KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Lidovecké hovory – Miluše Horská: Už jako malou holku mě bavilo pomáhat lidem
Zpět

Lidovecké hovory – Miluše Horská: Už jako malou holku mě bavilo pomáhat lidem

Přidáno 20. 9. 2022
Ilustrační foto

Miluše Horská je v Senátu jako doma. Senátorkou je již 2 volební období a nyní chce v započaté práci pokračovat. Soustředí se především na sociální oblast a také školství. Jak sama říká, je již od přírody nastavena na to, aby pomáhala lidem.

Jak byste sama sebe představila voličům?
Jsem hyperaktivní žena. Jsem přesně ta žena, o které se říká, že dělá pět věcí na ráz a chvíli neposedí. Hlavně jsem ale od přírody nastavena na to, abych pomáhala. Vím, že se říká, že spravedlnost je vlak, který má, bohužel, vždycky zpoždění. Ale já chci tato zpoždění dohánět a věci napravovat! Už jako malou holku mě bavilo pomáhat lidem a pracovat s dětmi, a to mi zůstalo do teď. Jsem hodně akční člověk, věčná optimistka. Žádná pomoc mi není zatěžko. Proto jsem i šla do politiky, abych pomáhala a také napravovala špatné zákony.


Proč jste se rozhodla obhajovat mandát senátorky?
Protože vidím, že jedině přes politiku se dají měnit zákony a dá se pohnout se „zajetými pořádky“. Snoubí se u mě praxe pedagožky a člověka z neziskového sektoru s politikou, což považuji za velkou přidanou hodnotu. Baví mě pracovat pro lidi a jsem přesvědčena, že energie vložená právě do pomoci druhým, zejména těm nejslabším, se vyplatí, a že taková práce má smysl. Sama se o tom denně přesvědčuji, když mluvím s  lidmi. Snažím se v nich vzbudit naději – řídím se moudrými slovy Gándhího: „Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“

Co byste shrnula jako největší úspěch za 12 let Vašeho mandátu?
Opakovaně se přesvědčuji o tom, že má smysl o něco bojovat, když je to dobrá věc. Když vidíte, že věci se nedaří, ale že je pravda na vaší straně, tak člověk musí zvládat dílčí prohry, ale věřit v to, že vše dopadne dobře. Jsem obyčejná ženská, která má ráda Pardubice a svůj kraj. Chci tady žít a dožít s lidmi, které znám. Věřím, že jsem nezapadla do toho smogu, do něhož zabředají politici, když jsou v politice příliš dlouho.

Za roky v politice jsem opakovaně rozhýbala problémem sociálního bydlení a podnikání. Pomohla jsem dětským skupinám, mateřským školkám, lesním školkám. Snažím se podporovat a sama navrhovat takové zákony a jejich novely, které pomáhají potřebným. V Senátu jsem byla vůdčí silou v prosazení Milostivého léta a férového oddlužení, které dalo řadě lidí šanci na nový život. Nastartovala jsem Volební akademii žen a věřím, že se nám podařilo nejedné ženě dodat sil a odvahy k tomu, aby vstoupily do politiky.

Byla jste 8 let místopředsedkyní Senátu. Jak na toto období vzpomínáte?
Poučila jsem se, mnohé jsem se naučila a doučila a také jsem se přesvědčila o tom, jak náročná služba to je, pokud se reprezentaci Senátu věnujete naplno. Bylo to hodně práce, která se zdaleka netýkala jen mého okrsku, ale jezdila jsem po celé republice a po světě. Bylo to náročné období, fakticky sedmidenní nasazení, na které ale moc ráda vzpomínám. Setkala jsem se s mnoha významnými lidmi u nás i v zahraničí, které bych jinak nepoznala. Vznikla přitom i řada přátelství.

D493F1F7-CF80-443B-85A2-F8C99D472605.jpeg

Jak probíhá vaše volební kampaň?
Sklízím, co jsem svou prací v Praze i v regionu zasela. Od řady lidí mám příjemné lidské reakce, když se s nimi potkávám na ulicích. Řekla bych ale, že komunikace na sítích se hodně přiostřila, je teď horší než v minulosti. Vše se vyvíjí a musíme si zvykat. Kampaň mě ale moc baví.

Pokud znovu uspějete, my všichni věříme, že ano, jaké oblasti se budete nadále věnovat?
Chci se dál věnovat hlavně tomu, v čem se cítím silná, což je sociální a školská oblast a také ekologie a ochrana našeho životního prostředí. Mám rozdělanou práci. Je třeba dotáhnout zákon o dostupném bydlení, konečně zajistit víceleté financování sociálních služeb, dále pracovat na podoře flexibilnějších pracovních úvazků a také činit další kroky k tomu, aby se do politiky dostalo více žen. Záleží mi ale také na tom, aby se zejména naše mladá generace co nejvíce vzdělávala o naší historii. Proto chci prosadit „dny volných vstupů“ do významných kulturních a muzejních institucí.

Jakou roli vidíte v Senátu?
Petr Pithart kdysi Senát přirovnal k hasícímu přístroji. Říkal: to máte jako hasicí přístroje ve škole. Taky je nesundáváte často, ale kdyby tam nebyly, tak je zle. Připouštím, že řada lidí netuší, k čemu Senát slouží, čemuž odpovídá i setrvale nízká účast při volbách. Senát tu ale není od toho, aby byl zvlášť populární. Je to brzdící, zpomalující element, vrací věci zpátky, koriguje zákony, které Sněmovna často posílá s chybami a celkově zklidňuje legislativní proces.

Vidím roli Senátu také v obraně demokracie před populistickými zlotřilostmi. Snažím se Senát využívat k tomu, aby se zde diskutovalo o nových zákonech již v době vzniku. Zkrátka abychom nebyly na konci, ale i na začátku legislativního procesu.

Jste předsedkyní Výboru pro sociální politiku. Co vidíte jako největší výzvu v této oblasti pro následující období? 
Ty zákony, které nám chybí, jsem uvedla již výše. Opravdu musíme pohnout hlavně s oblastí dostupného bydlení. Také musíme přidat se začleňováním lidí do společnosti. Chci, aby osoby s hendikepy a staří lidé mohli žít doma s dostupnými podpůrnými službami. Ať jsou doma, dokud budou chtít – ať tam mohou i umřít. Aby bylo jejich svobodnou volbou, pokud by chtěli odejít do pobytových zařízení, nikoli nutností. Hodně mi leží na srdci proto dostupnost terénních sociálních služeb. Tím cílem ať je: mít volbu, kde chci umírat.

Co pro vás znamenají lidovecké hodnoty?
Pro mě je to desatero coby křesťanský základ naší společnosti. Pokud by si to lidi vzali za své, tak možná nepotřebujeme tolik zákonů. Je to pro mě ale i podaná ruka a slovo, které platí.

CB8137C5-5D58-452F-82D4-CDBE97B3A785.jpeg

 O koho se v životě můžete opřít?
O Boha, o rodinu, o svůj pracovní kolektiv ve škole, o přátele.

 Jak trávíte volný čas? Případně co Vám dodává motivaci do další práce?
Smysl svého života a jeho pokračování mi dávají vnoučata. A až nebudu v kampani, zase začnu cvičit, chodit na angličtinu a pravidelně se scházet s kamarádkami.  

Za rozhovor děkuje Václav Rendl

Profil

Miluše Horská vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích a následně pracovala jako učitelka. Působila jako ředitelka základní školy a přednáší také na Univerzitě Hradec Králové. Od roku 2010 je senátorkou, kde také působila 10 let jako místopředsedkyně. Volný čas ráda tráví se svými přáteli a má dvě dcery.