KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé KORONAVIRUS: Opatření platná od pondělí 16. března 2020 0:00 hod.
Zpět

KORONAVIRUS: Opatření platná od pondělí 16. března 2020 0:00 hod.

Přidáno 14. 3. 2020
Ilustrační foto
aktuální mimořádná opatření

Od půlnoci z neděle na pondělí se rozšiřuje zákaz vstupu na všechny cizince, tedy nejen z rizikových oblastí. Z tohoto opatření jsou vyjmuti cizinci pobývající v České republice s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem.

Dále se rozšiřuje zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestování z České republiky.


Zákaz vstupu na území České republiky + zákaz vstupu do rizikových oblastí se nevztahuje na:
  • mezinárodní dopravu: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek plavidel, posádky vozů správce komunikace; výjimka se vztahuje rovněž na pracovníky, kteří jsou zaměstnáni v mezinárodní dopravě v zahraničí – velmi doporučujeme nechat si zaměstnavatelem vyplnit tento formulář, viz níže;

  • osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice;

  • občany Německa, Rakouska, Polska a Slovenska pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice;

Více ZDE

Vláda rozhodla o uzavření všech obchodů kromě prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. Konkrétní seznam pro provozovatele - ZDE 

 

Úvěr COVID – bezúročné úvěry pro firmy zasažené koronavirem

O podporu může požádat od 1. dubna 2020 na pobočkách ČMZRB jakýkoliv malý a střední podnikatel (včetně živnostníků), který se v důsledku koronavirové infekce či souvisejících opatření dostal do problémů a chybí mu zdroje k uhrazení výše uvedených nákladů.

Program Úvěr COVID přináší malým a středním podnikům podporu ve formě zvýhodněných úvěrů ve výši 500 tis. až 15 mil. Kč s nulovou úrokovou sazbou. Úvěry jsou poskytovány až do výše 90 % způsobilých výdajů, se splatností 2 roky včetně možnosti odloženého splácení až na dobu až 12 měsíců. Úvěr může být použit například na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pořízení a financování zásob nebo další provozní náklady a výdaje. S vyřízením a poskytnutím úvěru a ani jeho případným předčasným splacením nejsou spojeny žádné poplatky. 
Více ZDE
 
Ministerstvo financí prodlouží termín pro daňové přiznání, promine některé pokuty a 3 měsíce nebude pokutovat dodržování EET

  • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. 

  • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení a prokáže důvody, jakkoliv související s koronavirem.

  • Plošné prominutí druhé pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč v roce 2020 bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem.

  • možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to bez časového omezení, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

  • Plošné prominutí správního poplatku v původní výši 400 Kč za podání individuální žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem, a to do 31. července.

  • Finanční a Celní správa ale bude při kontrolní činnosti od 1. května po dobu 3 měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci. Fakticky se tak podnikatelé, jakkoliv dotčení koronavirem nemusí po tuto dobu obávat sankcí.

Více ZDE
 
Pokud mají podnikatelé další konkrétní dotazy, mohou kontaktovat přímo informační linku Ministerstva průmyslu a obchodu, která byla zřízena pro tuto mimořádnou situaci a to na čísle: 224 854 444

Nebo se mohou obrátit přímo na předsedu  KDU-ČSL Marian Jurečku, který se snaží komunikovat přímo se členy vlády a předává operativně zpětnou vazbu na rozhodnutí vlády v této situaci na kontaktech: jurecka@kdu.cz nebo na telefonu 603 755 240