KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Lidovci udávají krok v oblasti životního prostředí a sklízí za to uznání
Zpět

Lidovci udávají krok v oblasti životního prostředí a sklízí za to uznání

Přidáno 10. 11. 2020
Ilustrační foto
blog Ingy Petryčky

Lidovci získali ekologického Oskara! A to hned ve dvou kategoriích. Jistě, připouštím, že je v tomto tvrzení určitá míra nadsázky. Nicméně je neoddiskutovatelným faktem, že naši členové z komunální sféry ovládli letošní ročník E.ON Energy Globe, tedy nejprestižnější soutěž ekologických projektů u nás.

Absolutním vítězem se totiž stala obec Hostětín se skvělým lidoveckým starostou Jaroslavem Bolečkem. Obec má pouhých 220 obyvatel, ale co do realizovaných ekologických projektů trvale udržitelného rozvoje může být vzorem pro mnohem větší obce a města. Za všechny můžu zmínit kořenovou čistírnu odpadních vod, obecní výtopnu na dřevní štěpku nebo úsporné veřejné osvětlení.

V kategorii Čistý vzduch pak zvítězily brněnské zelené střechy, tedy dotační projekt na realizaci zelených střech na domech, za kterým stojí kolega Petr Hladík, náměstek brněnské primátorky.

Strana má osobnosti, za kterými je vidět kus práce

Ekologie, potažmo ochrana životního prostředí nebo také péče o krajinu, je jedním z důležitých témat KDU-ČSL. Že to není jen obecná fráze bez hlubšího obsahu dokládá i množství dalších osobností, kteří jsou podle všeobecného mínění považováni za odborníky v oboru a mají za sebou v tomto ohledu kus poctivé práce.

V Senátu musím zmínit místopředsedkyni Jitku Seitlovou, přerovskou senátorku, která je uznávanou specialistkou na životní prostředí, nebo senátorku za Hodonínsko Annu Hubáčkovou, jejíž odborná pomoc je neocenitelná při zvládání povodní či jiných ekologických katastrof.

Když zůstaneme ještě chvíli na Moravě, mělo by padnout i jméno nového jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Ten coby starosta Velatic získal Zelenou stuhu jako obec s příkladnou péčí o oblast životního prostředí, veřejná prostranství a přírodní prvky v krajině.

Na krajské úrovni pak nemohu opomenout 1. náměstka jihočeského hejtmana Františka Talíře, u kterého není žádným překvapením, že dostal na starosti (mimo jiné) životní prostředí. A v Královéhradeckém kraji zase Pavla Bělobrádka, který bude mít v gesci životní prostředí, a to v pozici 2. náměstka hejtmana.

Řadu těchto jmen jsem zmiňovala už ve svém článku před krajskými volbami. V něm jsem právě péči o krajinu vypíchla jako jednu z klíčových oblastí, ve které mají lidovci z nejrůznějších důvodů navrch. Přečíst si ho můžete zde.

Já sama se ekologií také zabývám. Kromě zásadních celospolečenských témat se snažím hledat zajímavosti a tipy pro každodenní život, sleduji i novinky a trendy v zahraničí a jsem velký fanoušek cirkulární ekonomiky. Některé se svých příspěvků jsem sepsala i do e-booku Ekochvilky – nápady pro šťastný život v souladu s přírodou, který je zdarma ke stažení na mých webových stránkách.

Voliči lidovců jsou nejzelenější

Ochrana životního prostředí, klimatické změny, zásoby vody a boj proti suchu nebo čistota ovzduší, to jsou priority nejen lidovců, ale také jejich voličů.

Podle jednoho z průzkumů považuje životní prostředí za naléhavý problém tři čtvrtiny obyvatel Česka. Zaujímá tak přední místo, má dokonce podobnou pozici jako sociální jistoty.

Co je ale důležitější, zájem o životní prostředí roste, a to nejvíce mezi voliči lidovců. Podle dat agentury CVVM sice mezi roky 2013 a 2020 rostl zájem o tuto oblast u voličů všech stran, u lidovců se ale tento podíl navýšil o celých 45 procent. U vládních stran to bylo jen mezi 10 a 20 procenty. Voliči lidovců tak jsou bezesporu nejzelenějšími voliči u nás.

Ochrana životního prostředí je konzervativní

A přidám ještě jeden důvod, proč si myslím, že téma ekologie je bytostně spojeno právě s naší stranou a proč, jak doufám, jsme v tomto uvěřitelní. Půjčím si k tomu myšlenky předního britského filozofa Rogera Scrutona, který zemřel v tomto roce.

Podle Scrutona je environmentalismus, ač nese mnoho známek levicového postoje, rozhodně a jednoznačně věcí konzervativní pravice. Odpovědnost za životní prostředí souvisí s osobním vlastnictvím a s ním souvisejícím pocitem přináležitosti. Ten nás spojuje s lidmi a místy, kde žijeme, a je oním spontánním spouštěčem pocitu zodpovědnosti vůči svému okolí, jeho historii a budoucnosti.

Více k tomuto tématu jsem psala již ve svém dřívějším článku.

Zodpovědná péče o krajinu začíná v regionech

Jsem s britským filozofem zajedno, že ochrana životního prostředí musí přirozeně pramenit z pocitu zodpovědnosti a lásky ke svému okolí, svému regionu. Jen tak může být opravdová a důraz na udržitelný rozvoj se může stát součástí našeho běžného života.

A tak mě napadá, že se v podstatě vracím na začátek.

K lidovcům jako regionální straně plné lidí, kteří pečují o svůj kousek naší země ne proto, že to považují za svoji politickou povinnost vůči svým voličům, ale proto, že je to jejich země, kterou mají rádi, ke které cítí úctu a za kterou nesou odpovědnost. A proto není divu, že za svoji práci sklízí ovoce v ekologických soutěžích.