Oprav dům po babičce

Máte starý dům, který je energeticky neúsporný a potřebuje renovaci? Oprav dům po babičce je přesně pro vás. Jak celý program funguje?

Program Oprav dům po babičce je součástí úspěšné Nové zelené úsporám. Jeho cílem je podpora komplexních renovací rodinných domů. Hlavní výhodou tohoto programu je, že se podpora vyplácí zálohově předem, a na zbylou část výdajů je nově možné si vzít zvýhodněný úvěr s polovičním ručením. Nová zelená úsporám nabízí portfolio pomoci pro všechny – je určená jak na dílčí, tak na komplexní renovace, pro rodinné i bytové domy. 

Velký přehled Nové zelené úsporám

Nová zelená úsporám Standart – rodinné domy

 • až 50 % na dílčí i komplexní renovace + bonusy pro znevýhodněné regiony a za kombinaci opatření
 • rodinné domy a trvale obydlené rekreační objekty
 • dotace vyplacená zpětně

Nová zelená úsporám Standart – bytové domy

 • 1) obecní a městské byty – až 70 % dotace na dílčí renovace
 • 2) SVJ a družstva – dotace až 50 % zálohově + bonusy pro nízkopříjmové domácnosti (senioři, invalidní důchodci a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení)
 • 3) vlastnictví fyzických a právnických osob – dotace 50 % na dílčí i komplexní renovace
 • možnost zvýhodněného úvěru
 

Oprav dům po babičce

 • dotace až 50 % v maximální výši 1 milion na komplexní renovace + bonusy pro znevýhodněné regiony, za kombinaci opatření a 50 tisíc korun za každé nezaopatřené dítě
 • fyzické osoby, ekonomicky aktivní
 • vypláceno zálohově
 • možnost zvýhodněného úvěru
 

NZÚ Light

 • až 90 % na dílčí renovace
 • na zateplení, výměnu oken a vchodových dveří a solární ohřev vody, 
 • pro seniory, nízkopříjmové domácnosti a rodiny pobírající přídavek na dítě
 • vypláceno zálohově

Nejdříve byla Nová zelená úsporám. Ta obecně pomáhala a nadále pomáhá jak s dílčími, tak s komplexními renovacemi. Lze ji využít jak pro rodinné domy, tak pro bytovky, obecní domy či rekreační objekty, které jsou trvale obydlené. Nejvíc využívaná je podpora na pořízení fotovoltaických panelů. 

Ministerstvo životního prostředí doplnilo tento podprogram v minulém roce o Novou zelenou úsporám Light. Jelikož válka na Ukrajině a následná energetická krize zásadně dopadla na domácnosti s nízkými příjmy, typicky seniory nebo rodiny pobírající příspěvky na bydlení, zareagovali jsme vytvořením podprogramu Light. Je to rychlá pomoc s renovací, která poskytujete dotaci na dílčí úpravy až ve výši 90 %a efektivně pomáhá nejohroženějším skupinám se snížením cen za energie.

Ministr životního prostředí Petr Hladík doplnil paletu programů ještě o podprogram Oprav dům po babičce. Ten se zaměřuje především na rodiny s dětmi, které bydlí ve starším energeticky neúsporném rodinném domě a potřebuje ho kompletně zrenovovat. Zároveň ale tyto rodiny nemají našetřený větší objem peněz na velké renovace a trápí je ceny energií. Právě s tím jim pomůže tento program, který nabízí vyplacení dotace předem a zároveň Ministerstvo životního prostředí domluvilo i nabídku zvýhodněných úvěrů od stavebních spořitelen na doplacení zbylé částky. Jedná se o první finanční nástroj pro fyzické osoby, který kombinuje finance z veřejného a soukromého sektoru. Navíc rodiny dostanou příspěvek ve výši 50 tisíc korun na každé nezaopatřené dítě do 18 let. 

Paletu podpor Ministerstvo životního prostředí chce doplňovat či pozměňovat i do budoucna tak, aby co nejlépe odrážela současné potřeby obyvatel a podmínky na trhu. Pomoc nastavujeme tak, aby byla cílená a efektivní. Zároveň i na resortu Ministerstva životního prostředí se digitalizuje. Není tak již nutné dokládat faktury za renovace, ale celou žádost můžete vyřídit on-line.