Oprav dům po babičce

Máte starý dům, který je energeticky neúsporný a potřebuje renovaci? Oprav dům po babičce je přesně pro vás. Jak celý program funguje?

Program Oprav dům po babičce je součástí úspěšné Nové zelené úsporám. Jeho cílem je podpora komplexních renovací rodinných domů. Hlavní výhodou tohoto programu je, že se podpora vyplácí zálohově předem, a na zbylou část výdajů je nově možné si vzít zvýhodněný úvěr s polovičním ručením. Nová zelená úsporám nabízí portfolio pomoci pro všechny – je určená jak na dílčí, tak na komplexní renovace, pro rodinné i bytové domy. 

Otázky a odpovědi

Kolik tím mohu ušetřit?

Přímá finanční podpora v kombinaci s bonusy může pokrýt i více než polovinu z uznatelných nákladů. Na komplexní zateplení získáte až 1 milion korun plus k tomu další peníze na jiná energeticky úsporná opatření podle limitů podpory.
Další úsporu přinese využití zvýhodněného úvěru, kde je ve srovnání s běžným komerčním úvěrem poloviční úroková sazba.
Komplexní zateplení domu vám navíc pomůže dlouhodobě významně snížit náklady na vytápění. Výše úspor záleží na původním stavu nemovitosti a zdroji vytápění a zpravidla dosahuje desítek tisíc korun ročně. Když zateplení domu doplníte o další úsporná opatření, jako třeba FVE, tepelné čerpadlo či zelenou střechu, finální úspory se ještě zvýší.

Budu muset dům zdědit, nebo může být koupený?

Na způsobu nabytí nemovitosti nezáleží. Dům můžete koupit nebo zdědit. Pro podání žádosti musíte být vlastníkem nemovitosti.

Musím mít na daném domě trvalé bydliště?

Ano. Je nutné mít v daném domě trvalé bydliště po dobu deseti let od realizace renovace. 

Čím se liší od Nové zelené úsporám?

Hlavní rozdíl je v tom, že celou částku dotace obdržíte předem. Ve standardním programu NZÚ je dotace proplácena zpětně. Další výhodou je tzv. rodinný bonus ve výši 50 tisíc korun na každé nezaopatřené dítě žadatele a také vyšší základní podpora na projekt, a to 50 tisíc korun (v NZÚ je to 30 tisíc). Na pokrytí rozdílu mezi dotací a zbytkem způsobilých výdajů máte možnost požádat u vybraných stavebních spořitelen a bank o zvýhodněný úvěr.

Jaké bonusy mohu získat?

Mladé rodiny mohou získat bonus 50 tisíc korun za každé nezaopatřené dítě. Žadatel bude mít možnost, v případě současného čerpání zvýhodněného úvěru, požádat o bonus i za další dítě/děti narozené v době po podání žádosti o podporu, přičemž posledním rokem možného dodatečného čerpání bonusu je rok 2030. V případě střídavé péče obdrží žadatel polovinu příspěvku. Stejně jako ve standardní Nové zelené úsporám obdrží příjemci navíc motivační bonus 10 tisíc korun za každou kombinaci úsporných opatření. „Pokračovat bude také podpora strukturálně postižených krajů a rozšíří se i na další obce s rozšířenou působností ve vybraných regionech a na území bývalých vojenských újezdů. Žadatelům z těchto oblastí navýšíme celkovou dotaci o dalších 10 procent.

Co když v části nemovitosti podnikám, je to problém?

Dotaci můžete získat v případě, pokud plocha využívaná k ekonomické činnosti, popř. pronájmu, nepřesáhne 20 % celkové plochy domu. V programu Oprav dům po babičce ale musíte požádat o dotaci jako fyzická osoba nepodnikající.

Další otázky a odpovědi zde: https://novazelenausporam.cz/caste-dotazy
Ministr Petr Hladík odpovídá živě na dotazy - sledovat zde: https://www.instagram.com/reel/CvF1dQRoIEc/