KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Gratulace Arminu Laschetovi ke zvolení novým spolkovým předsedou CDU
Zpět

Gratulace Arminu Laschetovi ke zvolení novým spolkovým předsedou CDU

Přidáno 18. 1. 2021
Ilustrační foto
Blahopřání ke zvolení

Novým předsedou vládní Křesťanskodemokratické unie německé kancléřky Angely Merkelové se stal ministerský předseda Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet. K jeho zvolení mu poblahopřál předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

 „Vážený pane předsedo, vážený Armine Laschete,
 
dovolte mi, abych Vám osobně i ve jménu předsednictva KDU-ČSL pogratuloval ke zvolení spolkovým předsedou CDU. Do Vaší nové funkce Vám přeji mnoho sil při hledání řešení, která přinesou stabilitu a prosperitu Vaší straně i celé zemi a která úspěšně provedou CDU volebním rokem 2021. 
 
Osobně mne velice těší, že v čele CDU bude stát někdo, kdo chce pokračovat ve snaze sjednocovat společnost a komu záleží na každém jednotlivci. Jak jste řekl ve svém sobotním kandidátském projevu – jedna z nejdůležitějších věcí v politice, je důvěra lidí, že slova mohou být přeměněna v činy. I my v KDU-ČSL se těmito myšlenkami řídíme proto jsme se rozhodli v parlamentních volbách, které nás čekají v říjnu, kandidovat v koalici s ODS a TOP09 a společně chceme pro naši zemi lepší budoucnost.
 
Jsem velmi rád, že KDU-ČSL našla v CDU silného partnera a přítele, se kterým můžeme společně reprezentovat naše křesťansko-demokratické hodnoty a to jak v bilaterálních vztazích, ale i na evropské úrovni.
 
Doufám, že jakmile to situace dovolí, najdeme možnost se setkat osobně a těším se na pokračování spolupráce mezi našimi dvěma stranami.
 
S přátelským pozdravem,
 
Marian Jurečka
předseda
KDU-ČSL“
 
 
 
„Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Armin Laschet,
 
gestatten Sie, dass ich Ihnen persönlich sowie im Namen des Parteivorstandes der KDU-ČSL, zu Ihrer Wahl zum Bundesvorsitzenden der CDU gratuliere. Für Ihr neues Amt wünsche ich Ihnen viel Kraft für die Suche nach solchen Lösungen, die Stabilität und Prosperität der Partei und dem ganzen Land bringen und die CDU erfolgreich durch das Superwahljahr 2021 führen.
 
Es freut mich persönlich sehr, dass an der Spitze der CDU jemand stehen wird, der in der Mühe fortsetzen möchte, die Gesellschaft zu einigen und der sich dafür einsetzt, dass an jeden Menschen gedacht wird. Wie Sie in Ihrer Bewerbungsrede am Samstag erwähnt haben, eine der wichtigsten Sachen in Politik, ist das Vertrauen der Menschen, dass Worte in die Tat umgesetzt werden. Auch wir in der KDU-ČSL richten uns nach diesen Gedanken und deshalb haben wir für die Parlamentswahlen, die uns im Oktober 2021 erwarten, eine Koalition mit ODS und TOP09 gebildet und gemeinsam wollen wir unser Land in die Zukunft führen.
 
Ich freue mich sehr, dass die KDU-ČSL in der CDU einen starken Partner und Freund gefunden hat, mit dem wir gemeinsam für unsere christlich-demokratischen Werte in den bilateralen Beziehungen sowie in der Europäischen Union auftreten.
 
Ich hoffe, dass wir, sobald es die Situation erlaubt, Gelegenheit zu einem persönlichen Treffen finden und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit unserer Parteien.
 
Mit freundlichen Grüßen,
 
Marian Jurečka
Parteivorsitzender
KDU-ČSL“