KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Lidovecké hovory - Starosta Střelic Jiří Vašulín: Heslo hasičů "Bohu ku cti, lidem ku pomoci" se mi
Zpět

Lidovecké hovory - Starosta Střelic Jiří Vašulín: Heslo hasičů "Bohu ku cti, lidem ku pomoci" se mi stalo životním krédem

Přidáno 15. 6. 2023
Ilustrační foto
Jiří Vašulín je starostou obce Střelice od r. 2022, tři volební období pracoval, jako místostarosta obce. Od svého mládí byl ve Střelicích dobrovolným hasičem, od r. 2008 – 2019 starostou SDH. Heslo hasičů: Bohu ku cti, lidem ku pomoci, se mu stalo životním krédem. Se svoji ženou Helenou  vychovali čtyři dnes již dospělé děti. Rád si zazpívá, jak s jejich chrámovým sborem, tak i příležitostně lidové písně. Má rád sport, hudbu i přírodu.

Střelice je nádherná obec kousek od Brna. Co je na ní výjimečného? 

Obec Střelice má svoji zajímavou historii, říká se, že tudy vedla obchodní cesta z Brna do Ivančic, kterou hlídali zeměpanští střelci. Jako důkaz pravděpodobnosti tohoto starobylého místního výkladu může sloužit i volba střely a šípu za jedno z pečetních znamení obce použitého již na první pečeti z roku 1589. Z této legendy je také uveden název naší obce. Dodnes má naše obec ve svém znaku šíp a kosíř. V naší obci udržujeme tradiční kulturní akce: Krojované Mladé hody na svátek patrona Střelického kostela – Nejsvětější trojici a Staré hody, třetí neděli v měsíci říjen, tzv. Císařské hody. Velmi známé jsou i krojované dožínky.
Turisty a cyklisty je hojně navštěvovan přírodní park v údolí říčky Bobravy, kde se nachází zajímavé mlýny. Nejznámější je Nový mlýn, do kterého chodil za svoji láskou básník Petr Bezruč. Tak vznikla jeho známá báseň - LABUTINKA.
20170408-083.jpg 

Ve vaší obci vyhrává volby opakovaně KDU-ČSL. Co je klíčové pro úspěšnou komunikaci s voliči během volebního období? 

Ano, je to především komunikace s lidmi, ať při osobních setkáváních nebo, i jak nás tomu učí naše mladá generace, komunikovat s občany i na dostupných sociálních sítích. Nejdůležitější je však poctivě odvedená práce během čtyřletého volebního období.  

Čím se nyní ve Střelicích zabýváte? 

V r. 2021 naše obec přesáhla hranici  3000 obyvatel. Nestačí v obci občanská vybavenost, získali jsme dotaci na rozšíření kapacity mateřské školy, tudíž musíme letos zahájit práce na přístavbě budovy, následně musíme řešit výstavbu několika učeben pro první stupeň základní školy, chceme zhotovit i výtvarný ateliér v podkrovních prostorech Základní umělecké školy. Důležitou výstavbou bude i navýšení kapacity čistírny odpadních vod, která si vyžádá velmi vysoké fiinanční náklady. V neposlední řadě se věnujeme i energetice. Snažíme se o to, aby všechny obecní budovy byly energeticky co nejvíce soběstačné. Proto připravujeme projekty na fotovoltaické elektrárny a řešíme i vhodné zdroje pro vytápění.
 

Od roku 1995 u vás funguje obecní muzeum. Co v něm všechno může návštěvník vidět? 

Muzeum bylo v r. 1995 založeno za tehdejšího lidoveckého starostu Václava Dlapku, který se i přes svůj pokročilý věk (86 roků) věnuje především historii výstavby rodinných domů. Máme o každém domě vydanou samostatnou brožuru, ve které najdete, kdo ve kterém domě žil a v jakém roce byl dům vystavěn nebo rekonstruován. V našem muzeu si dále můžete prohlédnout kroje našich babiček, různé zemědělské nářadí nebo zajímavé fotografie z dřívějších dob života naší obce.20180602-049a.jpg
 

Jakou máte největší prioritu na nadcházející 3 roky?

Dostavět budovu mateřské školy včetně samostatné nové kuchyně pro sedm tříd, což je cca 175 dětí předškolního věku a zahájit novou koncepci energetiky obce – výstavbu FVE na obecních budovách s možností propojení obecních budov tzv. komunitní energetiku.
Také usilujeme o koupi bývalého obchodního domu, kde chceme zajistit pro střelické občany prodejnu potravin a smíšeného zboží a také zajistit jiné potřebné služby.

 
Co jsou pro vás lidovecké hodnoty?

Jako věřící člověk se snažím přenést tyto křesťanské hodnoty i do pracovního každodenního života a svoji práci vykonávat, jako službu lidem.
 

V naší straně letos probíhá programová a ideová debata. Je něco, co byste v KDU-ČSL změnil případně vylepšil? 

Umět hájit křesťanské hodnoty. Dát prostor mladým lidem a snažit se komunikovat s veřejností.
 20220821-231.jpg

Jak nejraději trávíte volný čas? 

Se svoji rodinou, s přáteli a kamarády a také v přírodě, kde člověk nachází stále něco nového a zajímavého. ​