčko. Už v té době radního jsem se převážně věnoval oblasti kultury a školství. Starostou jsem se stal v roce 2014 ne zcela plánovaně a byl to pro mě velký skok do ostrého pracovního tempa, zejména díky seznamování se s věcmi, které byly pro mě nové. Do dnešní doby stále získávám zkušenosti a netroufám si o sobě tvrdit, že jsem zkušený starosta. Nerad rozhoduji sám od stolu a raději vždy využiji rady kolegů radních, zastupitelů či zkušenějších kolegů. Co se týká konkrétních věcí, které se povedly, tak je to samozřejmě vždy týmová práce rady či zastupitelstva města. Přiznám se, že toho bylo hodně. Mám štěstí, že mám dobrého kolegu místostarostu, se kterým se dokážeme podělit o jednotlivé projekty a každý se tak věnuje tomu svému. Z těch větších projektů mohu jmenovat výstavbu dlouho očekávané cyklostezky mezi městy Jevíčko a Velké Opatovice nebo důkladná rekonstrukce několika ulic v centru města, kterým jsme vrátili historický kabát v podobě kamenné dlažby a vyměnili pod povrchy kompletně veškeré sítě. Podařilo se nám v Jevíčku také dotáhnout do konce projekt velkého zaměstnavatele REHAU, který zde vybudoval nový výrobní závod pro několik stovek lidí, dále připravit lokality pro výstavbu individuálních rodinných domů či bytových domů v případě spolupráce s developerem. V neposlední řadě připravujeme podnikatelský park o ploše cca 4 ha, kde mohou podnikatelé vybudovat svůj podnikatelský záměr či firmu, také komplexní rekonstrukce hasičské zbrojnice v Jevíčku. No tím největším projektem je v současnosti dokončení rekonstrukce městského kulturního domu ASTRA v hodnotě přesahující 37 mil. Kč bez DPH.

Jakou máte největší prioritu na nadcházející 3 roky?
V současné době patří mezi naše priority dokončení zainvestování podnikatelského parku pro výstavbu podnikatelských areálů. Je to důležité pro udržení a rozvoj zaměstnanosti v našem regionu. S tím jde ruku v ruce příprava lokality pro individuální výstavbu rodinných domů, kterou letos začneme zainvestovávat inženýrskými sítěmi a vznikne zde 32 parcel. Obdobně jako v případě podnikatelů, tak i zde se snažíme o udržení mladých rodin ve městě. Rádi bychom rovněž pokračovali s opravami historických částí a ulic města a nahrazovali starý, popraskaný asfalt  pěknou historickou zádlažbou. Také bychom chtěli přeměnit stávající prvorepublikové sportoviště a plovárnu Žlíbka na biotop s přírodním koupalištěm. Dalších plánů máme celou řadu, ale narážíme již na ekonomické možnosti města. Pochopitelně se věnujeme i té nehmotné stránce života ve městě, jako je živá kultura, máme spoustu aktivních spolků, tak i zde chceme pokračovat ve spolupráci s nimi, atd.

Na co byste do vašeho města nalákal turisty?
Jevíčko je nádherné historické město s přemyslovskou historií, které povýšil na královské město Přemysl Otakar II v roce 1258. Vyznačujeme se  nádherným oválným půdorysem města s velkým náměstím uprostřed, dominantou města je původně gotická strážní věž, která byla navázána na hradby kolem celého města a tyto jsou dodnes v některých částech dochované. Věž dnes slouží jako zvonice a turistická atraktivita s vyhlídkou z ochozu  a celkovou výškou 52 metrů. K dalším dominantám města patří velký poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo bývalá Židovská synagoga či renesanční Zámeček, dnes slouží jako Městská knihovna a ZUŠ.
Dále má Jevíčko dostatek hotelů a penzionů, které nabízejí pohodové ubytování a dobrou kuchyni, což může sloužit jako ideální základna k výletům na kole či pěšky okolní kopcovitou krajinou a lesy.
 2X3A6953.jpg
Jak řešíte problém nárůstu cen energií ve městě?
Energetický skok pro nás nastává od letošní roku 2023, kdy jsme přešli k novým dodavatelům. Je to velký problém zejména pro menší obce, které mají nízký rozpočet a větší rozsah veřejného osvětlení. Tak jako většina obcí jsme začali šetřit těmi nejjednoduššími kroky, snížením teploty ve veřejných budovách a revizí veřejného osvětlení města, kdy jsme přistoupili k výměně těch nejstarších a nejúspornějších světel. V případě alternativních zdrojů tepla nebo fotovoltaice jsme trochu zdrženlivější a pečlivě tyto kroky zvažujeme, ne vždy se totiž medializovaná řešení vyplatí a mnohdy se investice do tepelných čerpadel či fotovoltaiky naopak prodraží a očekávané úspory nepřinesou. Je potřeba si tyto investice řádně propočítat.

Jste také předsedou okresního výboru KDU-ČSL. Jak se Vám daří spolupracovat s lidovci v okrese?
KDU-ČSL má v našem kraji poměrně velkou tradici a také spoustu komunálních politiků na radnicích měst a obcí. Bohužel je nás lidovců stále méně a věkově stárneme, což jistě není jen problém naší strany. S lidovci v okrese máme dobré vztahy a snažíme se dělat věci na podporu spolkového a komunitního života v obcích. Pravidelně cca jednou za dva měsíce se scházíme na úrovni okresního výboru a řešíme aktuální záležitosti zejména s vazbou na místní organizace.
2X3A5801.jpg
Co jsou pro vás lidovecké hodnoty?
Domnívám se, že lidovecké hodnoty by měly být samozřejmostí pro každého politika či veřejného činitele, nemusel by pak náš stát řešit spoustu zbytečných kauz, nepoctivostí, atd. Já osobně jsem věřící katolík a vnímám tyto hodnoty jako základ, kterým by se měl řídit každý člověk. Samozřejmě jsme lidé omylní a každý máme své chyby. Je důležité si svoji chybu přiznat a poučit se z ní.

V naší straně probíhá programová a ideová debata. Je něco, co byste v KDU-ČSL změnil případně vylepšil?
Určitě bychom se měli opravdu směřovat více k mladým lidem, rodinám a nabídnout v tomto smyslu větší dynamiku věcí. Nedokáži to nyní přesně definovat, ale domnívám se, že podpora vzdělávání dětí a mládeže, vytvoření dostatečného zázemí a prostoru pro rozvoj jejich talentu a schopností je velmi důležitý. Mám tím namysli i rozvoj řemeslných oborů, kdy vidíme klíčový nedostatek řemeslníků v různých oborech. Z pohledu menších obcí a měst jsou ohroženou skupinou lékaři napříč obory. V Jevíčku nám např. ze tří zubních lékařů, pracujících na plný úvazek zůstal jen jeden, který je již v důchodovém věku a žádní nástupci široko daleko nejsou na obzoru. Určitě nenabídnu konkrétní recept na šeření, ale je potřeba se těmto tématům intenzívně věnovat.

Jak komunikujete s občany a jaká je u vás občanská vybavenost?
Tak základní komunikační kanály u nás v Jevíčku jsou web, facebook, tištěný zpravodaj do každé domácnosti jednou měsíčně. Tento vydáváme společně s okolními obcemi Jaroměřice, Biskupice a Chornice, což zvyšuje jeho atraktivitu. Dalšími komunikačními médii je bezdrátový rozhlas a dnes poměrně jednoduchá a rozšířená forma tzv.mobilní rozhlas, což je mobilní aplikace, kdy lidé, kteří mají o bezplatnou službu zájem, dostávají informace o dění na radnici a ve městě přímo do svých mobilních telefonů či do emailu.
Jevíčko je typickým, jak se dříve říkalo, střediskovým městečkem s počtem obyvatel cca 2800. Jsme spádoví pro dalších 13 obcí a díky tomu je naše občanská vybavenost na docela dobré úrovni. Zřizujeme mateřskou školu, základní školu, základní uměleckou školu, knihovnu, pečovatelskou službu. Dále máme ve městě gymnázium, v oblasti zdravotnictví 3 praktické lékaře pro dospělé a 1 praktickou dětskou lékařku, chirurgickou ambulanci, zubního lékaře, gynekoložku, diabetologa a výhodou je také nedaleký krajský Odborný léčebný ústav, který se specializuje na plicní nemoci a také rehabilitační léčbu, díky čemuž je zde další řada lékařů a odborníků, jejichž služby občané města a regionu hojně využívají. Díky spádovosti našeho města je u nás poměrně velké množství obchodů a dalších služeb. Časovaným problémem jsou hlavně zubní lékaři, kdy jsme ještě před několika lety měli v tomto oboru lékaře 3 a nyní již zůstal zubní lékař pouze jeden a rovněž v důchodovém věku, zde se snažíme hledat vhodnou náhradu, ale zatím neúspěšně.
2X3A6633.jpg
Netrápí vás dostatek míst ve školce a škole?
Začínáme nyní pociťovat nedostatek míst v mateřské škole a tak jsme začali uvažovat o zřízení tzv. dětské skupiny.
Co je pro úspěšného starostu nejdůležitější?
Myslím, že velmi důležitá je komunikace s občany a tato by se neměla opomíjet. Člověk se nesmí nechat strhnout množstvím pracovních povinností, ale měl by být, jak se říká stále nad věcí a na komunikaci nezapomínat. Dále je velmi důležitý dobrý kolektiv spolupracovníků, na které se můžete spolehnout a o úkoly se podělit. Za svoje devítileté působení na radnici již vím, že je také strašně důležitá sestava v zastupitelstvu, zejména když se jedná konstruktivně a s cílem přínosu pro občany a město. Zastupitel, který je přesvědčen jen o své pravdě bez respektu ostatních je pohromou.
Původním povoláním jste hudebník. Hrajete v nějaké kapele?
Studoval jsem trombon na brněnské konzervatoři jako druhé střední škole, tedy až po maturitě na Gymnáziu v Jevíčku. V současnosti nemám již na muziku tolik času, ale rád si zahraji, aktuálně s kapelou Etien Band, což je big band ZUŠ Jevíčko, dále buď zpívám nebo hraji na trombon či baskřídlovku s regionálními dechovkami, zejména s Malohanačkou. Zajímavé osvěžení je pro mě, když mě kolegové jazzmani pozvou do jazzovou komba, kdy si občas zahrajeme jazz. Dále jsem také členem pěveckého sboru Schola Jevíčko.
Co vám dodává sílu a motivaci do práce?
Především je to rodina. Máme s manželkou dvě děti, dceru, která má již dvacet let, věnuje se také muzice a syna, který má šestnáct let a vzhledem k tomu, že se narodil se zdravotním postižením, tak potřebuje trochu speciální přístup a péči, kterou vzhledem k mému pracovnímu vytížení zabezpečuje hlavně manželka. Dále je to asi právě ta muzika, protože máme mezi muzikanty skvělou přátelskou partu, se kterou je vždy dobrá nálada. Rád si také odpočinu při práci na naší zahradě a okolo domu.

 
Profil Dušana Pávka
V říjnu 2023 mu bude 45 let. Je absolvent Gymnázia Jevíčko a Konzervatoře Brno. Od roku 1998 učitel na ZUŠ Jevíčko, od roku 2003 ředitel této školy. V roce 2006 vstoupil do komunální politiky v Jevíčku jako radní města. Po třetím volebním úspěchu se stal v roce 2014 starostou Města Jevíčko a je to pro něj velmi obohacující zkušenost, ale současně poslání. Působí nyní také jako okresní předseda KDU-ČSL na Svitavsku. V rámci Pardubického kraje je členem výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost . S manželkou Kamilou má dvě děti, dceru Kateřinu a syna Václava. K jeho největším zálibám patří aktivní hudební činnost v kapelách a souborech regionu, kde hraje jako trombonista, baskřídlovák a zpívá se sborem nebo místní dechovkou Malohanačka. Ve své stávající profesi starosty města dává prostor k diskusi s kolegy radními a zastupiteli a upřednostňuje koncepční a systémové kroky.