KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Lidovecké hovory - Marie Kozáková, starostka Újezdu u Brna: V části radnice jsme vybudovali mezigene
Zpět

Lidovecké hovory - Marie Kozáková, starostka Újezdu u Brna: V části radnice jsme vybudovali mezigenerační centrum umožňující setkávání mladých i starých

Přidáno 17. 9. 2022
Ilustrační foto
Marie Kozáková si v životě vyzkoušela mnoho věcí. A již jako zkušená manažerka se chopila úkolu největšího – převzala správu svého milovaného města a již 4 roky tak slouží jako starostka Újezdu u Brna. Tato vinařská oblast opravdu rodí dobré víno, ale i dobré lidi. A je poznat, že se paní starostka o svou obec stará opravdu pečlivě, ostatně, jak je jako maminka 5 dětí a babička 5 vnoučat zvyklá i doma. Držíme ji palce a věříme, že pečovat o svou obec bude i nadále.
 
Co aktuálně řešíte?
Nyní se v našem městě zabýváme především výstavbou multifunkční sportovní haly. Je to1-2-scaled.jpg velká stavba za cca 85 milionů Kč bez DPH. Poskytne možnost sportovního vyžití v celé škále sportovních aktivit. V hale bude možné hrát tenis, stolní tenis, fotbal, florbal, házenou, cvičení žen. Na tribunu se vejde 150 diváků, proto hala umožní i pořádání sportovních turnajů. Součástí haly bude posilovna a sport bar. Do haly se vešly i klubovny, které místním sportovním klubům poskytnou pěkné zázemí.
Ve městě máme také krásnou školní tělocvičnu, tu jsme i zrekonstruovali výměnou podlahy, nicméně tělocvična svou velikostí neodpovídá rozměrům hřiště pro házenou, která je v našem městě tradičním sportem. Jsou zde velmi úspěšné týmy. Naši muži postoupili dokonce do 2. nejvyšší soutěže.  
 
Když se nyní ohlédneme zpět na vaše první funkční období jako starostky Újezdu, co byste vyzdvihla?
Za jeden z úspěchů považuji vytvoření mezigeneračního centra, který dotací podpořil Jihomoravský kraj.  Centrum je umístěno v části budovy radnice a je zde mimo jiné tzv. Family Point.  Ten jsme zřídili proto, aby se mohly setkávat různé generace, od kojenců po seniory. Zaměstnankyně, které se o příchozí starají, poskytují poradenství zejména v oblasti možnosti získání sociálních příspěvků a dotací. Současně zde naleznete informační materiály a informace o tom, co se ve městě děje. Děti si v centru mohou hrát v dětském koutku, dospělí posedět u kávy nebo získat radumezigeneracni-centrum.jpg a pomoc, koupit vstupenky atd.
Snažíme se spolupracovat i se soukromými investory. Nyní se tak v naší obci právě v blízkosti zmíněné multifunkční haly připravuje výstavba 159 bytů i s nezbytným zázemím, službami a občanskou vybaveností. Součástí zázemí bude i nová mateřská škola. Investor se na základě smlouvy také zavázal přispět částkou zhruba 8 milionů korun na rekonstrukci, rozšíření a údržbu infrastruktury. Soukromý investor také staví nový domov pro seniory, kde bude zřízen zčásti domov se zvláštním režimem – pro lidi s demencí a zčásti dům s pečovatelskou službou. V našem městě již jsou dva objekty, které fungují domy s pečovatelskou službou pro zhruba 130 osob a je tu i krajské zařízení, domov pro seniory – Domov u Františka. Ale zájem o umístění v domově vysoce převyšuje počet lůžek.  
Z dalších věcí bych zmínila vybudování dvou zcela nových dětských hřišť. Plánujeme také nový kulturní dům, protože náš současný je ve velmi neutěšeném stavu. A chceme také vybudovat cyklostezky.
 
Jak byste představila Újezd u Brna lidem, které o něm nic neví?DSC8557-scaled.jpg
Je to velmi příjemné místo pro bydlení. Jsme velmi blízko Brna, čili máme skvělou dojezdnost do zaměstnání a do škol, ať již autem, nebo vlakem či městskou hromadnou dopravou, která nás spojuje s Brnem. Troufnu si říci, že naše obec nabízí poměrně velkou občanskou vybavenost – je zde supermarket, spousta malých obchodů, pošta, jsou tady praktičtí lékaři, dětský lékař, zubař a dokonce i fyzioterapie, kam dojíždějí klienti až z Brna. Dále u nás funguje i ordinace chirurga pro ambulantní zákroky a ordinace diabetoložky.
Újezd u Brna je nejsevernější vinařskou oblastí v rámci Jižní Moravy. Máme tu aktivní spolek Vinařů, velké množství pěstitelů vlastního vína a spoustu vinných sklepů. Před třemi lety jsme také zavedli novou tradici – farmářské trhy, které se konají pravidelně  v září. Nečekaně výborně se to osvědčilo. Stánkaři mají obrovský zájem a akci pravidelně navštěvuje zhruba 500 lidí.
Pořádáme také koncerty a letní kino v rámci kulturního léta a velké množství kulturních, sportovních i společenských aktivit v průběhu roku.
 
csm_DSC07467_f7c029354e.jpgPoměrně výrazně vám roste počet obyvatel, počítáte s tímto trendem i do budoucna?
Je to pravda, vzhledem k naší poloze i kvalitě života u nás jsme vyhledávaným místem pro rodiny. Navíc už jsem zmiňovala plánovanou výstavbu bytů a kromě toho je ještě plánována výstavba 89 rodinných domů, takže útočíme na hranici 4 500 obyvatel. V letošním roce zastupitelstvo města schválilo program rozvoje města a v rámci tohoto programu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi lidmi. Ptali jsme se jich, jak si představují rozvoj města a kde je podle nich maximální počet obyvatel. Většina respondentů se vyjádřila, že nechtějí, abychom se rozrostli na více než 4 500 obyvatel.
 


S jakými největšími problémy se potýká vaše obec?
Musíme rozšířit naši základní školu, protože je o ni nebývalý zájem. Máme zde i přípravnou třídu, do které by rádo poslalo své dětí i mnoho obyvatel z okolí. Další věcí jsou energie –2020-09-01_PoSt_DSC9053-scaled.jpg v minulosti tady nebyly řešeny alternativní zdroje. Za současné situace bude třeba se této oblasti intenzivně věnovat. Město vlastní vodovodní a kanalizační řady, u kterých se nám v poslední době množí havárie. Kvůli nárůstu počtu obyvatel také připravujeme intenzifikaci čistírny odpadních vod.
 
Teď trochu k samotné obecné politice. Co jsou pro vás ty pravé lidovecké hodnoty? Čeho bychom se měli držet?
Jsem přesvědčena, že naše největší role je v oblasti sociální. Za stávající situace je zřejmé, že sociální problémy budou geometrickou řadou narůstat. Současně my jako lidovci musíme nenásilnou formou zmiňovat morální hodnoty, které by se měly dodržovat a ctít. Naší prioritou má být současně výchova dětí a školství, které má na formování osobnosti zásadní vliv.
 
DSC8562-scaled.jpgProč konkrétně vy jste lidovkyní? Jak jste se dostala do strany?
Jak moji, tak manželovi rodiče byli členy lidové strany.  Již od mládí jsem se zapojovala do veřejného života, vedla kroužky, a proto mi veřejné působení dávalo smysl. Zapojení do KDU-ČSL mi přišlo jako naprosto přirozená cesta, jak veřejně působit na lidi a snažit se jim podsouvat klidný a pozitivní postoj      k životu.  
 
Co Vám osobně dodává motivaci?
Víra v Boha a to, že snad mohu osobním příkladem tento jedinečný a vzácný dar předávat lidem.

Jaké vlastnostmi by podle vás měl mít úspěšný starosta?
Pokoru, trpělivost, ochotu pracovat kdykoliv, v kteroukoliv dobu, být stále na příjmu a zejména dokázat se dívat na přicházející problémy z nadhledu a řešit je klidně a bez emocí, ale s vytrvalostí a pečlivě.  Současně si také vážit místních lidí, snažit se upozorňovat na velké bohatství, které se mnohdy skrývá v nadání a dovednostech obyčejných lidí.

Za rozhovor děkuje Petr Kopáček
Untitled-design.png

Profil Marie Kozákové, starostky Újezdu u Brna:
Vystudovala stavební inženýrství. 20 let působila v různých pozicích na Úřadu práce, 5 let byla ředitelkou domova pro seniory. V zastupitelstvu obce je od roku 2002, jedno období působila jako radní a od roku 2018 je starostkou města. Marie Kozáková má 5 dětí a 5 vnoučat. Mezi její koníčky patří hudba, aktivně působí jako varhanice a vedoucí sboru. Vedla kurzy aerobiku a cvičení pro ženy.