KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Nový hlas Téma čísla NH: Téma čísla: Podepsána smlouva mezi KDU-ČSL a STAN
Zpět

NH: Téma čísla: Podepsána smlouva mezi KDU-ČSL a STAN

Přidáno 1. 6. 2017 (Administrátor)
12. 4. / KDU-ČSL a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) podepsaly koaliční smlouvu o spolupráci ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Nové spojení podporuje i další desítka regionálních stran a hnutí. Celostátním volebním lídrem – kandidátem na premiéra – bude předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Koaliční strany budou při skládání kandidátek dbát na to, aby výsledný republikový poměr zastoupení na kandidátkách odrážel poměr: KDU-ČSL 60 % a STAN 40 % navrhovaných kandidátů. Koaliční smlouvu musí jako nejvyšší stranický orgán potvrdit ještě celostátní sjezd KDU-ČSL v květnu.

Strany během jednání našly shodu a staví na společných prioritách: podpora pracujících rodičů, vzdělání, malého a středního podnikání, rozvoj venkova. Pokud jde o veřejnou správu, uskupení staví na principu „rozhodujme co nejblíže lidem“. Koalici podpořily další subjekty, které s KDU-ČSL a STAN programově a osobnostně souzní: SNK Evropští demokraté, Starostové pro Liberecký kraj, Karlovarská občanská alternativa, NOVÝ IMPULS, Občané patrioti, ZVUK 12, Starostové pro občany, Tábor 2020, Východočeši, Starostové a osobnosti pro Moravu, Zlínské hnutí nezávislých.

Na čem KDU-ČSL a STAN staví?

Styl politiky
„KDU-ČSL a Starostové chtějí společně nabídnout občanům České republiky důvěryhodnou volbu v parlamentních volbách. Společně vyvinou veškeré úsilí, aby přesvědčili občany o potřebě jejich aktivní účasti ve volbách, o odmítnutí politiky osobního napadání, odrazující od účasti na veřejném dění, překonání roztříštěnosti a vyhraněných ambicí jednotlivců a otevření odpovídajícího prostoru na kandidátce i dalším stranám (podporující strany a uskupení) a důvěryhodným osobnostem veřejného života, podporujícím společné programové principy a zásady.“ …
 
Programové fundamenty
„Koaliční strany konstatují, že jejich spolupráce je založena na zásadní hodnotě programové shody, kterou spatřují v těchto základních programových prioritách:
a) judaisticko-křesťanských základech našich morálních hodnot, ochraně ústavnosti a svobody, principech demokratické formy vlády, rovnosti před zákonem a transparentní politiky
b) potírání korupce a klientelismu i odpovědnosti představitelů veřejné moci,
c) podpoře pevného euroatlantického zakotvení naší země jakožto spolehlivého spojence a podpoře budoucnosti Evropy spočívající na zodpovědnosti členských států EU,
d) dodržování principu subsidiarity, včetně principu „státu fungujícího zezdola“, vymezujícího se vůči přílišnému státnímu centralismu a dirigismu, opírajícího se o rozvinutou místní samosprávu a individuální zodpovědnost občana, jenž o život svůj a své rodiny je povinen postarat se především sám, zároveň se musí postarat o ty, kteří sami nemohou
e) solidaritě společenství občanů s těmi, kdo se dostali do tíživé životní situace či znevýhodnění, pomoci v nemoci, ve stáří, přístupu ke vzdělání anebo zajištění bezpečí,
f) zásadě rovných příležitostí i povinností
g) odmítání projevů rasové, náboženské či jiné nesnášenlivosti a extrémismu
h) prosazování příznivého prostředí pro podnikání a aktivitu občanů, omezení byrokracie a zbytečné administrativy,
i) principu demokratického právního státu, zajištění vymahatelnosti práva a ochrany vlastnictví,
j) posilování stability veřejných rozpočtů, provedení nezbytných daňových, sociálních, důchodových a zdravotních legislativních opatření,
k) podporu znevýhodněným oblastem, zejména na venkově
l) principu šetrnosti ke zdrojům, ať již ekonomickým (hospodárnost v nakládání s veřejnými prostředky) či zdrojům životního prostřední (vč. ochrany krajiny), podporujícím zlepšování kvality života občanů,
m) reálné podpoře rodin s dětmi, zastavení vylidňování některých oblastí ČR vhodně cílenými programy, podpoře kulturního, sportovního vyžití a ochraně tradic.
Vycházejíce z výše uvedeného základního programového směřování vyhlásí koaliční strany společně volební program pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.“
 
Důležitá ujednání
Finance: KDU-ČSL vloží 30 milionů a STAN 20 milionů Kč.
Další spolupráce: Po volbách 2017 KDU-ČSL i STAN zváží spolupráci i pro další úrovně. Pro prezidentské volby 2018 společně podpoří jednu osobnost.
Kampaň KDU-ČSL a STAN bude vedena v pozitivním duchu.
Platnost a účinnost smlouvy: Platná je od 12. dubna 2017, účinnosti nabývá po schválení nejvyššími orgány obou stran. U KDU-ČSL to znamená Sjezdem na konci května.
 
 
Zpráva z Celostátní konference v Jihlavě
18. 3. 2017
„Celostátní konference KDU-ČSL souhlasí s uzavřením předvolební koalice KDU-ČSL a STAN v parametrech vyjednaných předsednictvem KDU-ČSL.“
Hlasování: tajná volba – 72 vydaných volebních lístků, 70 platných volebních lístků. Výsledky: 39 pro, 31 proti.
„Celostátní konference KDU-ČSL vyjadřuje poděkování vyjednávacímu týmu pod vedením předsedy strany Pavla Bělobrádka za profesionálně odvedenou práci při jednáních se Starosty a nezávislými ohledně možné společné kandidatury do Poslanecké sněmovny PČR pro volby 2017.“
 
Řekli o koalici KDU-ČSL a STAN
 
Pavel Bělobrádek
Chceme spolu se Starosty vytvořit předvolební koalici a v ní se ucházet o přízeň nejméně 30 procent voličů, kteří opět nevědí, koho volit. Kteří se nechtějí vracet k těm, co je zklamali v minulosti, v roce 2013 si právem přáli jinou, transparentní politiku a nyní z některých cítí zklamání znovu. Kteří si nepřejí monopolizaci moci a vládu jedné strany za podpory komunistů a extremistů. Kteří pořád věří, že změna může být k lepšímu. Společně nabízíme silnou, proevropskou, nepopulistickou, konstruktivní a středovou alternativu.
 
Marian Jurečka
Těším se na spolupráci, která nabízí lidem v ČR politiku reprezentující tradiční hodnoty. Programově máme blízko a spolupracujeme již v mnoha případech na komunální, krajské, senátní či evropské úrovni. Navíc nabízíme lidi, kteří mají odpracováno, žádné marketingové tváře či lidi s pochybnou minulostí jak z politiky, tak z byznysu. Je to odvážné rozhodnutí, ale pro voliče jasné a čitelné!
kategorie Nový hlas