KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Lidovecké hovory - Do stavby nové kaple se dobrovolně zapojili skoro všichni naši občané, říká Helen
Zpět

Lidovecké hovory - Do stavby nové kaple se dobrovolně zapojili skoro všichni naši občané, říká Helena Tučková, starostka Nové Vsi u Nového Města na Moravě, která právě získala ocenění Vesnice roku

Přidáno 9. 6. 2023
Ilustrační foto
Jedna z nejkrásnějších vesniček na Žďársku, s nejdelším názvem v Česku. Tak by se dala právem nazvat Nová Ves u Nového Města na Moravě. Chaloupky a statky s rozkvetlými předzahrádkami, upravená náves, nová kaple zasvěcená svaté Anně, poklidné hladiny rybníků… Není divu, že potvrdila předchozí ocenění a nyní nově získala titul Vesnice roku Kraje Vysočina 2023. V čele této menší obce stojí již 3. volební období lidovkyně Helena Tučková.
 


Gratulujeme moc k ocenění. Co na vaší obci porota nejvíce ocenila?  

Pokud je mně známo, tak komise vyzdvihla náš dlouhodobý rozvoj, péči o obecní majetek a zejména bohatý spolkový, sportovní a kulturní život v naší obci. Na tom my si opravduVesnice-roku-vysociny-(1).jpg zakládáme. Aktivně zapojujeme všechny naše místní spolky, hodně spolupracujeme s našimi podnikateli, zemědělci. Myslím, že ta obecní pospolitost a soudržnost je u nás hodně cítit a projevuje se to třeba při akcích v naší obci. A zapojena je celá obec, všechny generace, mladí, staří i ti ve středním věku. Jinak naše obec už v předchozích letech opakovaně získávala ocenění.
 
Jak jste ten úspěch oslavili?
V sobotu po zveřejnění výsledků jsme měli v obci k(r)ácení máje. Tak se vše spojilo. Slavnostní předání ocenění a vlastní oslavy pak budou v naší obci až 4. srpna 2023.
 

Kam byste popsala ten váš, tak živý, komunitní život?

Začnu tím, co je někdy nejvíce vidět, a to je spolek Krojovaná chasa. I v naší obci byli za komunismus tradice zpřetrhány, ale před 30 lety si pár mladých řeklo, že by chtěli ty tradice obnovit a vznikla neformální skupina Krojovaná chasa, která úspěšně funguje dodnes a neustále se do jeho činnosti zapojují noví a noví mladí obyvatelé naší vsi. Protože jak se ožení či vdají, z chasy odchází. Je pravda, že jejich kroje byli ušité podle toho, co jsme našli u našich babiček na půdách.  Z Městského muzea sice tvrdí, že to neodpovídá historii, ale my si z toho kolaz-vesnice-roku-vysocina.pngnic neděláme a o to více nás těší aktivity tohoto spolku mladých:-). Dalším pilířem našeho komunitního života jsou hasiči, kteří nedávno oslavili už 120 let od svého založení. Mají přes 100 členů, včetně hodně mladých. A na členy je nejpočetnější Tělovýchovná jednota, má 5 fotbalových týmů přičemž áčko hraje krajský přebor. Nesmím zapomenout na naše rybáře, myslivce, máme tu i  neformální spolek maminek a babiček.
 

A na jaké akce byste pozvala hosty do Nové Vsi u Nového Města na Moravě?

Zkusím projet celý rok, protože u nás se prakticky pořád něco děje. V lednu organizujeme tříkrálovou sbírku, pak ples tělovýchovy, párkové závody (Pozn: to jsou závody na lyžích pro všechny věkové kategorie, kdy každý účastník dostane párek v rohlíku), hostíme koncerty.  A protože v naší vsi je hodně mladých hudebníků, pořádáme hudební podvečery. Následuje masopustní průvod, maškarní ples, dětský Karneval, čarodějnice, stavění májky a k(r)ácení májky, dětský den, letní kino, rybářské závody, taneční pro pokročilé, kateřinskou poslední leč. Organizujeme také zábavný společenský kvíz nebo turnaj v piškvorkách.  Zájem byl i o manželské večery, které pomáhají při utužování partnerských vztahů. Samozřejmě děláme vítání občánků. Asi největší naší akcí je pouť ke sv. Anně na konc305792785_1451283868684102_5545850308460057273_n.jpgi července. V pátek se začne taneční zábavou pro mladé, v neděli dopoledne je poutní mše v kapli sv. Anny a po slavnostním požehnání pak pokračuje pouťové odpoledne s krojovanou chasou. Krojovaná chasa jde po získání symbolického povolení z úřadu za doprovodu hudby pro stárka a stárkovou a pak jdou společně všichni tančit a zpívat. Místní na tuto akci hodně drží a při této příležitosti se tradičně do naší vsi sjíždějí celé široké rodiny až zdaleka. Počet obyvatel naší nevelké obce se tak obvykle prakticky zdvojnásobí.  Vloni jsme zase u příležitosti 625. výročí založení naší obce znovu organizovali velké setkání rodáků.
 

Co ještě v obci řešíte aktuálně?

Nyní dokončujeme kompletní opravu našeho kulturního domu, který jsme vybudovali z bývalé orlovny. Budeme tam mít velký sál na plesy, jsou tam také prostory pro menší rodinné akce. A umístíme zde knihovnu z nyní nevyhovujícícNova_Ves_u_Noveho_Mesta_na_Morave-_kostel.jpgh malých prostor na obecním úřadě, knihovna tak už nebude sloužit jen k půjčování knih, ale i jako prostor pro setkávání a diskusí. A v kulturním době najdou azyl také naše spolky, jako Krojovaná chasa, je tam i hudební zkušebna. Vloni jsme také opravili náves, vyčistili jsme obecní rybník.
Jinak jsme hodně religiózní kraje, je tady velké množství obětavých lidí, kteří neváhají pomoci. Ilustruji to na příkladu. Před pěti lety jsme chtěli opravit kapli. Nakonec se postavila nová, protože stará budova  byla podmáčená. A naši občané se zapojili, i nevěřící, odpracovali na stavbě přes 12 000 dobrovolnických hodin a na kapli mezi sebou vybrali 1,2 milionu Kč. Zasloužila se tak o ni celá obec. Takže teď máme zbrusu novou o něco větší kapli sv. Anny, která unikátně kombinuje prvky tradiční a moderní architektury.

 
Vám dlouhodobě přibývá obyvatel, jak se vám to podařilo?

Protože lidi se u nás cítí dobře a máme velmi dobrou kvalitu života, což potvrzují i oficiální data. Jsme nejmladší obec v Mikroregionu Novoměstsko.  Obec leží 3 kilometry od Nového Města na Moravě, máme velmi dobrou občanskou vybavenost a už zmiňovaný bohatý komunitní život. U nás funguje škola, školka, obchod, restaurace, dětské hřiště.  Je zde veřejně přístupný sportovní areál se 2 fotbalovými hřišti, s multifunkčním hřištěm umělou trávou, s tenisovými kurty a dětským koutkem.305961920_1451279982017824_2009363029146437153_n-(1).jpg
U nás cítíme obrovskou poptávku po pozemcích, které ale naše obec nemá. Na našem jediném pozemku se plánuje výstavba bytového domu se startovacími byty a bezbariérovými byty pro seniory. O tom, jak velký by ten bytový dům měl být, bude ještě v naší obci probíhat veřejná diskuse.
 

S jakými největšími problémy se potýká vaše obec?

Čekáme na komunitní energetiku. Spolupracujeme se zemědělským družstvem, které provozuje bioplynku, ale uvítali bychom poradenství.  

Čím by stát mohl pomoci? Co třeba nápady slučování obcí, a nebo snižování počtu zastupitelů, se kterými přišel NERV?

Jsem tvrdý odpůrce slučování obcí. Ilustruji to na307658636_1455912191576104_2220473417776256007_n.jpg našem příkladě. Když se naše obec v roce 1991 oddělila od Nového Města na Moravě, tak jsme na tom byli s dalšími satelity města stejně zhruba. A když se podívám, kde jsme dnes my a kde oni, tak ten rozdíl mně přijde opravdu obrovský. Mám na mysli občanskou vybavenost, komunitní život, počet obyvatel. Když se obec spravuje sama a nerozhodují o ní lidé z úplně jiné obce nebo její části, tak mají lidé pak pocit, že to, co dělají, dělají pro sebe a své děti a mnohem více se zapojují.  
 

Starostujete v tradičním lidoveckém regionu. Co to jsou pro vás ty nosné a klíčové lidovecké hodnoty? Čeho bychom se do budoucna měli držet?

Jsem dost konzervativní. Pro mě to je podpora rodin a solidarita se slabšími. Abychom jen nepřepočítávali peníze. Je naší povinností se starat a pomáhat těm, kteří si sami pomoci nemohou.  
 

Co je podle vás pro úspěšného starostu nejdůležitější?

Nebrat se tak vážně a nepřekážet lidem, kteří chtějí něco dělat.  nova-ves.jpg


Co vám dodává motivaci?

Lidé kolem mě a zastupitelé, v naší obci je strašně moc skvělých lidí.
 
Děkuji za rozhovor

Petr Kopáček

2022-CKCKr-foto-Novak-P-(409).jpg

Profil Heleny Tučkové, starostky Nové Vsi u Nového Města na Moravě

Starostkou Nové Vsi u Nového Města na Moravě je od roku 2014, má již ale 26 let zkušeností z komunální politiky. Její obec získala Bílou stuhu kraje Vysočina v roce 2006 i 2016, Modrou stuhu v roce 2019, Oranžovou stuhu v roce rok 2022 a nespočet diplomů. Letos její obec poprvé získala titul Vesnice roku Kraje Vysočina 2023.  Starostka Helena Tučková ráda čte, uklidňuje se na zahrádce, má 1 manžela a 6 dětí.

308153075_1455910018242988_3863438250319566813_n-(1).jpg