KDU.breadcrumbs.homeAktuality Různé Jaromíra Vítková (KDU-ČSL): Problematika propan-butanových lahví je složitá
Zpět

Jaromíra Vítková (KDU-ČSL): Problematika propan-butanových lahví je složitá

Přidáno 6. 3. 2023
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Dlouhodobě se objevují problémy, které se týkají oběhu propan-butanových lahví. V českém právním řádu je tato problematika řešena v zákoně o obalech a energetickém zákoně, což je nesystémové. Proto senátorka Vítková byla iniciátorkou kulatého stolu, který proběhl v Senátu 1. března za odborné spolupráce s Ministerstvem životního prostředí. Za ministerstvo byl přítomen náměstek Petr Hladík a vrchní ředitel David Surý. Za Ministerstvo průmyslu a obchodu se účastnil ředitel Jan Zaplatílek. Dále se účastnili zástupci Českého svazu plníren propan-butanu a České asociace LPG, České inspekce životního prostředí, České obchodní inspekce, Státního úřadu inspekce práce Jiří Kottnauer a další zainteresované osoby, mezi nimiž byl i děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity Stanislav Balík a advokátka Zuzana Rennerová a Eva Nouzová.

„Největší problém je určení vlastníka propan-butanové lahve a s tím související odpovědnost za funkčnost, opravy a revize těchto lahví,“ sděluje senátorka Vítková.

Petr Hladík, náměstek ministra životního prostředí (KDU-ČSL) sdělil, že problematika propanbutanových lahví je řešena v zákoně o obalech. Dále uvedl: „Podle současné legislativy je propan-butanová láhev majetkem firmy, která ji vlastní a plnit ji lze jen se souhlasem vlastníka. Zde dochází k matení zákazníka, protože ten si myslí, že kupuje láhev včetně jejího obsahu, tak jako je to například u piva,“ sdělil Petr Hladík
 
„Stávající zákon o obalech se na propan-butanové lahve dívá jako na obaly. Problematika, která je nyní diskutována je spíše směřována k přehlednosti systému. Nesystémovost byla způsobena pozměňovacím návrhem, který znemožňuje plnit lahve bez souhlasu vlastníka, přičemž zákazníci neví, zda jsou vlastníky či nikoliv. V tomto ohledu je nutné nastavit takové právní prostředí, aby každý zákazník věděl, zda má lahev koupenou nebo zapůjčenou. Nakládání se zapůjčeným majetek nebo vlastním majetek je dostatečně upravenou v jiných právních předpisech a nařízeních,“ doplnil vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí na MŽP David Surý.
 
Problematika oběhu propan-butanových lahví byla otevřena v Senátu již dříve v souvislosti s projednáváním novely energetického zákona v srpnu 2021 a tehdy byl v Poslanecké sněmovně a v Senátu předložen i pozměňovací návrh. „Již v době projednávání novely energetického zákona v srpnu 2021 jsem byla v kontaktu s provozovateli, kterých se to týká. Bohužel, pozměňovací návrh, který by odstranil nesystematičnost z energetického zákona, nebyl přijat. S ohledem na dlouhodobou problematiku jsem svolala kulatý stůl se všemi zainteresovanými zástupci institucí. Vážnost problému dokládají aktuálně zprávy z poslední doby, týkající se několika výbuchů. Vznikají nejen škody na majetku, ale jsou ohroženy i lidské životy,“ uvedla senátorka Jaromíra Vítková.
 
Zástupce SÚIP upozornil na velmi nepřehledný neuspořádaný současný stav v problematice plnění a distribuce LPG v lahvích. Svým vystoupením upozornil, že dlouhodobě neřešená situace především v oblasti „předprivatizačních“ lahví způsobuje každoročně mnoho nehodových událostí s přímým dopadem na životy osob, vzniku zbytečných krizových situací a požárů. V současné době není řádně řešeno vlastnictví lahví a tím sekundárně i povinné minimální bezpečnostní vybavení lahví, jednoznačné a exaktní značení, kritéria pro otevřený nebo uzavřený okruh v souvislosti platností periodických zkoušek. Upozornil, že trh s lahvemi LPG je v současné době problematikou spadající do kompetence hned čtyřech ministerstev. „Jednoznačně podporuji snahu organizátora kulatého stolu o brzké zajištění legislativních pravidel, případných sankčních opatření a vyjasnění kompetencí a kontrolních mechanismů v této oblasti,“ uvedl Jiří Kottnauer, zástupce SÚIP.
 
Jednání u kulatého stolu bylo náročné a složité. Ředitel odboru MPO Jan Zaplatílek uvedl, že bude pokračovat v dosavadních jednáních s oběma profesními asociacemi a v dohledné době plánuje společné jednání s cílem odstranit doposud existující nesoulad mezi těmito asociacemi v některých bodech navrhovaného řešení zmíněné problematiky.