KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Jaromíra Vítková (KDU-ČSL): Stav lesního hospodářství s ohledem na kůrovcovou kalamitu
Zpět

Jaromíra Vítková (KDU-ČSL): Stav lesního hospodářství s ohledem na kůrovcovou kalamitu

Přidáno 1. 8. 2023
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Na podnět senátorky Jaromíry Vítkové se na schůzi Podvýboru pro zemědělství Senátu Parlamentu České republiky zařadil bod jednání týkající se aktuálního stavu lesního hospodářství s ohledem na kůrovcovou kalamitu.

„Navázala jsem na svoji zpravodajskou zprávu z roku 2019 k petici „Zdravé a prosperující lesy pro příští generace“, kterou podepsalo 16 543 petentů. Jako zpravodajka jsem svolala veřejné slyšení, jehož závěrem bylo, že petice je důvodná. Součástí výstupu bylo 12 bodů usnesení. Od roku 2019 jsem čtyřikrát oslovila Ministerstvo zemědělství ČR s žádostí o sdělení, jak se přijatá usnesení naplňují. Vždy jsem odpověď dostala, ale stále jsem znepokojena stavem lesních porostů a pozemků, které jsou kůrovcem silně poškozeny. Především v mém obvodu to vidím dnes a denně a ptají se mne na to i občané. Drahanská vrchovina je postižena, krajina se změnila, je tu spousta holin,“ informovala senátorka Vítková, členka Podvýboru pro zemědělství.

Jednání Podvýboru pro zemědělství se zúčastnil ministr zemědělství Marek Výborný, vrchní ředitel Sekce lesního hospodářství ministerstva zemědělství Patrik Mlynář, náměstek ministra životního prostředí Jiří Lehejček, vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny Michal Servus, Radek Charvát ze Sdružení vlastníků soukromých, obecních a církevních lesů a generální ředitel státního podniku Lesy ČR Dalibor Šafařík.

Senátorka Jaromíra Vítková na jednání vznesla na přítomného ministra zemědělství několik dotazů. Například se zajímala o to, jak je možné, že ačkoliv objem vývozu dřeva od roku 2020 klesá, hodnota vývozu roste. Dále jaká se chystají opatření k zalesňování, aby se lesy dostaly do stavu před vypuknutím kůrovcové kalamity. „Zvýšená likvidace dřeva po kůrovcích znamenala velké vývozy nezpracovaného dřeva do zahraničí, za několik let bude dřeva nedostatek. Proto je důležité dřevo zpracovat v ČR a podpořit zpracovatele. Nebylo by lépe podpořit regionální zpracovatele?“ dotázala se na názor Ministerstva zemědělství ČR senátorka Vítková.

Během jednání seznámil přítomné s aktuálním stavem lesního hospodářství rovněž generální ředitel státního podniku Lesy České republiky Dalibor Šafařík, který dále odpověděl na dotazy a vyjádřil se k situaci, která panuje v lesích na Blanensku. „Aktivními oblastmi výskytu kůrovce jsou nyní pouze Bedřichov a oblast Horního Štěpánova. Na ostatních územích je výskyt sporadický a probíhá tam intenzivní likvidace souší. V roce 2022 bylo vytěženo 117.00 m3 souší, letos je naplánováno 40.000 m3 . Na revírech, kde již nepředpokládáme intenzivní těžby jsme zahájili opravy cest a infrastruktury,“ sdělil ředitel podniku Lesy ČR Šafařík. Z jeho vyjádření o situaci na Lesní správě Černá Hora, pod kterou patří oblast Drahanské vrchoviny, dále vyplývá, že pololetní čísla ukazují na meziroční snížení dohledaného kůrovcového dříví. Meziroční pokles je na úrovni 24 % loňského roku.

„Jako pozůstatek kalamity je množství holin a nezajištěných porostů. Vrchol nastal v roce 2022, kdy jsme měli přes 2650 ha nezalesněných ploch. V roce 2022 jsme zalesnili 1200 ha a pro rok 2023 je plánováno 1000 ha zalesnění, z toho je více než 20% přirozené zalesnění. Vývoj v nezajištěných porostech je obdobný, pouze vrchol bude v roce 2025, kdy bude kulminovat plocha nezajištěných porostů,“ vysvětlil Šafařík, generální ředitel podniku Lesy ČR. „Udržitelné obhospodařování lesů má obrovský dopad na biologickou rozmanitost, klima, ochranu lesů a ochranu vody, a proto musíme situaci stále sledovat,“ zakončila senátorka Jaromíra Vítková.