KDU.breadcrumbs.homeAktuality Různé Jaromíra Vítková (KDU-ČSL): Aktuální stav přípravy silnice I/73
Zpět

Jaromíra Vítková (KDU-ČSL): Aktuální stav přípravy silnice I/73

Přidáno 31. 1. 2023
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Senátorka Jaromíra Vítková se dlouhodobě věnuje v oblasti dopravy zejména komunikaci I/73. Poslední beseda se konala v Černé Hoře 7. září 2022 za účasti kompetentních zástupců. Od té doby se udála řada jednání.

„V říjnu 2022 jsem se opět obrátila na pana generálního ředitele ŘSD ČR ohledně aktuálních informací. V listopadu mě ministr dopravy přizval na jednání s ŘSD a starosty, kde představil postup MD ČR a potvrdil výstupy z besedy v Černé Hoře. V prosinci jsem se účastnila výrobního výboru k jižní části plánované I/73, tedy k úseku D1-Bořitov. Dotčené samosprávy byly seznámeny s koncepcí technického řešení silnic I/73 a I/43. Studie je včetně mimoúrovňových křižovatek, jižního obchvatu Kuřimi a vyvolaných přeložek dotčených úseků krajské a místní sítě, místních a účelových komunikací včetně dotčených komunikací polních a lesních cest,“ uvádí senátorka Vítková.
 
Na jednání výrobního výboru projektanti seznámili zástupce obcí s návrhem řešení s důrazem na řešení dopravních vazeb, přístupnosti území, zabezpečení řešení střetů s prvky životního prostředí a dalšími podrobnostmi. Trasa je ovlivněna především členitostí terénu a stávající zástavbou. V severní části je členitost terénu velká s ohledem na hluboká údolí. Součástí TES bude také hlukové posouzení a v návaznosti na to budou navržena protihluková opatření. Prověřuje se i možné doplnění zemních valů, aby silnice byla začleněna do krajiny a v problematických místech pohledově odcloněna. V rámci výrobního výboru mohli zástupci obcí podávat své podněty a připomínky k danému úseku.
 
„Výstavba úseku D1-Bořitov se předpokládá dle harmonogramu ŘSD od roku 2030. Úsek Bořitov-Svitávka se předpokládá realizovat v letech 2026-2029. Úsek Svitávka – Staré Město je předpoklad začít realizovat v roce 2028,“ sděluje senátorka Vítková.
 
V letošním roce 2023 se bude zahajovat stavba okružní křižovatky pod společností Alps. Nyní je vyhlášena soutěž na zhotovitele stavby a samotná realizace se předpokládá ve 2. pol. roku 2023 dle možností koordinace staveb a oprav na silnici I/43 ve stavební sezoně 2023.