KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Kulatý stůl o neformální péči v Senátu
Zpět

Kulatý stůl o neformální péči v Senátu

Přidáno 23. 11. 2018
Ilustrační foto
tisková zpráva

Ve středu 21. listopadu 2018 se z iniciativy a pod záštitou senátorky Šárky Jelínkové (KDU-ČSL a nezávislí) uskutečnil odborný kulatý stůl s názvem „Neformální sociální péče v ČR: zkušenosti, možnosti, výhledy“. Hlavním organizátorem byl Institut pro křesťansko-demokratickou politiku. Partnerem a podporovatelem akce byla Nadace Konrada Adenauera. Organizačně se podílel také senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí.

Během kulatého stolu vystoupila celá řada řečníků. Kromě senátorky Jelínkové také Jana Hanzlíková, náměstkyně MPSV ČR pro věci sociální a správní, Michaela Blahová, radní pro sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinnou politiku Zlínského kraje, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská (KDU-ČSL a nezávislí), poslankyně Lenka Dražilová (ANO 2011) a Zdeňka Michálková, předsedkyně Unie pečujících. Svá svědectví o realitě osob pečujících o své těžce nemocné příbuzné v domácí péči přednesli Jaroslav Forýtek z Kroměříže a manželé Štachovi ze Zlína. Do následné debaty se zapojila celá řada pozvaných hostů, zejména z organizací a sdružení věnujících se sociálním službám.

Podnětná diskuse byla zaměřena na celé spektrum aktuálních problémů v oblasti péče, jako například finanční a morální ohodnocení pečujících v domácím prostředí, srovnání tohoto typu péče s ústavní péčí, problematika bezbariérovosti veřejných institucí nebo bytová situace rodin s tělesně hendikepovanými členy. Veškeré podněty sesbírané v průběhu kulatého stolu budou předmětem následných legislativních iniciativ, na které se bude soustředit Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a také senátorka Šárka Jelínková s dalšími zákonodárci z řad poslanců a senátorů.