KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Evropský sbor solidarity: více příležitostí pro mladé lidi
Zpět

Evropský sbor solidarity: více příležitostí pro mladé lidi

Přidáno 6. 2. 2019
Ilustrační foto
sojdrova.cz

Nový program nabídne mladým lidem více příležitostí k dobrovolnictví v neziskovém sektoru, včetně oblasti humanitární pomoci.
- Mladí lidé se budou moci zapojit do dobrovolnických činností v rámci EU i mimo ni
- Zvláštní opatření na podporu mladých, kteří mají méně příležitostí (např. lidé se zdravotním postižením)

Výbor pro kulturu schválil v pondělí novou podobu programu Evropského sboru solidarity pro období 2021-2027. Zatímco dobrovolnictví zůstává i nadále hlavním cílem programu, jelikož mladí lidé ve věku od 18 do 30 let se mohou zapojit do dobrovolnických aktivit.
Nově jsou do programu zahrnuty i aktivity jako humanitární pomoc mimo území Evropské unie. Dobrovolnictví v humanitární oblasti by bylo umožněno vysoce kvalifikovaným a vyškoleným účastníkům od 18 let, kteří by museli projít bezpečnostní prověrkou, zejména pokud pracují se zranitelnými lidmi či dětmi.
"V příštím období bude program ještě pestřejší, protože účastníci budou mít nově možnost se zapojit i do projektů humanitární činnosti mimo EU. Důležité je, aby stěžejní aktivitou zůstalo dobrovolnictví, aby program nadále cílil na mladé lidi do 30 let a aby se dobrovolníci i kulturně obohatili a měli možnost poznat vrstevníky z jiných evropských států. Usilovali jsme i o to, aby byl program více dostupný i mladým lidem, kteří mají méně příležitostí, a aby se celkově zvýšilo povědomí o existenci programu, " uvedla zpravodajka Michaela Šojdrová (KDU-ČSL, ELS)
Poslanci Evropského parlamentu aktualizovali program pro usnadnění přístupu mladým lidem, kteří mají z různých důvodů méně příležitostí, např. lidé se zdravotním postižením, či z odlehlých regionů. Program poskytne účastníkům osobní vedení, podporu při registraci a možnost se zapojit i na částečný úvazek. Tito mladí lidé budou mít navíc možnost se zapojit do aktivit i ve své zemi.
Jasný rozpočet
Výbor podpořil celkový rozpočet 1,26 miliardy EUR. Výbor rovněž přijal indikativní členění rozpočtu programu na jednotlivé druhy solidárních činností, přičemž 86 % celkového rozpočtu by připadlo na dobrovolnictví, 8 % na pracovní místa a stáže a 6 % na dobrovolnictví v rámci humanitární pomoci.
Nový program bude nadále financovat aktivity až po dobu 12 měsíců. Podmínkou zapojení organizací do programu je získání tzv. osvědčení kvality, které se pravidelně přehodnocuje.
Další kroky
Zpráva byla přijata 14 hlasy pro, jeden proti a jeden se zdržel hlasování. Výbor pro kulturu je odpovědný za program jako celek, zatímco Výbor pro rozvoj zodpovídá za novou oblast humanitární pomoci a přijal své stanovisko dne 22. ledna. Hlasování pléna, která má potvrdit postoj EP v prvním čtení, je naplánováno na březnové plenární zasedání.
Související informace
Původní Evropský sbor solidarity byl spuštěn v roce 2018 a jeho podstatou je financování dobrovolnické činnosti, pracovních míst a stáží v neziskovém sektoru a solidárních projektů z vlastní iniciativy mladých lidí.
Aktivity způsobilé pro financování by měly být prováděny v jiné zemi, než je země pobytu účastníka, a měly by mít evropskou dimenzi, aby se odlišili od domácích schémat dobrovolnictví. Všichni účastníci by se měli zaregistrovat na portálu Evropského sboru solidarity, který by měl být k dispozici ve všech oficiálních jazycích EU. Portál zároveň poslouží jako platforma pro školení účastníků (včetně online jazykových kurzů), pro hodnocení programu a další podpůrné funkce.