KDU.breadcrumbs.homeAktuality Různé Dobro je možno ušít na míru aneb senioři nemusejí mít pocit osamocenosti
Zpět

Dobro je možno ušít na míru aneb senioři nemusejí mít pocit osamocenosti

Přidáno 22. 11. 2023
Ilustrační foto

Nové pojetí politiky se seniory namísto pro seniory představili ve Sněmovně na semináři Občanská angažovanost seniorů na příkladech dobré praxe Národní centrum pro rodinu a Rodinný svaz ČR ve spolupráci s Hanns Seidel Stiftung v úterý 21. listopadu 2023. Novou rolí seniorů je mít odvahu a vůli zapojit se do veřejného života a nabídnout svou životní zkušenost, nadhled a potenciál. 

Cílem semináře bylo představit oblasti, v nichž se čeští senioři už zapojují, jako jsou rodina, péče a dobrovolnictví, ale i nové příležitosti, které by se měly stát běžnou součástí občanské společnosti jako komise seniorů, coby partner vedení obce. 

„Jen les, kde vedle sebe rostou staré a nové stromy, je udržitelný,“ zahájila seminář metaforou poslankyně Nina Nováková, která akci udělila záštitu. Poté, k téměř osmi desítkám účastníků z řad zainteresované veřejnosti, promluvila prof. Lenka Šulová, která popsala mj. vzájemnou důležitost generace prarodičů a vnoučat: „Staří mají pro svá vnoučata hodnotu jako alternativní rodičovské osoby, naopak dítě dává prarodičům pocit významnosti jejich životní role. Mezigenerační poselství nelze ničím nahradit, je to klíčová hodnota společnosti. Předpoklad, že stáří je nemoc, je špatný předpoklad. Státní orgány by měly velmi přemýšlet, jak budou stáří prezentovat.“  

Marie Oujezdská, ředitelka pořádajícího Národního centra pro rodinu, uvedla zjištění socioložky Lucie Vidovićové, kdy nejčastější diskriminace je diskriminace věkem – ty to ještě neumíš a ty to už neumíš. 

„Buďme spolu víc,“ apelovala na auditorium Lenka Kamanová z MENDELU, která představila v Česku unikátní projekt mezigeneračního vzdělávání mezigeneračních párů, tedy prarodiče s vnoučetem. 

Dobrovolnické organizace Letokruh, Kateřina Karbanová a Bethany, Nikola Joštová, představily setkávání generací, kde se velmi osvědčuje učení společným prožitkem. Současně osvětlily dobrovolnictví zralého věku, tedy dobrovolnictví seniorů. 

Poslední část semináře byla věnována projektu komise seniorů, který podle německého modelu realizuje, jako pilotní projekt za finanční podpory Jihomoravského kraje, Národní centrum pro rodinu. Důvody, proč se rozhodla při obci Pozořice Komisi seniorů založit, promluvily starostka Tereza Jiráčková a místostarostka městské části Brno-Černovice Mirka Wildmannová. Seminář zakončila velmi působivým vystoupením Hana Rabenhauptová z Prachatic, která podobný projekt realizuje více než 20 let a může se pochlubit neuvěřitelným výsledky.

Převzato z  www.rodiny.cz