KDU.breadcrumbs.homeAktuality Různé Jaromíra Vítková (KDU-ČSL): Předškolní vzdělávání v České republice je v naléhavé situaci
Zpět

Jaromíra Vítková (KDU-ČSL): Předškolní vzdělávání v České republice je v naléhavé situaci

Přidáno 30. 11. 2023
Ilustrační foto
Senát

V důsledku nedostatečných kapacit mateřských škol čelí české obce v současné době závažným problémům. Tato skutečnost vyplynula z nedávné schůze výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, kde po úvodním slovu a odůvodnění místopředsedkyní výboru Ing. Jaromírou Vítkovou vystoupila PhDr. Simona Weidnerová MBA z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy se závěry výzkumu podpořeného Technologickou agenturou ČR.

Očekává se, že tato situace bude i nadále výzvou v příští dekádě, jak potvrdila zpravodajka výboru Jaromíra Vítková: „Prognózy z dostupných dat naznačují, že nedostatek kapacit v mateřských školách bude i nadále výzvou v příští dekádě. Regionální a demografické trendy ukazují na nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po předškolní péči. V roce 2032 se očekává, že situace v oblasti obsazenosti mateřských škol bude velmi podobná současnému stavu.“

Klíčové body a problémy identifikované v usneseních představují naléhavý význam řešení následujících otázek. Ing. Jaromíra Vítková upozornila na regionální disparity v kapacitách mateřských škol: „Situace s kapacitami MŠ je regionálně stále nevyrovnaná – v některých oblastech jsou bez potíží přijímány i děti mladší tří let, v jiných jsou mateřské školy nedostupné pro tříleté i starší děti." Dodala, že „rychlý demografický růst a stavební boom v okolí velkých měst způsobují, že obce v některých lokalitách ČR čelí vážným problémům.“

Další diskutovanou problematikou byla chybějící digitalizace dat o investičních potřebách obcí, což komplikuje plánování a zacílení potřebných zdrojů. Senátorka Vítková zdůraznila naléhavost situace: „Dotace z IROP jsou v některých regionech vyčerpány, zatímco v jiných přebývají. Absence meziresortního koordinačního orgánu a digitalizace dat brání zacílení prostředků tam, kde jsou nejvíce potřebné.“

Vzhledem k plánovanému zkrácení čerpání rodičovského příspěvku se také diskutovalo o nutnosti souladu s dostupnými kapacitami předškolních zařízení. Zpravodajka výboru senátorka Vítková varovala: „Plánované zkrácení čerpání rodičovského příspěvku o jeden rok a migrace obyvatel do oblastí kolem velkých měst ztěžují celou situaci nedostatku míst v mateřských školách a dětských skupinách. Časový skluz výstavby předškolních zařízení tak ještě komplikují plánované změny v rodinné politice.“

V závěru byl diskutován problém neexistujícího meziresortního koordinačního orgánu, který brání přesnému zacílení finančních prostředků na klíčová místa, kde jsou nejvíce potřeba. V rámci diskuse byla vyzdvihnuta neodkladná potřeba meziresortní spolupráce v kontextu digitalizace dat v oblasti předškolního vzdělávání a péče.

Výbor pověřil místopředsedkyni výboru, senátorku Ing. Jaromíru Vítkovou, jednáním se zástupci MŠMT, MPSV, MF ČR, MMR a MV ČR spolu s Vládním analytickým útvarem (VAÚ) s cílem zahájit meziresortní spolupráci na digitalizaci dat týkajících se investičních potřeb obcí a souvisejících otázek.