KDU.breadcrumbs.homeAktuality Různé Filip Chvátal (KDU-ČSL): Ochrana ovzduší v Brně je pro nás priorita
Zpět

Filip Chvátal (KDU-ČSL): Ochrana ovzduší v Brně je pro nás priorita

Přidáno 4. 3. 2024
Ilustrační foto
Odpadové fórum

Brno čelí výzvám spojeným se znečištěním ovzduší a kvalitou životního prostředí. V roce 2017 vznikl první akční plán jako reakce na výstupy ze sledování kvality ovzduší, aktuálně byla zformulována druhá verze plánu. Jaké byly důvody, jaké výzvy stojí před Brnem a jaká opatření město plánuje pro udržitelný rozvoj zdravého životního prostředí pro obyvatele, o tom si redakce Odpadového fóra povídala s náměstkem města Brna, Filipem Chvátalem (KDU-ČSL).

Proč se Brno rozhodlo pro zpracování akčního plánu?
Musíme se vrátit do roku 2017, kdy vznikal první akční plán. Podkladem pro jeho vytvoření byl tehdy čerstvý „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno“, který vytvořilo Ministerstvo životního prostředí. Vzniklý akční plán jeho opatření konkretizoval. Nutno podotknout, že se tehdy vycházelo z dat z roku 2015, kdy ještě vcelku velké území Brna bojovalo s překračováním limitů pro některé sledované škodliviny. Akční plán pak vždy po třech letech aktualizujeme, tento rok za přispění norských fondů. 
 
Zastupitelé schválili již druhou verzi akčního plánu, jaké inovace aktualizace přináší?
 
Aktualizace akčního plánu například konkretizuje plánovaná dopravní opatření, především v oblasti dopravních služeb. Vzhledem k blížícímu se termínu zákazu používání kotlů 1. a 2. třídy máme v plánu opatření týkající se informovanosti – jednak o nutnosti výměny, jednak o správném používání a zdravotnických rizicích nesprávného spalování. Úplně novým opatřením je oblast administrativních nástrojů, protože změnou stavebního zákona dojde k omezení kompetencí orgánu ochrany ovzduší. 
 
Více zde.